ادبیات نظری تحقیق اخلاق حسابرسی و تعهد حرفه ای و تعهد سازمانی_000

ادبیات نظری تحقیق اخلاق حسابرسی و تعهد حرفه ای و تعهد سازمانی_000|32034042|ادبیات نظری تحقیق اخلاق حسابرسی و تعهد حرفه ای و تعهد سازمانی_000
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان ادبیات نظری تحقیق اخلاق حسابرسی و تعهد حرفه ای و تعهد سازمانی_000 هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

اخلاق حسابرسي در مقايسه با حرفه‌هاي ديگر مفهوم تعهد و اهمیت آن الف ) تعهد عاطفي : ب ) تعهد مستمر : ج ) تعهد هنجاري : - تعهد حرفه ای - دیدگاههای ناظر برسازگاری تعهد حرفه‌ای و سازمانی - نتايج و پيامدهاي تعهد 1 - عوامل شخصي 2 - عوامل مربوط به شغل 3 - عوامل سازماني 4 - عوامل فراسازماني رفتارهای حسابرسی ناکارآمد کیفیت حسابرسی - تعریف کیفیت حسابرسی - تفاوت بین کیفیت واقعی حسابرسی و برداشت از کیفیت حسابرسی - چارچوب کیفیت خدمات حسابرسی منابع : اخلاق حسابرسي در مقايسه با حرفه‌هاي ديگر اخلاق حرفه‌اي حسابرسي نسبت به ساير رشته‌ها و حرفه‌هاي ديگر درخصوص داشتن مسووليت‌ اصلي به منظور كمك به مشتري حرفه‌اي خود ، داراي وضعيتي متزلزل است . زيرا چگونگي كمك او به جامعه قابل تامل است و براي او مهم نيست كه مشتري حرفه‌اي او چه خواسته‌اي ( بصورت شخصي ) از او دارد . به عنوان مثال وكيل به‌عنوان مشاور و نماينده يك مشتري به دنبال بي‌گناهي و رفع هرگونه شك و شبهه نسبت به گناهكاري موكل خود است ، نگراني اصلي يك پزشك در هر حال حفظ سلامت و بهبود وضعيت بيمار مراجعه‌كننده به او است . حسابرسان اگرچه حقوق خود را از كارفرما يا صاحب شركت دريافت مي‌كنند اما به عنوان نمايندگان مردم و جامعه عمل مي‌كنند و تمركز اصلي خود را با استفاده از تحليل مسائل پيچيده حرفه‌اي در مسائل مالي و غيرمالي ، براي حفظ منافع مردم و جامعه ذي‌نفع مبذول مي‌دارند ( تهرانی و همکاران ، 1384 ). با اين تفاوت و حسب عملكرد حرفه‌اي آنها ، يك درگيري اخلاقي بين مسووليت و وظيفه حسابرسان و حق‌الزحمه دريافتي از ديگري براي آنها وجود دارد و اين تعريف اصلي شرح وظيفه حسابرس است . حسابرس با دريافت هزينه‌هاي ارائه خدمات حسابرسي و غيرحسابرسي - خدمات مالي ، از مشتري خود اقدام به ارائه خدمت براي آنها خواهد كرد ، با اين وجود از او انتظار مي‌رود كه به صورت بي‌طرفانه نسبت به صورت‌هاي مالي اظهار‌نظر كند . خطرات ناشي از وجود نقص در مدارك ، محرمانه بودن دادخواهي ذي‌نفعان و ايجاد اعتماد براي مشتريان متناوبا يا پيوسته در فرآيند حسابرسي امري بسيار خطرناك و اجراي آن بسيار پيچيده و نيازمند يك مهارت حرفه‌اي و قضاوتي خاص است . اگر چنانچه حسابرس به صورت صحيح و صادقانه اقدام به صدور گزارش عملكرد خود كند و در فرآيند عمليات حسابرسي خود ، آن را مورد توجه قرار دهد از نظر قانوني با پرهيز از هرگونه مسامحه‌كاري‌ها ، سهل‌انگاري‌ها و همچنين ترس ناشي از دست دادن شهرت و اعتبار خود متناسب با حجم تعهدات تفويض شده به او به عنوان حسابرس ، مي‌تواند به‌عنوان استراتژي ، تصميم‌گيري مناسب و بالقوه به منظور ايفاي صحيح مسووليت تعيين شده براي خود داشته باشد ، زيرا‌ مديريت به‌اين منظور اقدام به استخدام حسابرس مي‌كند كه او سوابق عملكردي شركت را در تطابق با استانداردهاي عمومي پذيرفته شده حسابرسي كنترل كند . حسابرس همزمان