پیشینه ومبانی نظری پژوهش خود نظم بخشی رفتار

پیشینه ومبانی نظری پژوهش خود نظم بخشی رفتار|32037109|پیشینه ومبانی نظری پژوهش خود نظم بخشی رفتار
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پیشینه ومبانی نظری پژوهش خود نظم بخشی رفتار هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

تعاریف و مفاهیم خود نظم بخشی خودنظم بخشی رفتار طبق نظر بندورا اگر اعمال تنها بوسیله پاداش و تنبیه بیرونی تعیین می شدند ، مردم شبیه بادبادک عمل می کردند و هر لحظه تغییر جهت می دادند تا خود را به عواملی که بر آنها تأثیر می گذارد وفق دهند . با مردم غیر اصولی رفتار به دور از اخلاق و با مردم درستکار رفتار شرافتمندانه داشتند . حال اگر تقویت کننده بیرونی و درونی رفتار را کنترل نمی کنند پس چه چیزی آن را کنترل می کند ؟ پاسخ بندورا این است که رفتار آدمی رفتار خود نظم داده شده است . انسان از تجربه مستقیم و غیر مستقیم معیارهای عملکرد را می آموزد سپس آن معیارها پایه ای می شوند برای ارزیابی های فرد . اگر عملکرد فرد در موقعیت ها با معیارهای او هماهنگ بود مثبت ارزیابی می شوند و اگر هماهنگ نبود منفی ارزیابی می شود . از نظر بندورا تقویت درونی حاصل از ارزشیابی شخصی از تقویت بیرونی نیرومندتر است ( هرگنهان ، 2009 ). یادگیری خود تنظیمی یک چشم انداز مهم در پژوهش های اخیر روان شناسی تربیتی است ( آکسان ، 2009 ). این رویکرد از سال 1980 ، مطرح شد و به واسطه اهمیتی که در یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد شهرت فزآینده ای پیدا کرده است ( ریان و پینتریج ، 1997 ؛ نقل از احمدی پور ، 1387 ). یادگیری خود تنظیمی یک فرآیند فعال و خود رهنمون است که دانش آموزان ، شناخت ، انگیزش ، نتایج ، رفتار و محیط خود را در جهت پیشبرد اهدافشان کنترل و تنظیم می کنند ( گوداس و همکاران ، 2010 ). زیمرمن5 یادگیری خود تنظيم را نوعي از يادگيري كه در آن افراد تلاش هاي خود را براي فراگيري دانش و مهارت بدون تكيه به معلم و ديگران ، شخصاً شروع كرده و جهت مي بخشد تعريف مي كند به عبارت ديگر در اين يادگيري افراد مهارت هايي براي طراحي ، كنترل و هدايت فرآيند يادگيري خود دارند و تمايل دارند ياد بگيرند و قادرند کل فرآیند یادگیری را ارزیابی کنند ( فرمهینی فراهانی و همکاران ، 1387 ). تلاش هاي فعالانه اي كه افراد به طور فراشناختي ، انگيزشي و رفتاري در فعاليت هاي يادگيري از خود نشان مي دهند ( زیمرمن ، 2002 ). نظریه يادگيري خودتنظيمي يكي از نظريه هايي است كه محققان و شناسانِ تربيتي در قالب آن به مطالعه مي پردازند . براساس نظريه يادگيري خود تنظيمي ، مؤلفه هاي شناخت ، انگيزش و كنش وري تحصيلي به صورت يك مجموعه درهم تنيده و مربوط به هم در نظرگرفته مي شوند ( شيرازي تهراني ، ۱۳۸۱ ). بنابراين ، استفاده از راهبردهاي يادگيري خود - تنظيمي ، از جمله عوامل تعيين كننده در موفقيت تحصيلي محسوب مي شود و با بررسي آن مي توان عملكرد تحصيلي دانش آموزان را پيش بيني نمود . پيش بيني عملكرد تحصيلي ، يكي از موضوع هاي محوري مورد علاقه روان شناسي تربيتي است ( فارنهام و همکاران ، ۲۰۰۳ ؛ نقل از بوساتو و همكاران ، ۲۰۰۰ ). خود تنظیمی تعیین اهداف ، تکمیل برنامه ای در جهت دستیابی به آن اهداف ، تعهد نسبت به انجام آن برنامه ، اجرای فعال برنامه و اقدامات دیگری که در جهت باز