بررسی اثربخشي آموزش نوروفيد بک برروي کاهش نشانه ها و بهبود عملکرد اجرايي کودکان مبتلا به ADHD

بررسی اثربخشي آموزش نوروفيد بک برروي کاهش نشانه ها و بهبود عملکرد اجرايي کودکان مبتلا به ADHD|32009631|پایان نامه نوروفيدبک,پایان نامه کودکان پيش فعال , کمبود توجه,بيش فعالي ,کمبودتوجه,ملاک تشخيص ADHD,عملکرد نوروفيزيولوژيک در ADHD,درمان ADHD,منشاء سيگنالهاي مغزي,انواع نوروفيدبک,انواع حافظه,حافظه نهاني ديداري
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی اثربخشي آموزش نوروفيد بک برروي کاهش نشانه ها و بهبود عملکرد اجرايي کودکان مبتلا به ADHD هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

تحقیق حاضر با عنوان بررسی اثربخشي آموزش نوروفيد بک برروي کاهش نشانه ها و بهبود عملکرد اجرايي کودکان مبتلا به ADHD از سری تحقیق های رشته روانشناسی
میباشد. این تحقیق با گرایش روانشناسی عمومی در 152 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

====================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
====================================================


قسمتهایی کوتاه از متن:

چکيده
موضوع : اثربخشي آموزش نوروفيدبک بر روي کاهش نشانه ها وبهبود عملکرد اجرايي کودکان مبتلا به ADHD 6 تا11 سال شهر تهران
هدف تحقيق : هدف وانگيزه اين پژوهش اثربخشي نوروفيدبک برروي کاهش نشانه ها و بهبود عملکرد اجرايي کودکان بيش فعال وکمبود توجه ميباشد واز آنجائيکه اين کودکان جهت رفع علائم و کنترل اختلال خود وبهبود آن از داروهاي محرک زا استفاده ميکنند . ولي از آجائيکه مصرف دارو در بلندمدت موجب عوارض جانبي بسيار ميباشد ، شايد با استفاده از اين روش بتوان بصورت بي زيان از نشانه هاي رنج آور خود رهايي يابند .
نمونه گيري وروش کار : طرح پژوهش از نوع آزمايشي باليني و 8 کودک مبتلا به بيش فعالي و کمبود توجه برپايه معيارهاي DSM-IV-TR به روش تصادفي ساده در دو گروه دختر و پسر انتخاب شدند . ارزيابي بصورت پيش آزمون وپس آزمون انجام گرفت و هردو گروه پس ازارزيابي اوليه به مدت 30 جلسه وسه روز درهفته به مدت 20 دقيقه آموزش نوروفيدبک برروي اين کودکان اجرا شد . وسپس پس از پايان 30 جلسه اين کودکان تحت ارزيابي ثانويه قرار گرفتند.
ابزار پژوهش : جهت ارزيابي از تست هاي تشخيصي TOVA ، پرسشنامه کانرز – فرم والدين - تست هاي حافظه N-Back و وکسلر ( فراخناي ارقام و رمز نويسي ) که جهت سنجش حافظه فعال کاربرد دارند ، مورد استفاده قرار گرفت .
تجزيه التحليل آماري : روش آماري مورد استفاده در اين پژوهش از آمار توصيفي ( ميانگين وانحراف معيار ) وآمار استنباطي از ( تحليل کوواريانس چند راهه ) در نظر گرفته شد.
نتيجه گيري : نتايج نشان داد که روش آموزش نوروفيدبک بر بهبود نشانه ها وعملکرد اجرايي اين کودکان اثر بخش بوده و همچنين آموزش نوروفيدبک نشان دهنده اين بود که ماندگاري اثر درماني اش نسبتا قابل قبول و اطمينان بخش تر در برابر درمان دارويي است .

