مبانی نظری سازمان جهانی تجارت، سازمان تجارت جهانی

مبانی نظری سازمان جهانی تجارت، سازمان تجارت جهانی|31014976|مبانی نظری سازمان جهانی تجارت, سازمان تجارت جهانی,مبانی نظری سازمان تجارت جهانی,مبانی نظری,سازمان جهانی تجارت,سازمان تجارت جهانی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان مبانی نظری سازمان جهانی تجارت، سازمان تجارت جهانی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

مبانی نظری سازمان جهانی تجارت، سازمان تجارت جهانی
دارای 75 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

سازمان جهانی تجارت
مقدمه
"نظام برتون وودز" و "گاتِ" ناشی از آن و سپس تاسیس "سازمان جهانی تجارت" زائیده مذاکرات دول موسس آن است، هر گونه فعالیت و اقدامی هم که در این سازمان صورت می گیرد، مبتنی بر مذاکرات و توافقات ناشی از نتایج مذاکرات قبلی دول عضو و متکی بر اراده آنها است.
این سازمان مهمترین سازمان بین المللی است که تقریباً به شکل جهانی در امور اقتصادی تجاری فعالیت می کند، وگفته می شود حدود 90 % تجارت جهانی را ( از نظر جمعیّت جهان )تحت کنترل خود دارد.
گفتار اوّل- سابقه تاریخی سازمان جهانی تجارت
با اینحال، "گات" دارای کاستی ها و عیوبی نیز بود. از یک سو، این موافقتنامه تنها تنظیم کننده تجارت در حوزه "کالاها" محسوب می شد و "تجارت خدمات" و "سرمایه گزاری خارجی" را تحت پوشش قرار نمی داد. در ضمن مقررات آن هر گز به طور کامل بر" محصولات کشاورزی" اعمال نشد، و یا اصول و برخی از مقررات آن عمدتاً نسبت به "منسوجات و پوشاک" فاقد آثار حقوقی بود. از سوی دیگر، "گات" نسبت به شرایط جدید حاکم بر تجارت بین الملل و برخی از امور جدید تجاری مربوط به توسعه تجارت بین المللی که نیازمند سرعت عمل بود، کنُد و از قافله تجاری دهه های پایانی قرن بیستم بسیار عقب بود، به ویژه این که، قواعد و مقررات آن تنها نسبت به تجارت "کالاها" قابلیت اعمال داشت، و "تجارت خدمات" که رشد سریع تری یافته و تبدیل به عنصر مهم و پویایی در تجارت بین الملل گردیده بود، موضوع و هدف مقررات "گات" محسوب نمی شد.
گفتار دوّم- اهداف تشکیل گات/ سازمان جهانی تجارت
گفتار سوّم- وظایف یا کارکردهای سازمان جهانی تجارت
گفتار چهارم- ساختار سازمان جهانی تجارت
موافقتنامه های اصلی سازمان جهانی تجارت
مقدمه
این سازمان برای تسهیل جریان هرچه روان تر، هرچه قابل پیش بینی تر و هرچه آزاد تر تجارت جهانی، یک نظام مبتنی بر موافقتنامه های خاص را فراهم می سازد. لذا دول عضو آن چارچوبی حقوقی از موافقتنامه های تجاری را برای تجارت در حوزه کالاها، تجارت خدمات، سرمایه گزاری، و تجارت مربوط به جنبه های مختلف حقوق اموال فکری را در آن فراهم کرده اند. گفته می شود این موافقتنامه ها که مبنایی را برای نظام تجاری چند جانبه فراهم ساخته است، تاثیر عمیقی بر تجارت بین الملل و بر تجارت جهانی در قرن 21 خواهند گذاشت.
موافقتنامه های ماهویِ اجباری که در حوزه گات(حوزه کالاها) منضم به موافقتنامه مراکش می باشد:
1) گات 1994
2) موافقتنامه مربوط به محصولات کشاورزی
3) موافقتنامه مربوط به معیارهای بهداشتی و بهداشت گیاهی
4) موافقتنامه مربوط به منسوجات و پوشاک
موافقتنامه مربوط به موانع فنّی( تکنیکی ) تجارت
گفتار اوّل- موافقتنامه های ماهویِ رسمی و غیر رسمی سازمان جهانی تجارت
بند اوّل- موافقتنامه های ماهوی و رسمی و اجباری سازمان جهانی تجارت
بند دوّم- موافقتنامه های غیر رسمیِ سازمان جهانی تجارت
گفتار دوّم- شرح اجمالی موافقتنامه های ماهوی و اجباری سازمان جهانی تجارت
بند سوّم- موافقتنامه عمومی مربوط به خدمات تجاری؛ گاتس
بند چهارم- موافقتنامه مربوط به جنبه های مختلف تجاری حقوق اموال فکری
1) معیارهای اصولی حمایت از حقوق فکری اتباع دول عضو
- کپی رایت(حق چاپ)
- طرح های صنعتی
ماده 25: الزامات حمایت از طرح های صنعتی
- حمایت از اطلاعات محرمانه؛ افشاء نشده
- کنترل رویه های ضد رقابتی در مجوز های قرار دادی
گفتار سوّم- شرح اجمالی سایر موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت
بند اوّل- موافقتنامه مربوط به محصولات؛ کالاهای کشاورزی
بند دوّم- موافقتنامه مربوط به منسوجات و پوشاک
بند سوّم- موافقتنامه مربوط به یارانه ها؛ سوبسیدها و اقدامات متقابل
بند چهارم- موافقتنامه مربوط به مقابله با بازار شکنی؛ آنتی- دامپینگ
بند پنجم- موافقتنامه مربوط به اقدامات حفاظتی؛ اقدامات تامینی
بند ششم- موافقتنامه مربوط به ارزیابی؛ ارزش گزاری عوارض گمرکی
بند هفتم- موافقتنامه مربوط به موانع فنّی تجارت و موافقتنامه مربوط به تعیین معیارهای بهداشت محیطی و بهداشت گیاهی
بند هشتم- تفاهمنامه مربوط به حل و فصل اختلافات
گفتار چهارم- در باره تعارض قوانین و تفسیر اسناد و موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت
منابع