مبانی نظری جوی عاطفی

مبانی نظری جوی عاطفی|32037558|مبانی نظری جوی عاطفی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان مبانی نظری جوی عاطفی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

مبانی نظری جوی عاطفی خانواده فصل دوم - بررسي پيشينه وادبيات پژوهش بررسي آخرين پژوهش هاي انجام شده درزمينه پژوهش حاضر 11 بررسي كليه نظريه ها وتئوريهاي درزمينه پژوهش حاضر 22 عوامل تعيين كننده جوعاطفي خانواده 25 رابطه پدر ومادر بافرزندان 26 الگوهاي تربيت فرزندان 29 رابطه اعتماد به نفس وروابط دوستانه والدين با كودك 33 مسئوليتهاي والدين دررابطه با ايجاد اعتماد به نفس 35 علائم ونشانه هاي اختلال در اعتماد به نفس 36 نشانه هاي اعتماد به نفس در افراد 39 ضرورت اهميت وفايده پژوهش 41 « فصل دوم » « بررسي پيشينه وادبيات پژوهش » بررسي آخرين پژوهشهاي انجام شده درزمينه پژوهش حاضر بررسي كلي نظريه ها وتئوريها درزمينه پژوهش حاضر ضرورت ، اهميت وفايده پژوهش حاضر بررسي آخرين پژوهشها ي انجام شده درزمينه پژوهش حاضر : خانواده كوچكترين واحديانهاد ، اجتماعي به حساب مي آيد وسلول اوليه واساس تشكيل دهنده جامعه است سلولهاي سالم ، جامعه سالم ، پويا و بانشاط رابه وجود مي آورند تحقيقات انجام شده روشن كرده است كه بيش از 50 درصد شخصيت افراد درخانواده شكل مي گيرد وپدر ومادر واعضاي خانواده الگوهاي رفتار ي كودك به شمار مي روند وبه عبارت ديگر افراد طرز رفتار باديگران ، چگونگي برخوردبا مشكلات ، شيوه كنترل عواطف ، بهره گيري ازمعنويت وموازين اعتقادي ، امور ديني ، باورها ، وارزشها ، نحوه نگرش به امور از جمله كاروتلاش وبسياري امورديگر راازخانواده فرا مي گيرند آموزش روحيه تلاشگري ، اهميت دادن به كار واشتغال مولد وسازنده يكي ازمهمترين رسالتهاي نهاد خانواده است كودكان پيش دبستاني پدر ومادر راالگوهاي اصلي خويش در پذيرش رفتارهاوشيوه ها ي زندگي به مي شمارند واز رفتارهاي پدر ومادرتقليد والگو برداري مي نمايند . باچنين استدلالي پدر ومادر بيشترين تاثير را در ايجاد رفتارهاي مطلوب درنهاد خانواده به عهده دارند . بنابراين چنانچه پدر ومادر خود به ارزش وقداست كار باورداشته باشند وبطور عملي دررفتارهاي خود ، احترام به كار ، درست انجام دادن كار ونظم وانضباط درانجام كار رانشان دهد ، بيشترين تاثير را بر فرزندان خويش به جاي مي گذارند وفرزندان ارزشهاي اكتسابي را دروني مي كنند تا در آينده به عنوان يك شهروند ، چنين ارزشهايي رادرزندگي اجتماعي خويش به نمايش بگذارند ( كريم آبادي ، 1376 ، ص 15 ) كرباسي درسال 1374 از مطالعه بر روي 1100 دانش آموز مشغول به تحصيل درمدارس راهنمائي استان همدان نتيجه گرفت كه تاثير اين روابط از ساير عوامل خانوادگي ، شخصي وتحصيلي در بروزكليه مشكلات رفتاري اعم ازمشكلات بيروني شامل تقلب ، دروغگوئي ، دزدي ، عصبانيت ، وواكنشهاي مربوط به آن ، فرار ازمنزل ومدرسه برهمه مشكلات دروني شامل وسواس ، اضطراب انزوا طلبي ، وافسردگي بيشتر است مطالعات انجام شده برروي چگونگي روابط والدين باكودكان ونوجوانان دو بعد رفتار والدين رانسبت به