بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با سلامت روان و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با سلامت روان و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان|32009552|بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با سلامت روان و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان,پایان نامه ویژگی های شخصیتی,رابطه سلامت روان و فرسودگی تحصیلی,فرسودگی تحصیلی,نظریه های شخصیت,مبانی نظری فرسودگی,معیارهای بیماری و سلامت روان,مفاهیم و اهداف بهداشت روان
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با سلامت روان و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته روانشناسی
میباشد. این تحقیق با گرایش روانشناسی شخصیت در 182 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
هدف از این مطالعه، پایه سوم دبیرستان رشته های نظری در شهرستان شهرضا در سال تحصیلی 91-1390 می باشد. جامعه آماری این پژوهش، شامل 555 نفر از دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم رشته های نظری بودند که از بین آنها به نسبت نمونه ی 127 نفری برای دختران و 103 نفری برای پسران بدست آمد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های سلامت عمومی GHQ و پرسشنامه ویژگی های شخصیتی NEO (فرم کوتاه شده در ارتباط با پژوهش) و پرسشنامه فرسودگی تحصیلی سالملا-آرو استفاده شد و با انتخاب تصادفی دانش آموزان این پرسشنامه ها بین آنها توزیع شد.
برای محاسبات داده های آماری از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل، آزمون تحلیل واریانس یکطرفه، رگرسیون چندمتغیری و آزمون غیرپارامتریک فریدمن استفاده شد. یافته ها از طریق نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که:
-بین آسیب پذیری در برابر استرس دختران با سلامت روانی آنان رابطه وجود دارد، یعنی هرچه میزان آسیب پذیری در برابر استرس آنها بالاتر باشد، سلامت روانی آنها پائین تر خواهد بود.
-بین آسیب پذیری در برابر استرس پسران با فرسودگی تحصیلی آنان رابطه وجود دارد.یعنی هرچه آسیب پذیری در برابر استرس آنان بالاتر باشد، فرسودگی تحصیلی آنان نیز بالاتر است.
-سلامت روانی پسران بالاتر از سلامت روانی دختران است.
-فرسودگی تحصیلی پسران بیشتر از فرسودگی تحصیلی دختران است..
-فرسودگی تحصیلی در رشته های ریاضی، بیشتر ازسایر رشته های نظری تحصیلی است.
بین ویژگی های شخصیتی مردم گرایی و گرم بودن در گروه دختران و پسران، با فرسودگی تحصیلی و سلامت روانی آنان رابطه معناداری بدست نیامد.

مقدمه
رشد و بالندگی هر جامعه ای مرهون نظام آموزشی آن جامعه است، بر این اساس، همه ساله کشورها مبالغ قابل توجهی از درآمد ملی خود را صرف آموزش و پرورش می کنند، اما بعضی از عوامل وجود دارند، که موجب به هدر رفتن بخشی از این سرمایه گذاری ها می شوند، علاوه بر ضایع شدن درآمد ملی، اصلی ترین سرمایه های کشور، یعنی دانش آموزان نیز بعنوان مهمترین منبع استعداد و تولید از بین می روند و کارآیی خود را از دست می دهند.
برای پیدا کردن علل یک مشکل، به ویژه مشکلات انسانی و اجتماعی تنها نمی توان به یک علت بسنده کرد، زیرا پدیده های اجتماعی همانند یک زنجیره با یکدیگر پیوند دارند و در به وجود آمدن یک مشکل دخیل هستند، بنابراین برای یافتن علل افت تحصیلی، باید مسائل گوناگونی همچون: هوش، انگیزه، هدف، توجه، عوامل جسمانی و روان شناختی، شرایط عاطفی و امنیتی خانواده و… مورد توجه قرار گیرد. (بیابانگرد، 1386)
از بین همه عوامل موثر در عملکرد تحصیلی، در این پژوهش به دو عامل فرسودگی تحصیلی و بیماری های روانی در تحصیل دانش آموزان پرداخته شده است. بیماری های روانی بالطبع با مختل کردن سازمان شناختی افراد، عملکرد فرد را از نظر درسی تضعیف کرده و همچنین باعث فراهم آمدن شرایط فرسودگی تحصیلی می شود، که این خستگی و فرسودگی باعث رشد حس و نگرش بدبینانه و بدون حساسیت به مطالب درسی، احساس بی کفایتی و ضعف در امور تحصیلی می شود (زانگ و همکاران، 2007)
از طرفی فرسودگی تحصیلی منجر به درماندگی های ذهنی از جمله اضطراب، افسردگی، سرکوبی، خصومت یا ترس می گردد. (نامی ، 2010)
همانطور که ملاحظه می شود: در این جا یک چرخه معیوب از بیماری روانی با فرسودگی تحصیلی بوجود آمده است که هر کدام دیگری را هدایت و تقویت می کند. بنابراین یافتن عواملی که در این مسیر زمینه ساز بیماری روانی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان بوده و یا با آنها ارتباط داشته باشند، ضروری به نظر می رسد.
از عوامل اثرگذار روی فرسودگی تحصیلی و سلامت روان که در این پژوهش به آن توجه شده است، ویژگی های شخصیتی است که به نظر می رسد ارتباط زیادی با سلامت روان و فرسودگی تحصیلی داشته باشد. ویژگی های شخصیتی در این پژوهش برگرفته از مدل پنج عاملی شخصیت می باشد، که شامل 5 محور، 1-روان رنجورخویی، 2-برون گرایی، 3-گشودگی، 4-موافق بودن، 5-باوجدان بودن است که محقق جهت بررسی در این پژوهش برخی از خرده مقیاس های این پنج عامل را به کار برده است.