مقدمه
اختلال نارسايي توجه –بيش فعالي1 ، الگوي فراگير عدم توجه – بيش فعالي وتکانشگري است که شديدتر از آن الگويي است که در کودکان با سطح رشد مشابه ديده ميشود(انجمن روانپزشکي آمريکا ، 2000 ). اختلال نارسايي توجه – بيش فعالي ، اختلال عصبي رشدي است که ، با سه ويژه گي اصلي يعني نارسايي توجه - بيش فعالي و تکانشگري ، ونيز رفتارهاي قاعده مند توصيف ميشود( انجمن روانپزشکي آمريکا ، 2000 ) ، که در آن اين کمبودها به طور قابل ملاحظه اي نامتناسب با سن عقلي کودک است شروع آن دردوران کودکي است سن شروع اين اختلال از 5 سالگي ( سازمان بهداشت جهاني ، 1996 ) يا 7 سالگي (انجمن روانپزشکي آمريکا ، 2000 ) تعيين کرده اند . بطوريکه 30 تا 50 درصد مراجعين به سرويس هاي بهداشت روان کودکان را مبتلايان به اين اختلال تشکيل ميدهند ( کاپلان و سادوک 2، لوئيس 3، 2007 ، ( . نشانه ها به طور قابل ملاحظه اي نافذ و موقعيتي هستند معمولا در طول زمان مزمن يا پايدارند ودر نتيجه مستقيم تاخيرشديد زبان ،ناشنوايي ،نابينايي، اوتيسم يا روان پريشي دوران کودکي نيستند ( بارکلي 1998 ).اين اختلال بر 3 تا 7 درصد از کودکان اثر ميگذارد( انجمن روانپزشکي آمريکا ، 2000 ). براساس بررسيهاي انجام شده ، چهارمين تجديد نظر راهنمايي تشخيص و آماري و اختلا هاي رواني ، 5 تا 12% کودکان سن مدرسه در سراسر دنيا به اين اختلال مبتلا ميباشند . مطالعات اخير شيوع آن را 3 تا 18 درصد گزارش کردند (رونالد3 ، لسن4 ، آبرامونيز، 2003 ) . اين اختلال معمولا از دوران پيش دبستاني آغاز و اغلب تا بزرگسالي تداوم دارد( هالپرين و هيلي ،2010). و در بين پسرها بيشتر از دخترها گزارش شده است ( سادوک ، سادوک ، 1389).
اختلال نقص توجه – پيش فعالي يک اختلال مزمن ميباشد که در صورت عدم درمان ، مي تواند با عث موفقيت تحصيلي و شغلي وافزايش خطر رفتارهاي ضد اجتماعي و احتمالا سوء مصرف مواد و افزايش احتمالي افسردگي و اضطراب گردد ( سادوک وسادوک 2004 ، مالهوترا 1 1998) .
از اختلالات همراه با اختلال نقص توجه – پيش فعالي ، ميتوان اختلالات رفتار ايذايي وتخريبي مثل اختلال بي اعتنايي مقابله اي و اختلال سلوک با نسبت بالا ( 50 % ) اشاره کرد.
مطالعات طولي نشان داده است که علائم پر فعاليتي و تکانشگري واضح ، کودک را در خطر بيشتري از رفتارهاي ضد اجتماعي و بزهکارانه و افزايش سانحه پذيري وتصادفات قرار ميدهد ( کاپلان وسادوک ، سادوک -سادوک 2004 ).
همچنين در زير گروه پرخاشگري وغير پرخاشگري در اين اختلال مطرح شده است . کودکان غير پرخاشگر نقائص شناختي و توجه بيشتري وکودکان پرخاشگر مشکلات رواني اجتماعي ورفتاري بيشتري دارند( لوئيسان 2 1991 ، گراس 3 ،1995 ).
سبب شناسي در ADHD حاکي از مباني نورولوژيک ( عصب شناختي ) اختلالات کمبود توجه هستند داده هاي حاصل از اين مطالعات تلويحات مشخصي در خصوص لوب پيشاني دارند .کارکردهاي لوب پيشاني داراي ماهيت اجرايي بوده ودر طرح ريزي وسازماندهي منابع دخيل هستند ونقش حياتي در رفتارهاي بازدارنده ، ميانجي از قبيل کنترل کردن رفتارهاي حرکتي و بازداري از تمرکز وتوجه بر محرکهاي نامربوط با حواس پرت کن دارند (آيزنک 4، 1994 ) .
سونوگا – بارک1 ( 1994 ، 2003 ، 2005 ) با توجه به نقش قشري بالا وپايين (کنترل تکانشگري) باعث ميشود اين کودکان نشانه هاي مسلط نارسايي توجه وفقدان سازماندهي ونيزمشکلات مربوط به کار کردهاي اجرايي ( ازجمله ضعف در سازماندهي زماني ، ضعف در دنبال کردن اهداف کلي و جزئي ، ضعف در برنامه ريزي وتصميم گيري ) را در سنجش عصب – روانشناختي نشان دهند . از ديگر عوامل سبب شناسي مطالعات همبستگي بسياري موجب شده كه در خصوص نقش افزودن يهاي خوراكي ، ميزان سرب موجود در خون، آلرژي ها، مصرف سيگار و مشروبات الكلي در زمان بارداري ، به عنوان عوامل علي در سبب شناسي ADHD/ODD گمانه زني هايي صورت گيرد (بارکلي،2003 ) .
قبلا تصور مي شد با بزرگ شدن اين كودكان، اختلال از بين مي رود؛ اما امروزه اعتقاد بر اين است كه70 درصد اين كودكان نمي توانند از پس مشكلات مرتبط با اختلال كمبود توجه برآيند (ليندنمن حبيب 3، رادجويک 4،1996 ) .
بررسي متون پژوهش در زمينه درمان اختلال نارسايي توجه – بيش فعالي حاکي از تمرکز عمده برروي دارودرماني است (سافر5، زيتو6 ، فاين7 ، 1996 ; سوآنسون 8 ، لرنر9 ، ويليامز، 1995).
نتايج از سودمندي آن بر کاهش نشانه هاي رفتاري اين اختلال حکايت ميکند (اشودنز، لي ، زينک ، هانفور ، 2004 ; اورتوم ، ورياتن ، کمز ، نمانس ، بيتلار وهمکاران ، 2003 ). اما بااين وجود بين متخصصان و پژوهشگران اين حوزه در خصوص دامنه وميزان اثربخشي و عوارض جانبي داروهاي محرک وهمچنين نقش اين داروها در درمان گروهاي ويژه مانند افراد خيلي کم سن ، يا داراي کارکرد عقلاني پايين همچنان بحث و سؤالاتي باقي است (سولانتو10 ، اسکاچار ، کوپگز، 2007 ; هاپرين، 2010). از طرفي ديگر بسياري از والدين در مورد استفاده از اين داروها دچار ترديد هستند ورغبت چنداني به استفاده از آن براي درمان اختلال فرزندانشان نشان نميدهند ( مونسترا 11، 2003).
علت اين ترديد در مصرف دارو حتمالا نگراني از مصرف طولاني داروهاي روان محرک و اثار جانبي آن از قبيل : بي اشتهايي ، اختلال خواب ، تحيج پذيري ، خشم ، اضطراب ، ودر بعضي موارد شديد تشنج ، تيک ها است ( لوبار1، 1995 ; مان 2، 2000 ).
از اين جهت پرداختن به درمان غير دارويي براي اين اختلال آشکار ميشود . که از آن جمله وسيله اي بنام نوروفيدبک که مستقيما بر روي بهبود ساختارها و کارکرد هاي درگير دراين اختلال تمرکزدارد ( بيتلار3 ، 2007 ) .
نوروفيدبك، نوعي رويكرد توانبخشي در درمان است، و هدف آن، بهنجار سازي پايدار ADHD-ADD است و بهنجار سازي پايدار رفتار بدون وابستگي مداوم به داروها يا رفتاردرماني است. ( باراباز4 ،1996 ) .


