پیشینه و مبانی نظری سلامت روان در ایران و جهان

پیشینه و مبانی نظری سلامت روان در ایران و جهان|32036634|پیشینه و مبانی نظری سلامت روان در ایران و جهان
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پیشینه و مبانی نظری سلامت روان در ایران و جهان هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سلامت روان در ایران وجهان فصل دوم پيشينه تحقيق و پايه هاي نظري 1 - 2 پيشينه نظري تحقيق …………………………………………… 11 2 - 1 - 1 مفهوم سلامت روان ………………………………………… 11 2 - 1 - 2 تاريخچه سلامت روان در جهان ………………………………… 12 2 - 1 - 3 تاريخچه سلامت روان در ايران ………………………………… 14 2 - 1 - 4 مفهوم سلامت روان از ديدگاه هاي مختلف ……………………… 17 2 - 1 - 5 سلامت روان از نظر مكاتب …………………………………… 18 2 - 1 - 6 اصول سلامت روان ………………………………………… 20 2 - 1 - 7 هدف ايجاد سلامت روان ……………………………………… 23 2 - 1 - 8 مكانيزم هاي دفاعي و نقش آن در سلامت روان ……………………… 25 2 - 1 - 9 جمع بندي ………………………………………………… 28 2 - 2 پيشينه عملي تحقيق …………………………………………… 29 2 - 2 - 1 همه گير شناسي در ايران ……………………………………… 29 2 - 2 - 2 بررسي همه گير شناسي در جهان ……………………………… 31 پيشينه نظري تحقيق 2 - 1 - 1 مفهوم سلامت روان Mental healt : فرهنگ روانپزشكي كمپل اين اصطلاح را در احساس رضايت بهبود رواني و تطابق كافي اجتماعي با موازين مورد قبول هر جامعه تعريف كرده است .( پورافكاري 1373 ) اما براي اين اصطلاح از سوي صاحب نظران تعاريف ارائه شده است بطور مثال : كارل منينجر : سلامت روان را سازش فرد با جهان اطرافش با حداكثر امكان به طوري كه باعث شادي و برداشت مفيد و مؤثر گردد ، تعريف مي كند . واستون : رفتارهاي عادي را كه از سوي افراد عادي سر مي زند را نشانه اي از سلامت رواني مي داند . كينز برگ : سلامت روان را تسلط و مهارت در ارتباط صحيح با محيط به ويژه در سه فضاي مهم زندگي ، عشق ، كار و تفريح مي داند . به نظر وي استعداد يافتن در ادامه كار ، داشتن محيط خانوادگي خردسند ، فرار از مسائلي كه با قانون درگيري دارد ، لذت بردن از زندگي و استفاده درست از فرصتها ملاك تعادل و سلامت روان است . ( ميلاني فر 1370 ) سازمان بهداشت جهاني سلامت روان چنين تعريف مي كند « سلامت رواني در درون مفهوم كلي بهداشت جاي مي گيرد و سلامت رواني يعني توانايي كامل براي ايفاي نقشهاي اجتماعي رواني و جسمي بهداشت تنها نبود بيماري با عقب ماندگي نيست ( حمزه گنجي 1376 ) انجمن كانادايي بهداشت رواني سلامت روان را در سه قسمت تعريف كرده است : نگرشهاي مربوط به خود : كه مواردي همچون : تسلط بر هيجانهاي خود ، آگاهي از ضعفهاي خود و رضايت از خوشيها را