بررسی رابطه پایبندی مذهبی با رضایتمندی زناشویی زوجین

بررسی رابطه پایبندی مذهبی با رضایتمندی زناشویی زوجین|32009570|تحقیق رضایت زناشویی,مقاله پایبندی مذهبی,ازدواج زوجین دانشجو,بررسی رابطه پایبندی مذهبی با رضایتمندی زناشویی زوجین,ویژگی های ساختاری نهاد خانواده,نقش عاطفی همسران,وظایف والدین در قالب فرزندان,حصر روابط جنسی در چارچوب زناشویی,رضایت زوجین از نگاه
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی رابطه پایبندی مذهبی با رضایتمندی زناشویی زوجین هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته روانشناسی
میباشد. این تحقیق با گرایش روانشناسی عمومی در 105 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی
ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه میان رضایت زناشویی با پایبندی مذهبی زوجین انجام شده است. این پژوهش از نوع پژوهش های همبستگی می باشد و به روش کاربردی انجام شده است. بدین منظور 74 زوج از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلام واحد علوم تحقیقات کرمانشاهبه شیوه تصادفی خوشه ای نمونه گیری شدند. داده های گرد آوری شده توسط پرسش نامه های رضایت زناشویی اسلامی و پایبندی مذهبی که از اعتبار لازم برخوردارند با استفاده از همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس و شاخص های آماری دیگر تجزیه وتحلیل شدند..
تحلیل داده ها نشان داد که بین پایبندی مذهبی و رضامندی زناشویی رابطه ای معنادار و مثبت وجود دارد و پایبندی مذهبی نقش پیش بینی کننده در رضایت زناشویی دارد. و با افزایش پایبندی مذهبی میزان رضایت زناشویی افزایش یافته است. یافته ها نشان داد که نمره رضایت زناشویی در میان زوجینی که هردو پایبند به مذهب بوده اند بیش از زوجینی است که یکی از آنها پایبند به مذهب بوده اند و زوجینی که یکی از آنها پایبند به مذهب بوده اند از زوجینی که هیچکدام پایبند به مذهب نبوده اند رضایت زناشویی بیشتری دارند.و رضایت زناشویی در میان زنان و مردان تفاوت معناداری نداشت.

مقدمه
خانواده به عنوان واحدی اجتماعی دارای بیشترین و عمیق ترین مناسبات انسانی است. علاوه بر اینکه، منبع اولیه نیازهای اساسی فرد محسوب می شود، موقعیت های متعددی را برای یادگیری و شکل گیری نگرش ها وتشکیل باورهای فرد فراهم می آورد. خانواده در کنار مسئولیت آموزشی و تربیتی، در رفع نیازهای جسمانی، روانی و انتقال ارزش های اجتماعی نقش بسیاری موثری دارد. فرد در بستر خانواده خواست های جامعه را می آموزد و این شناخت او را به گزینش رفتارهای معین رهنمون می سازد (مصلحی1391، 1).
از آنجایی که انتخاب همسر یکی از مهم ترین تصمیم هایی است که در تشکیل خانواده و زندگی اجتماعی گرفته می شود، اهمیت مسئله ایجاب می کند که با کنکاش عمیق تری به عوامل بیرونی مانند، مذهب، طبقه اجتماعی، سن، تحصیلات و ... نیز عوامل زیر بنایی مانند ویژگی های شخصیتی توجه شود (مصلحی1391، 1)
متخصصان روان شناسی خانواده غالبا معیار خود را در بررسی کیفیت روابط زناشویی زوجین، سطح رضایت زناشویی آنها قرار می دهند. رضایت زناشویی، یکی از مهم ترین عوامل پیشرفتن و دستیابی به اهداف زندگی است که تحت تاثیر عوامل بیرونی و درونی می باشد. علی رغم انکه ضرورت توجه به همسانی عقاید مذهبی و تمایلات فرهنگی همواره مورد تاکید قرار می گیرد. افزایش طلاق در دنیای کنونی و نارضایتی زوجین از زندگی مشترک و تاثیرات سوء این گونه پدیده ها بر افراد خانواده و اجتماع، بیانگر این مدعاست که برخورد مقبولی با تشکیل خانواده و ازدواج نشده و کمتر با دید عالمانه به این پدیده نگریسته شده است (مصلحی1391، 1).
مهم ترین نکته در تبیین فلسفه ازدواج در قرآن، این است که خداوند که حکمت ازدواج و تشکیل خانواده را بیان می کند. به حکم خلقت همسر و تشکیل خانواده، بقای نسل با فرزند صالح یا پیشگیری از فساد یا سازندگی اخلاقی و اجتماعی و یا توسعه ارزش های اسلامی اشاره نمی کند، بلکه به حکمتی اشاره دارد که بدون آن، هیچ یک از اهداف خلقت انسان، قابل تحقق نیست و آن آرامش روانی است. بدون آرامش روانی، نمی توان از جوان، انتظار تقوا داشت. بدون این آرامش، نه نسل سالم و صالح پدید می آید و نه سازندگی اخلاقی و اجتماعی اتفاق می افتد و نه ارزش های دینی و آرمان توحید، گسترش می یابد (پسندیده1389، 23).
کسی که در فکر ازدواج است و یا ازدواج می کند، انتظار دارد که این زندگی یا خوشبختی، با سعادت و رضایت همراه باشد و از تمام لحظات زندگی خود لذت ببرد. بنابراین، آنچه از خود ازدواج اهمیت بیشتری دارد موفقیت در ازدواج یا به عبارتی دیگر رضایتمندی میان زوجین است (برادبری، فینچام و ویچ ، 2000)
موسوی بیان می کند عوامل اقتصادی، مذهبی، آداب و سنن اجتماعی، ارضای عاطفی، ارضای جنسی و تفاهم فکری می تواند رضامندی زناشویی را به ارمغان آورد (موسوی 1374، 43).
هانلر2 و گنچوز3 نیز معتقدند نگرش مذهبی می تواند در ارتباط زناشویی موثر باشد، زیرا مذهب شامل رهنمودهایی برای زندگی و ارائه دهنده ی سامانه باورها و ارزش هاست که این ویژگی ها می توانند زندگی زناشویی را متاثر سازند (خدایاری فرد، 1386)