فهرست مطالب به شرح زیر می باشد:
چکیده

فصل اول: کلیات
1-1-مقدمه 3
1-2- بیان مسأله و سوالهای پژوهش 5
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 7
1-4- اهداف پژوهش 9
1-5- فرضیه های پژوهش 10
1-6- متغیرهای پژوهش 10
1-6-1- تعاریف نظری 12
1-6-2- تعاریف عملیاتی 13
فصل دوم : پیشینه پژوهش
2-1- شخصیت 15
2-1-1- تعاریف ارائه شده 16
2-1-2- ساختار شخصیت 17
2-1-3- عوامل اثرگذار بر شخصیت 18
2-1-4- نظریه های شخصیت 25
2-1-4-1- رویکرد تیپ شناختی 25
2-1-4-2- نظریه روان کاوی 30
2-1-4-3- نظریه نو روان کاوی یونگ 33
2-1-4-4- رویکرد صفت 34
2-1-4-5- رویکرد عمر 40
2-1-4-6- رویکرد انسان گرا 42
2-1-4-7- رویکرد رفتاری 43
2-1-4-8- رویکرد یادگیری اجتماعی 44
2-1-4-9- رویکرد شناختی 46
2-1-4-10- رویکرد معاصر 47
2-2- فرسودگی 48
2-2-1- مبانی نظری فرسودگی 48
2-2-2- خاستگاه نظریه فرسودگی 49
2-2-3- علائم فرسودگی 54
2-2-4- مولفه های فرسودگی 56
2-2-5- فرسودگی تحصیلی 61
2-3- سلامت روان 64
2-3-1- معیارهای بیماری و سلامت روان 66
2-3-2- تعریف بیماری روانی 66
2-3-3- نظربه پردازان سلامت روان 67
2-3-3-1- سلامت روانی از نظر فروید 68
2-3-3-2- سلامت روانی در مکتب آدلر 69
2-3-3-3- سلامت روانی از نظر گلاسر 70
2-3-3-5- نظریه مراجع محوری راجرز 72
2-3-3-6- سلامت روانی از نظر واتسون 73
2-3-3-7- سلامت روانی از نظر بک و الیس 73
2-3-4- مفاهیم و اهداف بهداشت روانی 76
2-3-4-1- بهداشت روانی با مفهوم سلامت و تکامل 76
2-3-4-2- بهداشت روانی با مفهوم پیشگیری از بیماری های روانی 77
2-3-5- اختلال های عاطفی رفتاری در نوجوانان و جوانان 81
2-3-6- ضرورت آموزش بهداشت روانی 84
2-3-7- معیارهای سلامت روان 85
2-3-8- روشهای کمک به بهداشت روانی 86
2-3-9- الگوی 5 عاملی در صفات شخصیت 88
2-3-10- تبیین سلامت روانی و بیماری روانی با استفاده از مدل پنج عاملی شخصیت 92
2-3-11- تحقیقات پیشین 93
2-3-11-1- خارج از کشور 99
2-3-11-2- داخل کشور 103
2-3-11-3- جمع بندی تحقیقات پیشین 103
فصل سوم: روش شناسی و مواد تحقیق
3-1- مقدمه 105
3-2- روش تحقیق 106
3-3- جامعه آماری 106
3-4- برآورد حجم نمونه 107
3-5- روش نمونه گیری 107
3-6- متغیرهای مورد مطالعه 108
3-7- ابزار اندازه گیری 110
3-8- اعتبار و روایی پرسشنامه 111
3-9- شیوه گردآوری داده ها 116
3-10- روش های تجزیه و تحلیل آماری 117
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل و بیان نتیجه حاصل از تحقیق
4-1- مقدمه 119
4-2- تحلیل توصیفی داده ها 120
4-3- تحلیل استنباطی داده ها 123
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه 138
5-2- خلاصه پژوهش 139
5-3- تحلیل یافته های پژوهش 140
5-4- تحلیل فرضیه های فرعی پژوهش 146
5-5- پیشنهادات 149
5-6- محدودیت های پژوهش 153


 • پایان نامه روان شناسی,پایان نامه علوم تربیتی,پایان نامه مشاوره و راهنمایی,رابطه بین عزت نفس و دینداری,رابطه بین دینداری و عزت نفس دانش‌آموزان,دانلود پایان نامه عرت نفس,دانلود پروژه عزت نفس,تحقیق عزت نفس,تحقیق دینداری,مقاله عزت نفس
 • دانلود تحقیق با موضوع بررسی رابطه دینداری و عزت نفس دانش‌آموزان دختر، در قالب word و در 67 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱ مقدمه ۲-۱ بیان مساله ۳-۱ اهمیت و ضرورت ۴-۱ اهداف پژوهش ۵-۱ فرضیه‌های پژوهش ۶-۱ سئوال‌های پژوهش ۷-۱ تعاریف نظر
 • تحقیق بررسی رابطه دینداری وعزت نفس دانش‌آموزان دختر


 • شرایط دانش آموزان دارای عقب ماندگي ذهني,شرایط كودكان استثنايي, عقب ماندگي ذهني,تحقیق عقب ماندگي ذهني
 • اشاره : عقب ماندگي ذهني يا به اصطلاح ديگر نارسايي رشد قواي ذهني موضوع تازه و جديدي نيست . چنانچه در هر دوره و زمان افرادي در اجتماع وجود داشته اند كه از نظر فعاليتهاي ذهني در حد طبيعي نبوده اند به خصوص از روزي كه بشر زندگي اجتماعي را شروع كرده موضوع
 • بررسی شرایط دانش آموزان دارای عقب ماندگي ذهني و كودكان استثنايي


 • دانلود پاورپوینت مدیریت دانش,پاورپوینت مدلهای مدیریت دانش,پاورپوینت آموزشی مدیریت دانش,پاورپوینت درباره مدیریت دانش,پاورپوینت در مورد مدیریت دانش,فایل پاورپوینت مدیریت دانش
 • دانلود پاورپوينت مدیریت دانش مشخصات فایل تعداد صفحات55حجم57/428 کیلوبایت فرمت فایل اصلیppt توضیحات کامل دانلود پاورپوينت مدیریت دانش جهت رشته مديريت قالب 55 اسلايد و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش اگر میدانستیم که چه چیزهایی را نمی
 • پاورپوينت مدیریت دانش 55 اسلاید


 • دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت دانش در سازمان ,پاورپوینت با موضوع مدیریت دانش در سازمان ,پاورپوینت مدیریت دانش در سازمان ,پاورپوینت, مدیریت دانش در سازمان
 • دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت دانش در سازمان دارای 84 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد. تعداد اسلاید : 84 اسلاید فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفران
 • پاورپوینت با موضوع مدیریت دانش در سازمان


 • اقدام پژوهی چگونه می توانم مشکل افسردگی دانش آموز فاطمه را حل کنم, چگونه می توانم مشکل افسردگی دانش آموز فاطمه را حل کنم
 • . فهرست مطالب چکیده. 3 مقدمه. 4 توصیف وضعیت موجود، تشخیص مسئله. 5 گردآوری اطلاعات (شواهد1). 6 مشاهده. 7 صحبت خصوصی. 7 وضعیت خانوادگی. 8 نظر همکاران. 8 ارتباط با خانواده. 8 تجزیه و تحلیل داده ها. 9 انتخاب راه حل موقتی. 10 اجرای طرح جدید و نظارت بر آن.
 • اقدام پژوهی چگونه می توانم مشکل افسردگی دانش آموز فاطمه را حل کنم • چگونه,توانستم,به,تربیت,,جنسی,و,اخلاقی,در,,دانش,آموزان,افغانی,بپردازم,و,آنها,را,از,آسیب,های,اجتماعی,ناشی,از,این,پدیده,دور,کنم,؟,چگونه توانستم به تربیت,جنسی و اخلاقی در,دانش آموزان افغانی بپردازم و آنها را از آسیب های اجتم,,,
 • دانلود ورد با موضوع اشی از این پدیده دور کنم.؟ دارای 39 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد. تعداد صفحه : 39 صفحه فرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایش آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس قسمتی از م
 • چگونه توانستم به تربیت جنسی و اخلاقی در دانش آموزان افغانی بپردازم و آنها را از آسیب های اجتماعی ن


 • پایان نامه شیوه های فرزند پروری,تحقیق سبک های تفکر,مقاله سبک های حل مسئله,بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان,فرهنگ و فرزندپروری,انواع سبک های تفکر,سبک های تفکر از دید استرنبرگ,رابطه هوش
 • تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق با گرایش مشاوره و راهنمایی در 109 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد. قسمتهایی ک
 • بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان


 • تحقیق در مورد بهبود سازمان و مدیریت دانش ,بهبود سازمان و مدیریت دانش,دانلود تحقیق در مورد بهبود سازمان و مدیریت دانش ,بهبود,سازمان,و,مدیریت,د
 • لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 10 صفحه قسمتی از متن .doc : سازمان آموزش و پرورش تهران اداره آموزش و پرورش منطقه 11 موضوع : بهبود سازمان و مديريت دانش گردآورنده : سيده صديقه
 • تحقیق در مورد بهبود سازمان و مديريت دانش


 • تحقیق در مورد توسعه محصول جدید در اقتصاد مبتنی بر دانش ,توسعه محصول جدید در اقتصاد مبتنی بر دانش,دانلود تحقیق در مورد توسعه محصول جدید در اقت
 • لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 7 صفحه قسمتی از متن .doc : بنام آنكه جان را فكرت آموخت توسعه محصول جديد در اقتصاد مبتني بر دانش از : علي آقائي فر ـ دانشجوي دكتري مهندسي صناي
 • تحقیق در مورد توسعه محصول جديد در اقتصاد مبتني بر دانش


 • تعریف مدیریت کلاس,مدیریت کلاس داری,مدیریت کلاس درس ابتدایی,روش های کلاس داری ابتدایی,مقاله مدیریت کلاس,کنترل کلاس شلوغ,سبک های مدیریت کلاس,روش های ساکت نگه داشتن کلاس
 • مشخصات فایل: قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 12 بخشی از پاورپوینت: نیاز‌های آموزگاران در امر تعلیم و تربیت جهان هر روزه در حال تغییر و تحول است. جامعه، انسانها و امکانات آموزشی متحول میگردند. این تحولات نیازمند متد و روش‌های نوین تعلیم و تربیتی، جه
 • پاورپوینت برقراری ارتباط صحیح با دانش آموزان با انگیزه جذب آنان به کلاس های فارسی
 • بررسي انواع و ميزان اختلالات رفتاري در بين دانش آموزان دختر و پسر,تحقیق بررسي انواع و ميزان اختلالات رفتاري در بين دانش آموزان دختر و پسر,مقاله بررسي انواع و ميزان اختلالات رفتاري در بين دانش آموزان دختر و پسر,پروژه بررسي انواع و ميزان اختلالات رف
 • این فایل که به بررسي انواع و ميزان اختلالات رفتاري در بين دانش آموزان دختر و پسر می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 98 صفحه می باشد. اختلاف رفتاری و حرکتی از جمله حالتهای روانی است که ممکن است فرد را احاطه کند و گاهی این اختلاف باعث تغییر و تحول
 • بررسي انواع و ميزان اختلالات رفتاري در بين دانش آموزان دختر و پسر


 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق استقرار مدیریت دانش
 • استقرار مدیریت دانش دانش مروری بر ادبیات تحقیقی مدیریت استراتژیک ، تئوری سازمانی ، مدیریت دانش و سیستمهای اطلاعاتی نشان‌دهنده تعاریف متعدد و نگاه‌های متفاوتی نسبت به دانش است . به نظر می‌رسد که دیدگاه غالب برای توصیف ویژگی‌های دانش ، علی‌الخصوص در اد
 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق استقرار مدیریت دانش


 • ررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر آموز
 • فهرست مطالب : عنوان : صفحه: فصلاول : طرحتحقیق ................................... 1 مقدمه.................................... 1 بیانمسئله .................................. 6 اهدافتحقیق ................................. 7 اهمیتو ضرورت تحقیق .........
 • ررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر آموز