فهرست مطالب بررسی اثربخشي آموزش نوروفيد بک برروي کاهش نشانه ها و بهبود عملکرد اجرايي کودکان مبتلا به ADHD به صورت زیر می باشد:
چکيده
فصل اول : کليات تحقيق
مقدمه
بيان مسئله
سوالات پژوهشي
اهميت وضرورت تحقيق
اهداف پژوهش
بيان فرضيات
تعاريف نظري وعملياتي متغييرها
نوروفيدبک
بيش فعالي –کمبودتوجه
توجه
حافظه
تکانشگري
عملکردهاي اجرايي
فصل دوم :گستره نظري و تجربي پژوهش
پيشينه نظري تحقيق
ملاک تشخيص ADHD
سبب شناسي ADHD
مرورتحقيقات توسط لوبار
عوامل نوروآناتومي و عملکرد نوروفيزيولوژيک در ADHD
ژنتيک
عوامل مربوط به پيش از تولد
علائم رواني – اجتماعي
علل اکتسابي اختلال بيش فعالي –نقص توجه
سير وپيش آگهي ADHD
سير تکامل
مهمترين اختلالاتي که با ADHD همراهه
درمان ADHD
درمانهاي دارويي
جديدترين درمان : نوروفيدبک
منشاء سيگنالهاي مغزي
کارکردهاي امواج مغزي
پرتکل هاي درماني با استفاده از نوروفيدبک
انواع نوروفيدبک
ارزيابي هاي يک کاناله ودو کاناله
تعاريف ونقائص عملکردهاي اجرايي
توجه و تمرکز
مقدمه
تغيير ميزان توجه
ساختار حافظه
انواع حافظه
خزانه حسي
خزانه پژواکي
حافظه نهاني ديداري
کاتب دروني
حافظه فوري ( کوتاه مدت )
حافظه بلند مدت
حافظه معنايي
حافظه رويدادي
ا ثر تاخر در يادآوري
پيشينه تجربي تحقيق
تحقيقات خارجي
تحقيقات داخلي
فصل سوم : طرح پژوهش
طرح کلي پژوهش
جامعه آماري وروش نمونه گيري
ابزار پژوهش
تست هوش ريون
تست Tova
پرسشنامه کانرز –فرموالدين
تست حافظه N-back
خرده آزمون هوش وکسلر ( فراخناي ارقام ورمزنويسي)
تست ويسکانسين
دستگاه نوروفيدبک
روش اجراي تحقيق
روش تجزيه و تحليل
روش شمول
عدم شمول
رعايت نکات اخلاقي
فصل چهارم : نتايج
تجزيه التحليل داده هاي تحقيق
فصل پنجم : بحث در نتايج
بحث و نتيجه گيري
محدوديتها و موانع پژوهش
پيشنهاد ات براي پژوهشهاي آتي
پيشنهادهاي بکار بسته
خلاصه
منابع فارسي ولاتين
چداول و پرسشنامه
پيوست ها