پروپوزال شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني كارشناسان فني دهياريهاي استان

پروپوزال شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني كارشناسان فني دهياريهاي استان|31015055|پروپوزال شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني كارشناسان فني دهياريهاي استان گيلان,پروپوزال, شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني كارشناسان فني دهياريهاي استان گيلان
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پروپوزال شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني كارشناسان فني دهياريهاي استان هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

پروپوزال شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني كارشناسان فني دهياريهاي استان گيلان

دارای 29 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

عنوان پروپوزال: شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني كارشناسان فني دهياريهاي استان گيلان

تعداد صفحه: 29صفحه
فونت: B ZAR
فاصله سطرها: 1.15
منابع فارسی و لاتین: دارد
پرسشنامه و ضمائم: دارد
بندهای پروپوزال: عنوان، مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف پژوهش (هدف اصلی، اهداف جزئی)، فرضیه های پژوهش، تعریف مفاهیم پژوهش (تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی)، روش تحقیق، طرح پژوهش، ابزار اندازه گیری، روش تجزيه و تحليل داده ها و...

پروپوزال مدیریت منابع انساني

عنوان
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني
كارشناسان فني دهياريهاي استان گيلان

مقدمه
سازمانهاي خدماتي در ايران به عنوان پشتوانه سازمانهاي توليدي نقش مهمي در موفقيت و يا شكست نظام توليدي ايفاء مي كنند و بهبود بهره وري آنان تاثير زيادي بر تعالي اقتصاد كشور گذاشته و كيفيت سطح زندگي افراد كشور را متعالي مي سازد.علاوه بر اين جامعه ايران در طول چند دهه اخير شاهد تغييرات قابل توجه و شگرف در عرصه هاي مختلف بوده است اين تغييرات از جهت گستردگي، پيچيدگي، شدت و سرعت در عصر انفجار اطلاعات، دولت ها را تحت تاثير قرار داده و فشار فزاينده اي جهت بهره وري بيشتر برآنها وارد آورده است(اسميت،2001،ص8). به طوري كه رسالت مديريت و هدف اصلي مديران هر سازمان استفاده موثر و بهينه از منابع و امكانات گوناگون چون نيروي كار ، سرمايه ، مواد ، انرژي و اطلاعات مي باشد اين امر سبب شده است كه دركليه كشورها بهره وري و استفاده صحيح و هر چه بهتر ومناسبتر از مجموع عوامل توليد (اعم از كالا وخدمات ) به اولويتي ملي تبديل شود و همه جوامع به اين باور برسند كه تدام حيات هر جامعه بدون توجه به موضوع بهره وري ممكن نيست.
بهره وري مفهومي است جامع و كلي كه افزايش آن بعنوان ضرورتي جهت ارتقاء سطح زندگي، رفاه بيشتر،آرامش و آسايش جامعه ، همواره مد نظر سياستمداران، اقتصاد دانان و دولتمندان بوده است.(اسميت ،2001،ص8).فرآيند مديريت بهره وري شامل اندازه گيري، اجرا، ارزيابي و اصلاح است(ميلر،2004،صص 776-785).اندازه گيري بهره وري در بخش دولتي و بهبود آن يكي از مباحث مهم در مديريت سازمانهاي دولتي به ويژه دستگاههاي نظارتي و سياست گذاري است. ضرورت بهبود بهره وري در سه سطح ملي، دولت و سازمان مطرح است. با توجه به آثار مثبت سنجش بهره وري دربخش دولتي و نقش عمده آن در بهبود بهره وري ضرورت وجود يك سيستم اندازه گيري بهره وري درسازمانهاي دولتي ايران اجتناب ناپذيراست.