پیشینه و مبانی نظری خود نظم بخشی رفتار

پیشینه و مبانی نظری خود نظم بخشی رفتار|32036442|پیشینه و مبانی نظری خود نظم بخشی رفتار
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پیشینه و مبانی نظری خود نظم بخشی رفتار هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

تعاریف و مفاهیم خود نظم بخشی خودنظم بخشی رفتار طبق نظر بندورا اگر اعمال تنها بوسیله پاداش و تنبیه بیرونی تعیین می شدند ، مردم شبیه بادبادک عمل می کردند و هر لحظه تغییر جهت می دادند تا خود را به عواملی که بر آنها تأثیر می گذارد وفق دهند . با مردم غیر اصولی رفتار به دور از اخلاق و با مردم درستکار رفتار شرافتمندانه داشتند . حال اگر تقویت کننده بیرونی و درونی رفتار را کنترل نمی کنند پس چه چیزی آن را کنترل می کند ؟ پاسخ بندورا این است که رفتار آدمی رفتار خود نظم داده شده است . انسان از تجربه مستقیم و غیر مستقیم معیارهای عملکرد را می آموزد سپس آن معیارها پایه ای می شوند برای ارزیابی های فرد . اگر عملکرد فرد در موقعیت ها با معیارهای او هماهنگ بود مثبت ارزیابی می شوند و اگر هماهنگ نبود منفی ارزیابی می شود . از نظر بندورا تقویت درونی حاصل از ارزشیابی شخصی از تقویت بیرونی نیرومندتر است ( هرگنهان ، 2009 ). یادگیری خود تنظیمی یک چشم انداز مهم در پژوهش های اخیر روان شناسی تربیتی است ( آکسان ، 2009 ). این رویکرد از سال 1980 ، مطرح شد و به واسطه اهمیتی که در یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد شهرت فزآینده ای پیدا کرده است ( ریان و پینتریج ، 1997 ؛ نقل از احمدی پور ، 1387 ). یادگیری خود تنظیمی یک فرآیند فعال و خود رهنمون است که دانش آموزان ، شناخت ، انگیزش ، نتایج ، رفتار و محیط خود را در جهت پیشبرد اهدافشان کنترل و تنظیم می کنند ( گوداس و همکاران ، 2010 ). زیمرمن5 یادگیری خود تنظيم را نوعي از يادگيري كه در آن افراد تلاش هاي خود را براي فراگيري دانش و مهارت بدون تكيه به معلم و ديگران ، شخصاً شروع كرده و جهت مي بخشد تعريف مي كند به عبارت ديگر در اين يادگيري افراد مهارت هايي براي طراحي ، كنترل و هدايت فرآيند يادگيري خود دارند و تمايل دارند ياد بگيرند و قادرند کل فرآیند یادگیری را ارزیابی کنند ( فرمهینی فراهانی و همکاران ، 1387 ). تلاش هاي فعالانه اي كه افراد به طور فراشناختي ، انگيزشي و رفتاري در فعاليت هاي يادگيري از خود نشان مي دهند ( زیمرمن ، 2002 ). نظریه يادگيري خودتنظيمي يكي از نظريه هايي است كه محققان و شناسانِ تربيتي در قالب آن به مطالعه مي پردازند . براساس نظريه يادگيري خود تنظيمي ، مؤلفه هاي شناخت ، انگيزش و كنش وري تحصيلي به صورت يك مجموعه درهم تنيده و مربوط به هم در نظرگرفته مي شوند ( شيرازي تهراني ، ۱۳۸۱ ). بنابراين ، استفاده از راهبردهاي يادگيري خود - تنظيمي ، از جمله عوامل تعيين كننده در موفقيت تحصيلي محسوب مي شود و با بررسي آن مي توان عملكرد تحصيلي دانش آموزان را پيش بيني نمود . پيش بيني عملكرد تحصيلي ، يكي از موضوع هاي محوري مورد علاقه روان شناسي تربيتي است ( فارنهام و همکاران ، ۲۰۰۳ ؛ نقل از بوساتو و همكاران ، ۲۰۰۰ ). خود تنظیمی تعیین اهداف ، تکمیل برنامه ای در جهت دستیابی به آن اهداف ، تعهد نسبت به انجام آن برنامه ، اجرای فعال برنامه و اقدامات دیگری که در جهت باز