فهرست مطالب به شرح زیر می باشد:
چکیده

فصل یکم:مقدمه پژوهش
مقدمه
1-1- بیان مساله
1-2-اهمیت وضرورت انجام تحقیق
1-3-اهداف پژوهش
1-3-1- هدف اصلی
1-3-2- اهداف فرعی
1-4- فرضیه های تحقیق
1-5- تعریف متغیر ها
1-5-1- تعاریف مفهومی
1 -5-2- تعاریف عملیاتی
فصل دوم: پیشینه پژوهش
2-1- چارچوب نظری و پیشینه تحقیق
2-1-1- نظریه کارکرد گرایی
2-1-2- نظریه فمینیستی
2-1-3- نظریه سیستمی مینوچین
2-1-4- نظریه مازلو
2-2- خانواده
2-3- ارائه الگویی مطلوب از خانواده
2-4- ویژگی های سنت ازدواج
2-4-1- تقدس سنت ازدواج
2-4-2- انتخاب آگاهانه
2-4-3-همسان همسری
2-5- ویژگی های ساختاری نهاد خانواده
2-5-1- سرپرستی مرد
2-5-2-آگاهی پذیرش نقش ها
2-5-3- نقش عاطفی همسران
2-5-3-1- نقش عاطفی زن
2-5-3-2- نقش عاطفی شوهر
الف-نیکو سخن گفتن
ب-احترام
2 -5 -4- نقش جنسی همسران
2-5-4-1-نقش جنسی زن
2-5-4-2- نقش جنسی شوهر
-25-5- نقش پدری و مادری
2-6- وظایف والدین در قالب فرزندان
2-6-1- اظهار محبت
2-6-2- حمایت
2-6-2-1- نقش فرزندی
2-6-2-2- نقش خویشاوندی
2-7- ویژگی های کارکردی نهاد خانواده
2-2-1- مشروعیت بخشی به فرزندان
2-7-2- جلوگیری از انحرافات اجتماعی
2-8- راهکارهای تحقق خانواده مطلوب
2-8-1- تقویت ایمان
2-8-1-1- معنا بخشیدن به زندگی و ایجاد حس رضایت
2-8-1-2- تقویت اخلاق و کنترل درونی
2-8-2- فرزند آوری
2-8- 3- حصر روابط جنسی در چارچوب زناشویی
2-8-4- تقویت روحیه غیرت ورزی
2-9- وظایف و نقش زوجین در رضایت زناشویی
2-10- رضایت زوجین از نگاه آیات و روایات
2-10-1- تکریم زن
2-10-2-کمک کردن به زن
2-10-3-اظهار محبت به زن
2-10-4-خوش رویی با زن
2-10-5- پند و موعظه دادن
2-10-6- تشکر و سپاسگذاری مرد