 • تحقيق راههاي مناسب ترغيب و تشويق دانش آموزان به مطالعه و تحقيق
 • تحقيق متشکل از 145 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت بخشی از محتوا :: سپاسحمد و سپاس خداوندي را سزاست كه نعمت درك حقايق و شعور و آگاهي را به انسان عطا فرمود ، ستايش او زيباست كه زيبائيها را در نهاد و سرشت انسان به وديعه گذارد ، تا بشر زيب
 • راههاي مناسب ترغيب و تشويق دانش آموزان به مطالعه و تحقيق • مقاله بایدها و نبایدها,مقاله بایدها و نبایدها در رابطه بین معلم و دانش آموز,مقاله بایدها و نبایدها بین معلم و دانش آموز,بایدها و نبایدها بین معلم و دانش آموز,مقاله بایدها و نبایدها بین معلم و دانش آموز,تحقیق بایدها و نبایدها بین معلم و دانش آموز
 • دانلود تحقیق با موضوع بایدها و نبایدها در رابطه بین معلم و دانش آموز، در قالب word و در 32 صفحه، قابل ویرایش، شامل: چکیده مقدمه بیان مساله اهمیت مساله اهداف تحقیق هدف کلی اهداف جزیی چارچوب نظری تحقیق، پیشینه‌ی تحقیق نظریه‌ی انتظار معلم نظریه‌ی اسناد
 • تحقیق بایدها و نبایدها در رابطه بین معلم و دانش آموز


 • دانلود رایگان گزارش تخصصی دبیران,فرم خام گزارش تخصصی معلمان,گزارش تخصصی معلمان اول ابتدایی رایگان,گزارش تخصصی ریاضی رایگان,گزارش تخصصی ریاضی متوسطه دوم,گزارش تخصصی معلمان ابتدایی پایه پنجم,نحوه نوشتن گزارش تخصصی معلمان,گزارش تخصصی معلمان پایه ,,,
 • توضیحات: دانلود گزارش تخصصی دبیر زمین شناسی : افزایش توانایی دانش آموزان در حفظ اصطلاحات درس زمین شناسی، در قالب word و در 23 صفحه ، قابل ویرایش. بخشی از متن گزارش تخصصی: مقدمه و ارزیابی از وضع موجود علوم زمین بعنوان یک عامل تعیین کننده در پیشرفت صنع
 • گزارش تخصصی دبیر زمین شناسی: افزایش توانایی دانش آموزان در حفظ اصطلاحات درس زمین شناسی


 • كنترل خشم,كنترل خشم در نوجوانان,عملكرد خانواده در كنترل خشم,کنترل خشم در دانش آموزان دبیرستانی,بررسی عملکرد خانواده در کنترل خشم نوجوانان,ارزیابی تاثیر خانواده در کنترل خشم در دانش آموزان دبیرستانی,بررسی عملكرد خانواده در كنترل خشم نوجوانان دختر و پسر 15 تا 18 ساله شهر تهران
 • هدف از این پایان نامه 15 تا 18 ساله شهر تهران می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات123حجم0/84 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود پایان نامه رشته علوم تربیتی چكیده : پژوهش حاضر جهت بررسی عملكرد خانواده در كنترل خشم نوجوانان دختر و پسر (15-18) شه
 • ارزیابی تاثیر خانواده در کنترل خشم در دانش آموزان دبیرستانی


 • پاورپوینت رویکردهای دستیابی به اقتصاد دانش محور,اقتصاد دانش محور,چشم انداز رویکردهای دستیابی به اقتصاد دانش محور,دانش به عنوان منبع ,دانش و قابلیتها,استراتژی های دانش محور,شکافهای استراتژیک دانش محور و تعالی سازمان,زنجیره ارزش دانش,مدل زنجیره ارزش دانش بنگاه های اقتصادی ,مدل دانش محور ,
 • دانلود پاورپوینت با موضوع رویکردهای دستیابی به اقتصاد دانش محور، در قالب pptx و در 37 اسلاید، قابل ویرایش، شامل مقدمه، چشم انداز، نقش چشم انداز در راستای ماموریت بنگاه اقتصادی، چشم انداز رویکردهای دستیابی به اقتصاد دانش محور، دانش به عنوان منبع، مشخص
 • پاورپوینت رویکردهای دستیابی به اقتصاد دانش محور


 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق کودکان استثنایی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق دانش آموزان استثنایی,فصل دوم پایان نامه کودکان و دانش آموزان استثنایی,مبانی نظری کودکان و دانش آموزان استثنایی,پیشینه تحقیق کودکان و دانش آموزان استثنایی,پیشینه پژوهش کودکان و دانش آموزان استثنایی,چارچوب نظری کودکان و دانش آموزان استثنایی
 • دانلود که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم. مشخصات فایل تعداد صفحات15حجم190/80 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل دانلود که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تح
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق کودکان و دانش آموزان استثنایی


 • لیست شرکتهای دانش بنیان,شرکت های دانش بنیان چیست,چند شرکت دانش بنیان,مزایای شرکت های دانش بنیان,همه چیز درباره شرکتهای دانش بنیان,کار در شرکت دانش بنیان,لیست شرکت های دانش بنیان کشاورزی,شرکت های دانش بنیان عمرانی
 • توضیحات: دانلود پاورپوینت با موضوع سیاستهای پیشنهادی برای ایجاد و توسعه شرکتهای دانش بنیان، در قالب ppt و در 33 اسلاید، قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: دانشگاه و مراکز پژوهشی با توجه به نقش اساسی در تولید دانش یکی از مهمترین مراکز زایش شرکتهای دا
 • پاورپوینت سیاستهای پیشنهادی برای ایجاد و توسعه شرکتهای دانش بنیان


 • مدیریت دانش
 • پروپوزال مديريت دانش و مدلهای مختلف آن در حجم 29 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر: بيان موضوع دانش مصنوعي نيست كه امروزه يكباره به وجود آمده باشد. انسان در مسير تاريخ تكاملي خود و تكامل اجتماعي ناشي از آن همواره توليد كننده دان
 • پروپوزال مديريت دانش و مدلهای مختلف آن


