پروپوزال مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبک های فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی)

پروپوزال مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبک های فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی)|31015360|پروپوزال مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبک های فرزندپروری متفاوت (سهل گیر, مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی,اجتماعی و تحصیلی,سبک های فرزندپروری متفاوت (سهل گیر, مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی,اجتماعی و تحصیلی,سازگاری هیجانی,اج
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پروپوزال مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبک های فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

پروپوزال
مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبک های فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی-اجتماعی و تحصیلی
دارای 36 صفحه
وبا فرمت ورد وقابل
ویرایش می
باشد.

عنوان پروپوزال: مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبک های فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی-اجتماعی و تحصیلی

تعداد صفحه: 36 صفحه
فونت: B ZAR
فاصله سطرها: 1.15
منابع فارسی و لاتین: دارد
پرسشنامه و ضمائم: دارد
بندهای
پروپوزال: عنوان، مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف پژوهش
(هدف اصلی، اهداف جزئی)، فرضیه های پژوهش، تعریف مفاهیم پژوهش (تعریف
مفهومی، تعریف عملیاتی)، روش تحقیق، طرح پژوهش، ابزار اندازه گیری، روش
تجزيه و تحليل داده ها و...

بیان مسأله
از نظر دارلینگ و استنبرگ (1993) شیوه فرزندپروری یکی از سازهای جهانی است که بیان گر روابط عاطفی و نحوه ارتباط کلی والدین با فرزندان است و عاملی مهم برای رشد و یادگیری کودکان به شمار می رود. پژوهش های مربوط به ارتباط والدین با کودک، که نگرش ها و اعمال والدین را در فرایند فرزند پروری مورد برسی قرار داده اند، تحت تأثیر کارهای بامریند و بوری (1991) قرار دارد که به طور کلی سه الگوی حاکم بر روابط والدین و فرزندان را مطرح کرده است: قاطع، سهل گیر و مستبد.
والدین قاطع به صورت افرادی گرم، صمیمی وحمایت هیجانی بیشترتوصیف شده اند در عین حال که بر آنچه که کودکانشان انجام می دهند کنترل دارند. آنها برای خواسته هایی که از فرزندان خود دارند، از دلایل و توجیهات منطقی استفاده می کنند. این والدین تلاش دارند که به فرزندان خود گوشزد نمایند که رفتار آن-ها چه تأثیری بر دیگران می گذارد (بامریند، 1991؛ بوری، 1991).
والدین سهل گیر به صورت والدینی توصیف شده اند که سعی دارند برای کودکان خود، محیطی گرم، آرام و صمیمی به وجود آورند، خواسته های اندکی از فرزندان خود دارند و بر آنچه که آنها انجام می دهند کنترل و نظارت ندارند. این والدین به فرزندان خود آزادی بیش از حد می دهند و خطای آنها را نادیده می گیرند (بامریند، 1991؛ بوری، 1991، به نقل از یوسفی، 1386).
والدین مستبد فاقد گرمی، صمیمیت و میزان پایین حمایت هیجانی در روابط خود با فرزندان هستند، انتظار دارند که فرزندان، خواسته ها و تقاضاهای آنها را بدون بحث و بی چون و چرا برآورده کنند. در این خانواده ها به کودکان اجازه ابراز عقیده داده نمی شود و فرصت کمی برای تفکر درباره موقعیت ها یا به کارگیری استدلال وجود دارد (بامریند، 1991؛ بوری، 1991).
از جمله چالش هایی که دانش آموزان هنگام ورود به محیط آموزشی پیش روی دارند، تفکرات آنها در ارتباط با توانایی کنار آمدن با استلزاماتی است که بر سازگاري شان تأثیر گذار می باشد )زیچووسکی ، (2007. دوران تحصیل، دوره ای از زندگی است که در آن تغییرات شناختی و رفتاری سریعی اتفاق می افتد. کنار آمدن با چنین تغییراتی مستلزم آن است که فرد از توانایی سازگاری مناسبی برخوردار باشد (اسپیر ، 2000). به طور کلی، سازگاری جریانی است که در آن فرد برای وفق دادن خود با فشارهای درونی و ملزومات بیرونی تلاش می-کند (رد-ویکتور ، 2003). سازگاری دارای عرصه های مختلفی است؛ سازگاری در انتقال به محیط یا موقعیت جدید، سازگاری در روابط بین فردی و سازگاری در موقعیت های آموزشی که از آن تحت عنوان سازگاری تحصیلی یاد می شود، در واقع سازگاری تحصیلی ناظر به توانمندی فراگیران در انطباق با شرایط و الزامات تحصیل و نقش هایی است که مدرسه به عنوان یک نهاد اجتماعی فراروی آنها قرار می گیرد (پیتوس ، 2006). روسر ، اکلس و سامرف (1998) معتقدند دانش آموزانی که در امر سازگاري تحصیلی با اشکال روبه رو می شوند، به احتمال، در سایر ابعاد زندگی نیز دچار مشکل خواهند شد. سازگاري تحصیلی با ورود نوجوان به دورة متوسطه اهمیت بیشتري پیدا می کند. بر اساس پژوهش های صورت گرفته سبک های فرزند پروری از جمله عوامل موثر بر سازگاری تحصیلی می باشد. کودکان دارای سبک فرزندپروری قاطع، دارای سطوح بالایی از پیشرفت تحصیلی هستند (پریش و مک کلاسکی ، 1993). فرزندان والدین سهل گیر، از پیشرفت تحصیلی ضعیف برخوردارند (لامبرن ، مونتس ، استنبرگ و دارن بوچ ، 1991؛ به نقل از یوسفی، 1386؛ و بامریند، 1991). فرزندان دارای سبک فرزندپروری مستبد، دارای پیشرفت تحصیلی پایینی هستند (استنبرگ، لامبرن، دارلینگ، مونتس و دارن بوچ 1994).