پیشینه و مبانی نظری سبک های دلبستگی

پیشینه و مبانی نظری سبک های دلبستگی|32036597|پیشینه و مبانی نظری سبک های دلبستگی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پیشینه و مبانی نظری سبک های دلبستگی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

به نام خدا پایان نامه روانشناسی در مورد سبک های دلبستگی دلبستگي دلبستگي از يك مفهوم يوناني به نام ( storage ) كه نوعي عشق بين والدين و كودك مي باشد گرفته شده است . مفهوم دلبستگي در روان شناسي جديد ريشه در كارهاي جان بالبي روان پزشك و روان تحليل گر انگليسي دارد . او دلبستگي را پيوند عاطفي عميق افراد خاص در زندگي معرفي مي نمايد به طوري كه تعامل با آنها در زندگي ايجاد شعف و نشاط كرده و در هنگام استرس و تنيدگي ، حضور آنها ايجاد آرامش مي نمايد . دلبستگي در دوره اي شكل مي گيرد كه در آن حساسيت زيادي به ويژگي مراقب وجود دارد ، تجربيات اوليه با آنها نوع دلبستگي را تعيين کرده و تداوم آن را در طول زمان تثبيت مي نمايد . اولين پيوند عاطفي بين كودك با مادر و يا مراقب او برقرار مي شود . تجارب دلبستگي ما مراقبان اوليه در الگوهاي كاري ذهني بازنمايي مي شوند و در طي رشد از نوزادي تا نوجواني تثبيت مي شود ( زيمرمن و بيكر ، 2002 ). شافر و امرسون دلبستگي را به عنوان تمايل فرد كم سن براي جستجوي مجاورت با بعضي افراد هم نوع تعريف مي نمايند ، و به نظر سيرز دلبستگي در نتيجه تعامل ارضا كننده با افراد مهم محيط كودك اكتساب مي گردد . دلبستگي پيوند هيجاني پايدار بين دو فرد است به طوري كه يكي از طرفين كوشش مي كند نزديكي يا مجاورت با موضوع دلبستگي را حفظ كرده و به گونه اي عمل كند تا مطمئن شود كه ارتباط ادامه مي يابد ( فوگل و 1997 ؛ به نقل از حاجي ولي زاده 1389 ). هر چند در تمام گونه ها نظام دلبستگي براي ابقاء گونه ها همچون غذا دادن و توليد مثل صورت مي گيرد ، البته اين پاسخ هاي نا آموخته ، توليد در برابر مادر ارزش انطباقي دارند زيرا مانع از آن مي شوند كه جاندار از منبع مراقب دور بيفتد و گم شود ( اتكينسون و هيلگلارد ، 1389 ). به نظر هارلونيز وابستگي و دلبستگي يك واكنش فطري به محرك هاي خاص است كه به وسيله مادر فراهم مي شود ولي صرفاً ناشي از تغذيه نمي باشد ، ايمني بخشي ، گرمي و محبت كه حاصل آرامش ناشي از لمس كردن است نتيجه آن مي باشد ( هارلو ، 1985 به نقل از اكبري ، 1390 ). اولين دلبستگي هاي قوي در حدود 8 ماهگي شكل مي گيرند ، و با اضطراب جدائي همزمان هستند ( بيرج ، 1997 به نقل از اكبري ، 1390 ). به محض اينكه كودك توانايي حركت بدست مي آورد ممكن است انواعي از رفتارها ، در او مشاهده شوند كه نشانگر شكل گيري دلبستگي هستند از جمله ، حركت به سوي والدين و يا مراقب و اعتراض به هنگام ترس و درماندگي رابطه بين كودك و مراقب يك پيوند دوام دار است . حضور و ماهيت رفتار دلبستگي به وسيله رفتار نوع ، مشخص مي شود كه رفتارهائي را در بر مي گيرد كه