 • مبانی نظری , پیشینه تحقیق, دانش مداری سازمان
 • توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه رفرنس نویسی و پ
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق دانش مداری سازمان


 • پرسشنامه مدیریت دانش,پرسشنامه مدیریت دانش در دانشگاه ها,پرسشنامه اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه,پرسشنامه مدیریت دانش در دانشگاه,پرسشنامه استقرار مدیریت دانش در دانشگاه,پرسشنامه پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه
 • هدف از این پرسشنامه سنجش اثربخشی استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات25حجم2797/688 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل پرسشنامهای که پیش رو دارید، در راستای انجام پژوهشی در خصوص سنجش اثر بخشی مدیری
 • پرسشنامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در دانشگاه


 • بررسی نقش معلم و دانش آموز در بهره گیری از کتابخانه
 • درباره كتاب و كتابخواني عينالقضات همداني، عارف نامي ايران متوفي به سال 525 ه.ق از مشايخ و شاگرد عمر خيام و امام محمد غزالي (برادر ابوحامد غزالي مشهور)، استادي داشته است به نام شيخ بركه همداني كه كاملاً امي و بيسواد بوده، با اين حال عينالقضات سخت به ا
 • بررسی نقش معلم و دانش آموز در بهره گیری از کتابخانه • بررسی اختلالات گفتاری دانش آموزان ابتدایی
 • چكیده تحقیق حاضر با هدف مطالعه میزان اختلالات گفتاری در دانش آموزان پایه اول ابتدایی شهر نیشابور انجام شده است كه جامعه آماری این پژوهش را كلیه دانش آموزان پایه اول ابتدایی شهر نیشابور تشكیل می دهند كه به روش نمونه گیری تصادفی از 10 مدرسه مختلف نمونه
 • بررسی اختلالات گفتاری دانش آموزان ابتدایی


 • ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ,ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت , ﺟﺬب,پایان نامه بررسی رابطه مدیریت دانش و فناوري اطلاعات و تاثیرآن بر عملکرد مدیران وکارکنان شرکت توزیع برق منطقه ای,مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی رابطه مدیریت دانش و فناوري اطلاعات و تاثیرآن بر عملکرد مدیران وکارکنا
 • تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 128صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد. =========================================
 • بررسی رابطه مدیریت دانش و فناوري اطلاعات و تاثیرآن بر عملکرد مدیران وکارکنان شرکت توزیع برق منطقه ای


 • پیشینه تحقیق مدیریت دانش,پیشینه پژوهش مدیریت دانش,دانلود مبانی نظری مدیریت دانش,مبانی نظری استقرار مدیریت دانش,مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش,فصل دوم پایان نامه نظام مدیریت دانش,پیشینه تحقیق نظام مدیریت دانش,مبانی نظری نظام مدیریت دانش
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظام مدیریت دانش بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید مشخصات فایل تعداد صفحات88حجم0/692 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظام مدیری
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظام مدیریت دانش 88 صفحه


 • امورتربیتی, گرایش دانش‌آموزان,تحقیق درباره بررسی عوامل درون آموزشگاهی مؤثر در گرایش دانش‌آموزان به امورتربیتی
 • این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 13 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید. لینک دانلود پایین صفحه در اين پژوهش عوا
 • تحقیق درباره بررسي عوامل درون آموزشگاهي مؤثر در گرايش دانش‌آموزان به امورتربيتي • مقیاس بهزیستی شخصی نسخه دانش آموزان PWISC,مقیاس ,بهزیستی شخصی نسخه دانش آموزان PWISC
 • مقیاس بهزیستی شخصی-نسخه دانش آموزانPWI-SC روایی:دارد پایایی:دارد نمره گذاری وتفسیر : دارد منبع: دارد معرفی پرسشنامه این ابزار برای استفاده در دوره کودکی و نوجوانی 12) تا 18 سال) طراحی شده و شامل هفت مادهی رضایتمندی است که هر کدام به یک حوزه از کیفیت
 • مقیاس بهزیستی شخصی-نسخه دانش آموزان PWI-SC


 • تحقیق اوقات فراغت ,تحقیق در مورد اوقات فراغت , نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه,نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان, عوامل مؤثر بر گذران اوقات فراغت, اوقات فراغت از ديدگاه اسلام, نحوه گذراندن اوقات فراغت, اوقات فراغت
 • دانلود تحقیق با موضوع بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه، در قالب word و در 60 صفحه، قابل ویرایش، شامل: چكيده مقدمه فصل اول: كليات تحقيق بيان مسئله اهداف تحقيق اهميت تحقيق و فوايد تحقيق تعريف مفاهيم پيشرفت تحصيلي فرضيه پيشينة
 • تحقیق بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه


 • ارزشـيابی و آزمون سازی دانش آموزان , تحقیق ارزشـيابی و آزمون سازی دانش آموزان , بررسی ارزشـيابی و آزمون سازی دانش آموزان , مقاله ارزشـيابی و آزمون سازی دانش آموزان , پروژه ارزشـيابی و آزمون سازی دانش آموزان , تحقیق در مورد ارزشـيابی و آزمون سازی
 • مشخصات فایل: تحقیق ارزشـيابی و آزمون سازی دانش آموزان به همراه سوالات قالب بندی: فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 15 بخشی از متن تحقیق: ارزشيابي و آزمون‌سازي تعداد دانش‌آموزان: 120 نفر تعداد سوالات آزمون: 20 سوال كه شامل 10 سوال در ك مطلب، 5 سوال
 • تحقیق ارزشيابی و آزمون سازی دانش آموزان به همراه سوالات


