پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر روی رابطه رضایت و وفاداری مشتریان محصولات سریع المصرف فروشگاههای زنجیره

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر روی رابطه رضایت و وفاداری مشتریان محصولات سریع المصرف فروشگاههای زنجیره|31022445|پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر روی رابطه رضایت و وفاداری مشتریان محصولات سریع المصرف فروشگاههای زنجیره ای ,پرسشنامه, بررسی عوامل موثر بر روی رابطه رضایت و وفاداری مشتریان محصولات سریع المصرف فروشگاههای زنجیره ای
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر روی رابطه رضایت و وفاداری مشتریان محصولات سریع المصرف فروشگاههای زنجیره هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر روی رابطه رضایت و وفاداری مشتریان محصولات سریع المصرف فروشگاههای زنجیره ای دارای 12 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش می باشد

بخشی از محتوا ::

روایی: دارد
پایایی: دارد
تعداد سوالات : 48 سوال
نمره گذاری وتفسر: دارد
منبع : دارد

ای
3-6)مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری تحقیق
3-6-1)مقیاس ها
به طور کلی به چهار دسته تقسیم می شوند:
مقیاس اسمی ، مقیاس ترتیبی ، مقیاس فاصله ای ، مقیاس نسبی
در تحقیق حاضر با توجه به کیفی بودن متغیر ها از مقیاس ترتیبی استفاده شده است.
- مقیاس ترتیبی: ترتیبی یعنی ترتیب دادن. مقیاس رتبه ای مقیاسی است که افراد یا اشیا را از لحاظ صفت ویژه ای رتبه بندی می کنند و به تعداد افراد رتبه وجود دارد. مقیاس ترتیبی اجازه می دهد محقق مشخص کند که یک موضوع در مقایسه با موضوع دیگر چه مقدار از ویژگی را دارا می باشد، ولی نشان نمی دهد که تفاوت چقدر زیاد یا چقدر کم است( اندازه را مشخص نمی کند). در تحقیقات بازار ، مقیاس ترتیبی در اندازه های نسبی نگرش ها، نظرات، توقعات و ارجحیت ها به کار می رود( بازرگان و دیگران، 1387، 47).
3-6-2)طیف ها
طیف های نگرش تعدادی عبارت نگرشی هستند که پاسخگو نظر موافق یا مخالف خود را به آنها ابراز می کند. مانند طیف بوگاردوس، طیف ترستون، لیکرت. در تحقیق حاضر از طیف لیکرت استفاده شده است.
طیف لیکرت: این مقیاس شامل مجموعه ای از سوالات است که بار نگرشی یا ارزشی همه آنها تقریبا برابر تلقی می شود. پاسخگو مقیاسی را که بین دو حد نهایی مانند، موافق- مخالف و پذیرش- رد محصول است، بر حسب شدت یا ضعف نگرش خود برمی گزیند. برای تعیین نمره نگرش هر فرد، نمرات هر یک از موقعیت های منتخب او در تمام مقیاس ها با هم جمع، و سپس معدل گیری می شود و بدین ترتیب نمره نگرش فرد بدست می آید.( خاکی، 1382، 258).
3-7- سنجش روایی پرسشنامه
مقصود از روایی یا اعتبار آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصیه مورد نظر را اندازه بگیرد و نه خصیصه دیگری را. اندازه گیری های نا مناسب و ناکافی می توانند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد( هومن، 1374، 229). همچنین منظور از اعتبار تست، مناسب بودن، با معنا بودن و مفید بودن استنباط های خاصی است که از روی نمره های تست بعمل می آید. هر چند شواهد اعتبار را می توان از راه های مختلف بدست آورد، اصطلاح اعتبار همواره به میزان مناسب و کفایت شواهد مذکور از لحاظ تائید استنباط های حاصل از نمره ها اطلاق می شود. به بیان دیگر هرگز خود تست روا سازی نمی شود، بلکه استنباط هایی که درباره موارد استفاده به عمل می آید، مورد رواسازی قرار می گیرد( هومن، 1374، 207-208). انواع اعتبار به شرح زیر می باشد: