دانلود مباني نظري اهداف فعالیت های فوق برنامه

دانلود مباني نظري اهداف فعالیت های فوق برنامه|32037290|دانلود مباني نظري اهداف فعالیت های فوق برنامه
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان دانلود مباني نظري اهداف فعالیت های فوق برنامه هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

2 - 1 - بخش اول : پیشینه مبانی فعالیت های فوق برنامه 2 - 1 - 1 . فعالیت های فوق برنامه 2 - 1 - 1 - 1 . تعریف فعالیت های فوق برنامه با بررسی منابع مختلف مشخص می شود صاحب نظران دیدگاه های مختلفی را درباره مفهوم فعالیت های فوق برنامه ارائه نموده اند . چنانچه از منظر ارتباط با برنامه درسی مورد مطالعه قرار گیرد یکی از شاخه های آن به شمار می آید . برنامه درسی در یک دیدگاه به سه دسته دروس اجباری ، اختیاری و فعالیت های فوق برنامه ، تقسیم می شود . در توصیف دسته سوم بیان شده ، فعالیت های دانش آموزان یا فوق برنامه امروزه تحت عنوان دوره آموزشی سوم مطرح می شود . دوره آموزش سوم تازه ترین دوره ای است که برای شرح گستره وسیعی از تفاوت مدرسه و میزان تعهد و قبول مسئولیت آنها در قبال سیستم ها ، باشگاه ها و سازمان ها به کار می رود ( بیونت و کلس ، 1989 ). فعالیت های فوق برنامه چون در مقابل فعالیت های تربیتی برنامه ریزی شده یا رسمی قرار دارد جزئی از فعالیت های غیررسمی است و معروف ترین اصطلاحات آن عبارت از : فعالیت های فوق برنامه ای ، خارج از کلاس ، غیررسمی ، کمک برنامه و ... است ( شعاری نژاد ، 1382 ). با توجه به اینکه تربیت دارای دو بعد ، رسمی و غیر رسمی می باشد ، تربیت غیر رسمی بعد از تربیت رسمی شامل مجموعه آموخته ها و یادگیری ها می باشد که در چارچوب کتاب های مدارس تشکیل نمی گردد بلکه در کنار آنها بوده و نقش مکمل آنها را دارند ( ملکی ، 1385 ). گوردون و بریجلال به نقل از احمدی و همکاران ( 1383 ) معتقدند فعالیت های فوق برنامه آن دسته از تجارب آموزشی هستند که جزء برنامه های رسمی نبوده و ماهیت رقابتی با آن دارند . آنها در تعریف این نوع آموزش و پرورش می نویسند :« ما این نوع آموزش و پرورش را به مثابه یادگیری رسمی و غیررسمی ، توسعه و تقویت فرصت های یادگیری دانش آموزان در خارج از مدرسه و فراسوی اوقات رسمی مدرسه می دانیم .» موریانا و همکاران ( 2006 ) معتقدند فعالیت های فوق برنامه فعالیت های تکمیلی است که در مدرسه تحت نظر مدیر اجرا می شود . کلیتین ( 1999 ) ضمن اشاره به این موضوع فعالیت های فوق برنامه را شامل فعالیت های گروهی در مورد تولید یک روزنامه ، نوشتن نمایشنامه ، استفاده از رایانه ، کاردستی ، با مشارکت در گروه های مورد علاقه یا ذی نفع مانند کلوپ ها می داند . کلیتین در عین حال به نقل از اوکانر و مک گوایر که این فعالیت ها نیازمند ایجاد انگیزه و به چالش طلبیدن دانش آموز یا تحریک نیاز آنها نیز هستند . فضلی خانی و همکاران ( 1384 ) معتقدند مجموعه فعالیت هایی سازمان یافته و پیش بینی شده ای