 • روانشناسی , علوم تربیتی , سیستم های مدیریت دانش, دانلود پاورپوینت سیستم های مدیریت دانش, پاورپوینت در مورد سیستم های مدیریت دانش, تحقیق سیستم های مدیریت دانش, پاورپوینت درباره سیستم های مدیریت دانش, پاورپوینت راجع به سیستم های مدیریت دانش, پاورپوینت ,,,
 • دانلود پاورپوینت با موضوع سیستم های مدیریت دانش ، با فرمت ppt و در 28 اسلاید قابل ویرایش، بخشی از پاورپوینت : عناوين موردبحث : مقدمه ارزش دانش براي سازمان ها مفهوم مديريت دانش مزايا و اهميت مديريت دانش تبديل دانش فرايند مديريت دانش سيستم هاي مديريت د
 • پاورپوینت سیستم های مدیریت دانش


 • علاقه مندی , شرکت در نماز جماعت , دانش آموزانم نهادینه سازم
 • چکیده: نماز، آرام بخش روان و اطمینان دهنده قلب هاست و هرگونه یأس و ناامیدى و پوچ گرایى را از انسان دور مى سازد. خداوند متعال در قرآن كریم مى فرماید: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی» (طه: 14)؛ نماز را براى رابطه دائمى با من و یاد من به پا دارید. ا
 • دانلود علاقه مندی به شرکت در نماز جماعت را در دانش آموزانم نهادینه سازم


 • دانلود مقاله نظریه ی در مورد دانش آموزان نابینا و نیمه بینا , دانلود مقاله , نظریه ی در مورد دانش آموزان نابینا و نیمه بینا, تعریف نابینایی , دانلود , مقاله, دانش آموزان نابینا و نیمه بینا , کسب درآمد اینترنتی , کس درآمد از اینترنت فرو,,,
 • auto;text-align:center align=center> color:red lang=FA> auto;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:180%; direction:rtl;unicode-bidi:embed> line-height:180%;font-family:B Lotus lang=FA>کودک نابینا قادر است یاد ب
 • مقاله نظریه ی در مورد دانش آموزان نابینا و نیمه بینا


 • شاخص اخلاق حرفه ای,طراحی مدل اخلاق حرفه ای,اخلاق حرفه ای مدیران آموزشی,اخلاق حرفه ای در مدیریت آموزشی,اخلاق حرفه ای با رویکرد اسلامی,اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی,مولفه های موثر در اخلاق حرفه ای,مولفه های اخلاق حرفه ای در مدیریت,مولفه های اخلاق حرفه ای مدیران,مبانی نظری اخلاق حرفه ای,مبانی نظری اخلاق حرفه ای در اسلام,مبانی نظری اخلاق حرفه ای مدیران آموزشی,مبانی نظری اخلاق حرفه ای با رویکرد اسلامی
 • هدف از این طراحی الگوی اخلاق حرفه‌ای مدیران آموزشی با رویکرد اسلامی- ایرانی می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات171حجم747/862 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل در این پایان نامه می خواهیم با روش اسلامی ایرانی برای مدیران آموزشی یک الگو و مدل از اخل
 • مبانی نظری بررسی و توسعه دانش کاربردی در حیطه شناسی الگوی اخلاق حرفه ای با رویکرد اسلامی ایرانی


 • بررسی سبک فرزند پروری محدود و آزاد منشانه در عملکرد تحصیلی دانش آموزان
 • فرمت فایل: word تعداد صفحات: 75 روش هاي والدين در پرورش فرزند تحت تأثير عواملي قرار دارد كه اين عوامل در هم تأثير ميگذارند. از جمله خصوصيات و اعتقاد والدين.شيوه هاي والدين و روش هاي انضباطي آنان بي ترديد تحت تأثير خصوصصيات شخصيتي و سيستم اعتقادي آنان
 • بررسی سبک فرزند پروری محدود و آزاد منشانه در عملکرد تحصیلی دانش آموزان


 • اقتصاد مبتنی بر دانش,محصول جدید,تحقیق درباره توسعه محصول جدید در اقتصاد مبتنی بر دانش
 • این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 7 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید. لینک دانلود پایین صفحه در طول سالهاي اخي
 • تحقیق درباره توسعه محصول جديد در اقتصاد مبتني بر دانش


 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری,پیشینه تحقیق مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری,مبانی نظری مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری,مبانی نظری,پیشینه تحقیق,مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری
 • جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه رفرنس ن
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری • اصول و مبانی مدیریت دانش,دانش,مدیریت دانش,تاریخچه دانش,مدیریت دانش چیست,تعریف مدیریت دانش,مفهوم مدیریت دانش,سیستم‌های مبتنی بر دانش,سیستم دانش,آموزش مديريت دانش
 • دانلود فایل کامل پاورپوینت اصول و مبانی مدیریت دانش در قالب فایل pptx و متشکل از 60 صفحه اسلاید قابل ویرایش ، بخشی از محتوا :: مقدمه مدیریت دانش، مدیریت دانایی یا مدیریت اندوخته‌های علمی : Knowledge management به معنای در دسترس قرار دادن نظام‌مند اطل
 • پاورپوینت اصول و مبانی مدیریت دانش


 • چگونه,توانستم,مشکل,بدخطی,و,فاصله,زیاد,بین,کلمه,را,,در,دانش,آموزم,,مهدی,بهبود,ببخشم؟,چگونه توانستم مشکل بدخطی و فاصله زیاد بین کلمه را,در دانش آموزم,مهدی بهبود ببخشم؟, چگونه توانستم مشکل بدخطی و فاصله زیاد بین کلمه را در دانش آمو,,,
 • دانلود ورد با موضوع دارای 31 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد. تعداد صفحه : 31 صفحه فرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایش آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس قسمتی از متن نمونه: وزارت آموزش و پرو
 • چگونه توانستم مشکل بدخطی و فاصله زیاد بین کلمه را در دانش آموزم مهدی بهبود ببخشم؟


