پروپوزال اثر بخشی آموزش تاب آوری بر اضطراب مرگ و امید به زندگی سالمندان زن ساکن در سرای سالمندان

پروپوزال اثر بخشی آموزش تاب آوری بر اضطراب مرگ و امید به زندگی سالمندان زن ساکن در سرای سالمندان|31015199|پروپوزال اثر بخشی آموزش تاب آوری بر اضطراب مرگ و امید به زندگی سالمندان زن ساکن در سرای سالمندان,آموزش تاب آوری بر اضطراب مرگ و امید به زندگی سالمندان زن ساکن در سرای سالمندان
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پروپوزال اثر بخشی آموزش تاب آوری بر اضطراب مرگ و امید به زندگی سالمندان زن ساکن در سرای سالمندان هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

پروپوزال اثر بخشی آموزش تاب آوری بر اضطراب مرگ و امید به زندگی سالمندان زن ساکن در سرای سالمندان
دارای 22 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

عنوان پروپوزال: اثر بخشی آموزش تاب آوری بر اضطراب مرگ و امید به زندگی سالمندان زن ساکن در سرای سالمندان

تعداد صفحه: 22 صفحه
فونت: B ZAR
فاصله سطرها: 1.15
منابع فارسی و لاتین: دارد
پرسشنامه و ضمائم: دارد
بندهای پروپوزال: عنوان، مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف پژوهش (هدف اصلی، اهداف جزئی)، فرضیه های پژوهش، تعریف مفاهیم پژوهش (تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی)، روش تحقیق، طرح پژوهش، ابزار اندازه گیری، روش تجزيه و تحليل داده ها و...

بيان مساله (تشريح ابعاد، حدود مساله ، معرفي دقيق مساله ، بيان جنبه هاي مجهول و مبهم و متغيرهاي مربوط به پرسش هاي تحقيق ، منظور تحقيق )

بهبود شرایط زندگی، مراقبت های بهداشتی و درمانی، افزایش طول عمر و امید به زندگی پدیده سالمندی را در جوامع به دنبال داشته است(حاتمی، 1383). سالمندی فرآیندی است که با دگرگونی های عمیق در سه بعد فیزیولوژیک، روان شناختی و جامعه شناختی انسان همراه است (میراب زاده، 1387). علاوه بر سیر نزولی فرایند های زیست شناختی و افزایش کمی و کیفی استرس های دوران سالمندی، مواجهه با مرگ اجتناب ناپذیر و اضطراب همراه با آن نیز در ایجاد اختلالات روانی این دوره نقش مهمی دارند.
اضطراب مرگ مشتمل بر افکار، ترس ها و هیجانات مرتبط با پایان زندگی می باشد (بلسکی ، 1999). این نوع اضطراب مفهومی چند بعدی است، در همین راستا هالتر و هالتر (1987، به نقل از فرر، والکر و استین ، 2007)، هشت بعد برای آن در نظر گرفته اند.1. هراس از فرایند مردن؛ 2. هراس از مرگ زود هنگام؛ 3. هراس از مرگ افراد مورد علاقه؛ 4. هراس بیمار گونه از مرگ؛ 5. هراس از تباهی؛ 6. هراس از بدن پس از مرگ؛ 7. هراس از ناشناخته بودن مرگ و 8. هراس از مرده.
اضطراب مرگ صرفا اضطراب دور دستی نیست که در پایان راه به انتظار نشسته باشد. بلکه اضطراب نهفته ای است که به نهانگاه های احساس رخنه می کند تا جایی که گویی طعم مرگ را در همه چیز می چشیم. در اواخر عمر، سالخوردگان به مرگ می اندیشند و درباره ی آن صحبت می کنند. تغییرات جسمانی، ضعف بیشتر در برابر بیماری ها، معلولیت و از دست دادن خویشاوندان و دوستان، شواهد بیشتری برای مرگ در بزرگسالی هستند. داشتن کمی اضطراب درباره مرگ طبیعی است، اما چنان چه این اضطراب خیلی شدید باشد سازگاری کارآمد را تضعیف می کند (برک، 20001؛ ترجمه سید محمدی، 1387) و امید به زندگی را در او کم می کند و نمی گذارد همکاری موثری با محیط داشته باشد (پاشا و امینی، 1389).
امید یکی از پایه های اصولی قدرت و توازن روانی است که مشخص کننده دستاوردهای زندگی است. امید، توانایی باور یک احساس بهتر از آینده است. امید با نیروی نافذ خود، سیستم فعالیت را تحریک می کند تا سیستم بتواند تجارب نو را کسب کرده و نیروهای تازه را در ارگانیزم ایجاد نماید و در نتیجه امید، انسان را به تلاش و کوشش وا داشته و او را به سطح بالایی از عملکردهای روانی و رفتاری نزدیک می کند و امید یکی از نشانه های سلامت روان است(رابینسون، 1983؛ به نقل از پاشا و امینی، 1389).