پیشینه و مبانی نظری کودکان استثنايي و کم توان ذهني

پیشینه و مبانی نظری کودکان استثنايي و کم توان ذهني|32036811|پیشینه و مبانی نظری کودکان استثنايي و کم توان ذهني
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پیشینه و مبانی نظری کودکان استثنايي و کم توان ذهني هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

مبانی نظری وپیشینه تحقیق کودکان استثنايي و کم توان ذهني پيشينه و تاريخچه ي تحقيق در ايران 8 تاريخچه کودکان استثنايي 10 تعريف کودکان استثنايي 11 گروه بندي دانش آموزان استثنايي 12 جدول براورد شيوع دانش آموزان استثنايي 13 تاريخچه ي کودکان کم توان ذهني 14 رويدادهاي مهم در رابطه با عقب ماندهاي ذهني 15 انجمن حمايت از کودکان عقب مانده ( AHRC ) 16 انجمن کودکان و خانواده ( ACF ) 17 ديدگاه تردگلد 18 ديدگاه کانر 18 تعريف بر اساس نمره ي آزمون ترمن 20 تعريف AAMD 20 ويژگي هاي رشد افراد عقب مانده ي ذهني از نظر AAMD 22 ديدگاه ريچارد هانگر فورد 22 ديدگاه ادگاردال 23 تعريف عقب ماندگان و کم توانان ذهني در DSM 23 ويژگي هاي کودکان عقب مانده ذهني 26 مقايسه ي کودک نرمال و کودک عقب مانده ذهني 28 طبقه بندي کودکان کم توان ذهني يا عقب مانده ذهني 32 گروه کودکان دير آموز 32 گروه کودکان آموزش پذير 34 گروه کودکان تربيت پذير 37 گروه کودکان حمايت پذير ( کاملاً متکي ) 39 رفتارهاي جنسي در کودکان عقب مانده ذهني 40 مشکل ها و مسايل جنس افراد عقب مانده ذهني 41 نقاشي کودکان عقب مانده ذهني 44 سبب شناس 46 علل قبل از تولد 47 علل مربوط به هنگام تولد 56 علل بعد از تولد 54 عوامل فرهنگي و تربيتي و عقب ماندگي فرهنگي 57 پيشگيري 58 راهنماي گسترش برنامه ها و خدمات براي کودکان عقب مانده ذهني 60 از بين بردن مرز ميان آموزش عادي و ويژه 61 سابقه و پيشينه ي اين تحقيق در ايران : در ايران تحقيقات زيادي در مورد کودکان استثنائي و علل عقب ماندگيها صورت پذيرفته است در زير چکيده تحقيقات انجام شده بيان مي شود . 1 - در سال 1373 تحقيقي توسط آقاي عبدا ... آژير در استان خوزستان صورت پذيرفته است . موضوع تحقيق بررسي عوامل موثر بر عقب ماندگي ذهني در کودکان استثنايي استان خوزستان مي باشد . جامعه ي آماري عبارتست از کودکان و نوجوانان عقب مانده ذهني زير پوشش اداره ي آموزش و پرورش استثنائي و سازمان بهزيستي استان خوزستان . نتايج تحقيق حاکي از آن است که درصد بالاي فراواني مربوط به فقر فرهنگي – اجتماعي - اقتصادي و عدم آگاهي والدين نسبت به دوران بارداري و زمان تولد و ايام کودکي اينگونه کودکان مي باشد . همچنين رواج ازدواجهاي فاميلي مزيد بر علت بوده است . 2 - در سال 1374 تحقيقي تحت عنوان بررسي تأثير ازدواجهاي فاصلي بر ايجاد عقب ماندگي ذهني دانش آموزان دختر و پسر آموزش پذير ( 6 تا 17 ) ساله مدارس استثنايي شهرستان