 • دانلود پرسشنامه,پرسشنامه استاندارد,خرید پرسشنامه,دانلود رایگان پرسشنامه,پرسشنامه روانشناسی,پرسشنامه توانمندي هاي رياضي دانش آموزان دوم دبستان,پرسشنامه دانش آموزان,پرسشنامه دوم دبستان,توانمندي هاي رياضي,رياضي دانش آموزان دوم دبستان
 • توضیحات: . دارای40سوال ، نمره گذاری، روایی و پایایی و... ویژگی پرسشنامه(بطور خلاصه): تعداد گویه ها: 40 تعداد مولفه: ندارد روایی و پایایی: دارد نحوه نمره گذاری و تفسیر: دارد نوع فایل: word و قابل ویرایش منبع: دارد
 • پرسشنامه توانمندي هاي رياضي دانش آموزان دوم دبستان • بیش فعالی ,افت تحصیلی, دانش آموزان ابتدایی
 • بیشفعالی به حالتی دلالت میکند که در آن کودک به نحوی مفرط و بیش از اندازه فعال و پرجنب و جوش است. تحرک زیاد این کودکان نه تنها خود آنها را بلکه اطرافیان ، همکلاسها ، اولیای مدرسه را دچار مشکل میکند. از آن جایی که در میان درصد بالایی از معتادین و افراد
 • بررسی رابطه بین بیش فعالی و افت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی


 • دانلود رایگان,دانلود تحقیق رایگان,تحقیق رایگان آمار,مقاله رایگان آمار,آمار نابهنجاری های جسمی,تحقیق رایگان,دانلود پروژه رایگان,نابهنجاري‌,اختلالات بدن,BDD,دانش آموزان پسر,دانش آموزان دختر,کار تحقیقی پزشکی,پروژه نابهنجاری های بدن,پروژه آ
 • چكيده: گرايش بسيار و روز افزون در خصوص نابهنجاري‌ها و اختلالات بد شكلي بدني (BDD) باعث ايجاد ارزيابي‌ها و مطالعات بسيار شده است. اين پژوهش پيرامون مفاهيم اختلال و رشد و پيشبرد و ابزارهاي ارزيابي و نتايج عملكردها مطالعاتي را انجام داده است و در آن به
 • پایان نامه آمار اختلالات بدني در بین دانش آموزان دختر و پسر


 • پروژه آمار استفاده دانش آموزان از كامپيوتر,نقش کامپیوتر در پیشرفت تحصیلی,آمار پیشرفت تحصیلی,نقش رایانه در پیشرفت تحصیلی,پروژه درباره آمار,آمار استفاده از کامپیوتر,دانلود پروژه آمار,دانلود تحقیق آمار,بررسی آماری رابطه رایانه و عملکرد تحصیلی,آ
 • مقدمه: هدف اين پروژه، بررسي ارتباط بين استفاده دانش آموزان از كامپيوتر و عملكرد آنها در مدرسه مي باشد. براي يك دانش آموز كاملاً عادي است كه بشنود: « چرا اينقدر وقت خود را با كامپيوتر تلف مي كني؟» « چرا به تكاليفت كمتر از كامپيوتر اهميت مي دهي؟» و ...
 • پروژه آمار ارتباط استفاده دانش آموزان از كامپيوتر و عملكرد آنها در مدرسه


 • پاورپوینت در مورد بررسی نقش عوامل آموزشگاهی بر افت تحصیلی دانش آموزان,پاورپوینت بررسی نقش عوامل آموزشگاهی بر افت تحصیلی دانش آموزان
 • نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش تعداد اسلاید ها :22 اسلاید بخشی از اسلاید ها : اُفت تحصیلی یک پدیدۀ رایج و مهم در مراکز آموزشی است , از پیامدهای منفی آن کم انگاری، تردید دربارۀ تواناییهای خود، واکنشهای جسمانی و روانی ناخوشایند است. ا
 • پاورپوینت در مورد بررسی نقش عوامل آموزشگاهی بر افت تحصیلی دانش آموزان


 • مبانی نظری مدیریت دانش شخصی,دانلود مبانی نظری مدیریت دانش شخصی,پیشینه تحقیق مدیریت دانش شخصی,دانلود پیشینه تحقیق مدیریت دانش شخصی,پیشینه داخلی مدیریت دانش شخصی,پیشینه خارجی مدیریت دانش شخصی,پیشینه پژوهش مدیریت دانش شخصی,پیشینه نظری مدیریت دانش شخصی,دانلود فصل دوم پایان نامه مدیریت,نمونه فصل دوم پایان نامه مدیریت
 • دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش شخصی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید مشخصات فایل تعداد صفحات77حجم115/123 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx تو
 • فصل دوم پایان نامه مدیریت دانش شخصی


 • چگونه,,ساعت,,تاريخ,,را,,براي,,خود,,و,,دانش‌آموزانم,,لذت,,بخش,,ساختم؟,,چگونه ساعت تاريخ را براي خود و دانش‌آموزانم لذت بخش ساختم؟,, چگونه ساعت تاريخ را براي خود و دانش‌آموزانم لذت بخش ساختم؟ ,,چگونه ساعت تاريخ را براي خود و د
 • دانلود ورد با موضوع دارای 32 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد. تعداد صفحه : 32 صفحه فرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایش آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس قسمتی از متن نمونه: فهرست مطالب چکیده
 • چگونه ساعت تاريخ را براي خود و دانش‌آموزانم لذت بخش ساختم؟


 • پاورپوینت جلسات شورای دبیران وهنر آموزان
 • این محصول در قالب پاورپوینت (power point) و قابل ویرایش در 20 اسلاید تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این پاورپوینت و اطمینان از خرید، مطالب چند اسلاید آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید. لینک دانلود پایین
 • پاورپوینت جلسات شورای دبیران وهنر آموزان


 • استرس ترس,مقاله درباره استرس,مقاله دریاره ترس,استرس دانش آموزان,ترس دانش آموزان,مقاله درباره استرس دانش آموزان,مقاله درباره ترس دانش آموزان,مقاله آشفتگی,تحقیق درباره استرس,تحقیق درباره ترس,روانشناسی کاهش ترس,روش های کاهش ترس در دانش آموزان,یادگیری,آموزش,تجلی ترس,ویژگی های ترس,تجلی استرس,ویژگی های استرس,افسردگی
 • مدرسه جامعه ای از دانش آموزان ، معلمان و والدین است که اهداف متفق القول را دنبال می کند و به عنوان پلی برای جامعه و بشریت خدمت می کند. دیدگاه مدرسه به عنوان صرفاً مکانی برای کسب دانش و یادگیری در اصل اشتباه است. زندگی مدرسه باید غنی و شاد باشد. برای
 • استرس و ترس دانش آموزان


