پیشینه و مبانی نظری تحقیق اختلال های تنظیم هیجانی

پیشینه و مبانی نظری تحقیق اختلال های تنظیم هیجانی|32036087|پیشینه و مبانی نظری تحقیق اختلال های تنظیم هیجانی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پیشینه و مبانی نظری تحقیق اختلال های تنظیم هیجانی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

اختلال های تنظیم هیجانی مقدمه یکی از موضوعاتی که در طی دو دهه ی گذشته تلاش و توجهات تجربی و نظری فراوانی را به خود جلب کرده است ، بحث هیجانها است . این علاقه و توجه تا حدی می تواند به دلیل نقشی باشد که هیجان و تنظیم هیجان در رفتارهای بیرونی ( فردی ) ایفا می نماید . نظریه پردازان و دانشمندان مختلف ، تعاریف متعددی از هیجان ارائه داده اند ، اما در مجموع می توان گفت که هیجان رویدادی پیچیده و چند بعدی است که منجر به آمادگی برای عمل می شود هر فرد عادی می داند که دارای عواطفی است و زندگی بدون عواطف ، زندگی تیره ، مکانیکی ، و بیرنگ خواهد بود . از طرف دیگر سلامت روانی و عقلی شخص به سلامت عاطفی او بستگی دارد . زیرا نظر شخص نسبت به خودش ، دیگران ، اوضاع اجتماعی ، و زندگی به طور کلی از چگونگی رشد و تکامل عواطف وی متاثر می شود . به بیان دیگر ، داوری های هر فرد درباره ی خود و دیگران و مسائل اجتماعی به کیفیت عواطف او بستگی دارد و شخصی که از رشد سالم هیجانی و عاطفی بهرمند نباشد هرگز فردی واقع بین ، نیک اندیش ، درست کردار ، و در نتیجه فرد مفید و موثر در پیشرفت جامعه نخواهد بود ( شعاری نژاد ، 1388 ). هیجان ها بسیار پیچیده تر از آن هستند که ابتدا به چشم می خورند . در نگاه اول همگی هیجان ها را به عنوان احساس ، می شناسیم . ما شادی و ترس را می شناسیم زیرا جنبه ی احساسی آنها را طبق تجربه ی ما خیلی بارز هستند . وقتی با تحدیدی مواجه می شویم یا به سمت هدفی پیشرفت می کنیم ، تقریباً غیر ممکن است که متوجه جنبه ی اساسی هیجان نشویم . اما به همان صورتی که بینی بخشی از صورت است ، احساس ها نیز فقط جزئی از هیجان هاهستند ( ریو ، 2005 ، ترجمه ی سیدمحمدی ، 1390 ) 2 - 4 - 2 تعریف هیجان : واژه هیجان که با واژه های شور ، احساس و عاطفه شباهت زیادی دارد به معنای هر نوع برانگیختگی ذهن و بدن است . همانطور که اشاره شد ، هیجانات ، احساسات و عواطف بخشی از وجود ما هستند . در واقع هیجان ، احساس و عاطفه پدیده هایی هستند که ما هر روز با انواع مختلفی از آن درگیر هستیم . مسائلی مانند عشق ، غم ، شادی ، خشم و عصبانیت و بسیاری دیگر از حالت ها که قطعاً همه ی ما تک تک آنها را به خوبی می شناسیم و همه ی آنها را احساس کرده ایم ، محتوای هیجان ، احساس و عاطفه ما را تشکیل می دهد ( امامی نائینی ، 1385 ). روان شناسان در تعریف هیجان و عاطفه اختلاف نظر دارند زیرا هر کدام در تعریف خود زاویه ای از آن را در نظر می گیرند . چنان که بعضی از ایشان به منشاء و دگرگونی هیجان توجه دارند ، برخی جنبه های عضوی آن را مورد توجه قرار می دهند ، و گروهی نیز می خواهند ماهیت هیجان و عاطفه را به فطری و فرهنگی تقسیم کنند . استانلی هیجان را نخستین پایه ای که انرژی روانی در