مشکلات روش هاي فعال تدريس دوره ابتدايي

مشکلات روش هاي فعال تدريس دوره ابتدايي|31017371|تحقيق مشکلات روش هاي فعال تدريس دوره ابتدايي
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان مشکلات روش هاي فعال تدريس دوره ابتدايي هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

تحقيق
متشکل از 30 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
مقدمه:
در روند تعليم و تربيت روش هاي فعا ل تدريس به منزله ابراز هاي کار معلمان تلقي مي گردند و هر اندازه که با روش هاي متفاوت آشنا باشيم ابرازهاي متعددي را در اختيار خواهيم داشت توسط اين ابزاهاست که مي توان محتوا و مواد دلخواه را با توجه به عامل زمان و مکان در اختيار دانش آموزان قرار داد.
روش هاي معال تدريس جزو مهارت هاي حرفه اي معلمان محسوب مي شود و هنر معلم در کيفيت انتخاب و اجراي آنهاست.از آنجا که اطلاعات و توانايي هاي افراد متفاوت است نحوه ي يادگيري و چگونگي آموزش آنها نيز متفاوت است به اين سبب معلمان بايد به روش هاي گوناگون تدريس مجهز باشند تا بتوانند بر اساس توانايي فرا گيران خود تدرسي مطلوبي را ارائه دهند .
امروزه روش هاي فعال تدريسي که بتوانند فعاليت هاي دانش آموزان را تقويت و يادگيري را به يک جريان دو سويه تبديل کند از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد ولي متاسفانه امروزه اغلب فرايندها ي آموزشي آثار و اهداف مورد نظر يادگيري را به دست نمي آورند و کلاس محل تکثير دانش و اطلاعات مي شود و معلم مي کوشد کليه مفاهيم را در ذهن دانش اموزان انبار کند و خلاقيت نوآوري و رشد استعداد هاي آنان را ناديده بگيرد که چنين يادگيري نيز پايدار نخواهد بود.

کليات :
با توجه به اهميت موضوع در اين تحقيق مدرسه مهديه کرمان بررسي شد.به عبارت ديگر مشکلات مربوط به برنامه ريز و مشکلات مربوط به کلاس درس به عنوان متغير مورد بررسي قرار گرفت.در اين پژوهش از روش نمونه برداري تصادفي ساده استفاده شد.
جامعه آماري را کليه معلمان دوره ابتدايي مدرسه مهديه کرمان در پايه هاي مختلف در سال تحصيلي 87-86 تشکيل مي دهند .
جهت بررسي مشکلات مربوطه به کارگيري روش هاي فعال تدريس از پسشنامه محقق ساخته استفاده شد.داده هاي به دست آمده به وسيله شاخص هاي اماري (فراواني؟ درصد فراواني ؟ جداول و نمودار )مورد تحليل قرار گرفت .
نتايج نشان مي دهد عدم آشنايي معلمان با دانش استفاده از روش هاي آموزش فعال :مسائل مربوط به دانش محتوا و دانش آموزش مسائل مربوط به انتخاب اهداف اموزشي مسائل مربوط به ارزيابي يادگيري دانش آموزان ويژگي هاي گروه هاي سني دانش اموزان سطوح مختلف مهارت دانش آموزان و حجم زياد کتب درسي با بيشترين فراواني مربوط به گزينه هاي "خيلي زياد"و "زياد" موجب عدم به کار گيري روش هاي فعال تدريس شده است.
مشکلاتي مانند کمبود وقت و مسائل مربوط به تعامل دانش اموزان با يکديگر و استفاده از طرح هاي آموزشي از جمله مسائلي هستند که مانع از به کار گيري مناسب روش هاي فعال تدريس شده اند.
با توجه به موضوع تحقيق و اهداف در نظر گفته شده براي ان روش پژوهش توصيفي از نوع پيمايشي مي باشد .جامعه اماري شامل معلمان کلاس هاي پايه هاي مختلف و دبستان و مدير مدرسه مي باشد به عبارتي تعداد 20معلم حجم جامعه ي اماري را تشکيل مي دهند .
دراين پژوهش روش جمع آوري داده ها به صورت نونه برداري تصادفي مي باشد.از پرسش نامه ي محقق ساخته استفاده شده است.