 • تحقیق ضعف دانش آموزان ,تحقیق در مورد ضعف دانش آموزان ,دانلود تحقیق ضعف دانش آموزان ,پروژه ضعف دانش آموزان , دانلود تحقیق روانشناسی در مورد ضعف دانش آموزان ,مقاله ضعف دانش آموزان ,تحقیق روانشناسی ضعف دانش آموزان , پایان نامه روانشناسی پیرامون ضعف دانش,,,
 • دانلود تحقیق با موضوع علل ضعف دانش آموزان در درس رياضي، در قالب Word و در 12 صفحه قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق : مقدمه درس رياضي ، يكي از اركان مهم تدريس و يكي از پايه هاي بنيادين در سطوح مختلف تحصيلي مي باشد كه مقدمه ورود به سالهاي بعدي براي نيل ب
 • تحقیق علل ضعف دانش آموزان در درس رياضي


 • چگونه,توانستم,با,کاربست,روشهای,خلاق,مشکلات,املا,نویسی,دانش,آموزان,کلاسم,را,کاهش,دهم,؟,چگونه توانستم با کاربست روشهای خلاق مشکلات املا نویسی دانش آموزان کلاسم را کاهش دهم ؟, چگونه توانستم با کاربست روشهای خلاق مشکلات املا نویسی دانش آ
 • دانلود ورد با موضوع دارای 30 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد. تعداد صفحه : 30 صفحه فرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایش آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس قسمتی از متن نمونه: چکیده: بسياري از
 • چگونه توانستم با کاربست روشهای خلاق مشکلات املا نویسی دانش آموزان کلاسم را کاهش دهم ؟


 • پروپوزال اثربخشي نقاشي درماني بر سلامت روان دانش آموزان پسر مدارس ابتدايي,نقاشي درماني بر سلامت روان دانش آموزان پسر مدارس ابتدايي
 • پروپوزال اثربخشي نقاشي‌درماني بر سلامت روان دانش‌آموزان پسر مدارس ابتدايي دارای 21 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد. عنوان پروپوزال: اثربخشي نقاشي‌درماني بر سلامت روان دانش‌آموزان پسر مدارس ابتدايي تعداد صفحه: 21 صفحه فونت: B ZAR فاصله سطرها: 1
 • پروپوزال اثربخشي نقاشي‌درماني بر سلامت روان دانش آموزان پسر مدارس ابتدايي


 • چگونه,توانستم,با,شیوه,تدریس,نوین,ساعت,درس,جغرافیا,را,برای,خود,و,دانش,آموزانم,جذاب,کنم,؟,چگونه توانستم با شیوه تدریس نوین ساعت درس جغرافیا را برای خود و دانش آموزانم جذاب کنم ؟, چگونه توانستم با شیوه تدریس نوین ساعت درس جغرافیا را ب
 • دانلود ورد با موضوع دارای 26 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد. تعداد صفحه : 26 صفحه فرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایش آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس قسمتی از متن نمونه: فهرست مطالب چکیده
 • چگونه توانستم با شیوه تدریس نوین ساعت درس جغرافیا را برای خود و دانش آموزانم جذاب کنم ؟


 • دانلود راهکارهایی برای علاقمندی دانش آموزان پایه اول به خوشنویسی 31 ص,تحقیق راهکارهایی برای علاقمندی دانش آموزان پایه اول به خوشنویسی 31 ص,مقاله راهکارهایی برای علاقمندی دانش آموزان پایه اول به خوشنویسی 31 ص,راهکارهایی برای علاقمندی دانش آموزان پایه اول به خوشنویسی 31 ص
 • فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 28 صفحه دانشکده علوم تربیتی بررسی راهکارهایی برای علاقمندی دانش آموزان پایه ی اول به خوشنویسی استادراهنما: زمستان87 چکیده: تحقیق موردنظرکه درارتباط بابررسی راهکارهایی برای علاقمندی دانش آموزان پایه ی
 • دانلود تحقیق راهکارهایی برای علاقمندی دانش آموزان پایه اول به خوشنویسی 31 ص


 • دانلوداقدام پژوهی ,راههای مقابله با ترس , اضطراب در دانش آموز
 • فهرست مطالب چكیده: 3 مقدمه: 4 تعریفی از اضطراب: 4 توصیف وضعیت موجود: 5 طرح و بیان مساله: 5 گرد آوری اطلاعات ( شواهد 1( : 6 تجزیه و تحلیل داده ها: 7 خلاصه یافته های اولیه: 7 چگونگی اجرای راه جدید: 8 گرد آوری اطلاعات (شواهد 2): 8 منابع : 11 چكیده: در ا
 • دانلود اقدام پژوهی راههای مقابله با ترس و اضطراب در دانش آموز


 • مقاله ترجمه شده فرهنگ سازمانی,ترجمه مقاله فرهنگ سازمانی,مقاله ترجمه شده اشتراک گذاری دانش,ترجمه مقاله اشتراک گذاری دانش,ترجمه مقاله مدیریت دانش,مقاله ترجمه شده مدیریت دانش,مقاله ترجمه شده مدیریت سازمانی,ترجمه مقاله مدیریت سازمانی
 • دانلود مقاله ترجمه شده با عنوان درک فرهنگ سازمانی برای رفتارهای موثر به اشتراک گذاری دانش در محیط کار، به همراه اصل مقاله، جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Understanding Organizational Culture for Effective Knowledge Sharing Behaviors in
 • مقاله ترجمه شده با عنوان درک فرهنگ سازمانی برای رفتارهای موثر به اشتراک گذاری دانش در محیط کار