مبانی نظری تحقیق پرخاشگری در کودکان و نوجوانان و درمان آن

مبانی نظری تحقیق پرخاشگری در کودکان و نوجوانان و درمان آن|32037492|مبانی نظری تحقیق پرخاشگری در کودکان و نوجوانان و درمان آن
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان مبانی نظری تحقیق پرخاشگری در کودکان و نوجوانان و درمان آن هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

پرخاشگری در کودکان و نوجوانان و درمان آن پرخاشگری : 2 - 3 - 2 - عوامل موثر بر پرخاشگری کودکان و نوجوانان : 1 - خانواده : 2 - جنسیت : 3 - سن : 4 - رسانه ها : 5 - بازیهای ویدیویی و رایانه ای : 6 - سلیقه کودکان به عنوان عامل موثر پرخاشگری : 2 - 3 - 3 - راهکارهایی جهت کاهش پرخاشگری : 1 - آموزش مدیریت خشم : 2 - تنبیه : 3 - پاداش به نمونه های دیگر رفتار : 4 - ایجاد هم حسی نسبت به دیگران : 5 - آموزش مهارت های اجتماعی : الف ) آموزش مهارت ابراز وجود : الف ) آموزش مهارت ابراز وجود : ج ) هوش هیجانی : د ) قصه گویی : 6 - موسیقی : 2 - 3 - 4 - مبانی نظری پرخاشگری الف ) تئوری رفتار غریزی فروید : ب ) نظریه ناکامی – پرخاشگری : ج ) نظریه یادگیری اجتماعی : د ) دیدگاه شناختی : ی ) نظریه پرخاشگری - پرخاشگری : 2 - 4 - مرور تحقيقات انجام شده الف ) تحقیقات داخلی ب ) تحقیقات خارجی : پرخاشگری در کودکان و نوجوانان و درمان آن پرخاشگری : محققان علوم رفتاری در کشورهای مختلف هرگز تعریف روشن و واحدی از مفهوم پرخاشگری ارائه نداده اند زیرا تعریف پرخاشگری تحت تاثیر فرهنگ ، تجربه واعتقادات جوامع متفاوت است ( ایزدی طامه وهمکاران ، 1389 : 185 ). به هر حال رفتارهای پرخاشگرانه یکی از مشکلات اجتماعی مهم و اساسی درهرجامعه است که به دلیل اهمیت آن بخصوص دردوران کودکی ونوجوانی توجه ویژه ای می شود . درزیر به مهمترین تعاریف ارائه شده در خصوص پرخاشگری اشاره می شود : از دیدگاه ارونسون ( 1387 ) پرخاشگری رفتارآگاهانه ای است که هدفش اعمال دردورنج جسمانی یا روانی باشد . به عبارت بهتر عمل آگاهانه ای است که باهدف واردآوردن صدمه و رنج انجام می گیرد . این عمل ممکن است بدنی یا کلامی باشد . خواه در نیل به هدف موفق بشود یا نشود ، در هر صورت پرخاشگری است . هیلگارد و اتکینسون ( 1385 ) پرخاشگری را رفتاری می دانند که قصد آن صدمه زدن ( جسمانی و کلامی ) به فرد دیگر یا نابود کردن دارایی آنهاست . مفهوم اساسی در این تعریف قصد است . اگر کسی پای شمارالگد می کند قصد وی نشان دهنده پرخاشگرانه بودن یا نبودن رفتار است . به طور کلی رفتار پرخاشگرانه واجد چهار شرط زیر است : الف ) فردی که رفتارش توام با پرخاشگری است آن رفتار را عمداٌانجام می دهد . ب ) آن رفتار در رروابط بین فردی که حاکی از تعارض یا ناکامی باشد رخ می دهد . پ ) شخصی که دارای رفتار پرخاشگرانه است قصدش برتری یافتن بر فردی است که مقابل او رفتار پرخاشگرانه داشته است .