مسئولیت و شرح فعالیت واحد برنامه ریزی ساخت

مسئولیت و شرح فعالیت واحد برنامه ریزی ساخت|31013461|تحقيق مسئولیت و شرح فعالیت واحد برنامه ریزی ساخت
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان مسئولیت و شرح فعالیت واحد برنامه ریزی ساخت هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

تحقيق
متشکل از 26 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
الف) تهیه برنامه
- دریافت دستور ساخت بر اساس برنامه سالیانه تولید از مدیر برنامه ریزی .

- اخذBOM از مهندسی (در مورد پروزه های غیر روتین از پروزه های صنعتی ) و JPM از مهندسی تولید

- کنترل فایل B.O.M با لیست تحویلی از امور مهندسی/ پروزه های صنعتی

- استخراج قطعات ساختی از فایلBOM

- استخراج داده های مورد نیاز جهت تکمیل فایل برنامه (OPEN ORDER) از از فایلهای B.O.M و J.P.M و اضافه نمودن (APPEND) و وارد نمودن آنها در فایلهای برنامه ریزی ساخت
(OPEN ORDER)

- تعیین اندازه دسته تولیدی (LOTSIZE) مناسب و اقتصادی با استفاده از روشهای مربوطه سریال
گذاری هر یک از قطعات و مجموعه های محصولات روتین

- محاسبه DAYS,PROC هر قطعه (دورههای زمانی آماده سازی ساخت و مونتاز)

- تعیین زمان شروع(START) و زمان خاتمه ساخت (END) هر یک از قطعات و شماره سفارش هر
دسته تولیدی

- بررسی توزیع مناسب کار و رعایت بالانس ظرفیتی خطوط ساخت

- درج اطلاعات قطعات ساختی در فایل OPEN ORDER و تهیه برنامه و جدول زمانی و مشروح
ساخت قطعات به نحوی که روند تولید قطعه و زمان شروع و پایان و مراحل کاری و محلها و زمانهای انجام
کارها مشخص شده باشد .
ب) صدور سفارش ساخت :
- دریافت نقشه از مهندسی (بر اساس لیست هر مرحله)

- تهیه اسناد ساختی شامل کارت دستور کار(ORDER CARD) ، کارت گردش مواد (MATERIAL CARD) و کارت هزینه (WAGE CARD) اولین مرحله کاری .

- تفکیک اسناد ساختی به دو دسته زیر توسط برنامه ریزی ساخت .
A= قطعات ساختی منفرد
B= مجموعه های ساختی که خود از چندین قطعه منفرد ساختی تشکیل می شود .


برنامه ریزی و صدور دستور کار :

- تعیین پریود زمانی تولید (LEAD TIME) و تنظیم برنامه تولید پس از ظرفیت سنجی با استفاده از زمانهای مندرج در پروسه ارائه شده و درج در فایل برنامه تولید (OPEN ORDER) با استفاده از برنامه مصوب تولید سالیانه

- محاسبه و برنامه مواد خام

- بررسی آمادگی مواد و قطعات و تخصیص مواد و قطعات مورد نیاز

- اطمینان از آماده بودن ماشین آلات بر اساس گزارش خدمات فنی