رساله طراحی دانشکده گردشگری با رویکرد برنامه ریزی معماری

رساله طراحی دانشکده گردشگری با رویکرد برنامه ریزی معماری|31012625|رساله طراحی دانشکده گردشگری با رویکرد برنامه ریزی معماری
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان رساله طراحی دانشکده گردشگری با رویکرد برنامه ریزی معماری هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

دانلود فایل معماری کامل
در قالب فایل word و متشکل از 112 صفحه قابل ویرایش و آماده پرینت

صنعت گردشگری به عنوان یکی از موثر ترین صنعت ها بر جنبه های مختلف اعم از اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و … شناخته شده می باشد و این تاثیر در سال های اخیر به خوبی خود را نشان داده است و گردشگری به عنوان یکی از مدرن ترین صنعت ها خود را در میان صنایع بزرگ جا داده است از این رو این صنعت نیازمند توجه بیشتری می باشد که در این راستا دانشکده های گردشگری و تاسیس و طراحی آنها قدم مثبتی در این راه می باشد و دانشکده های گردشگری به عنوان سرمایه ملی شناخته شده می باشند که در همین رابطه در این مقاله به ارائه مطالعات رساله ارشد معماری دانشکده گردشگری با رویکرد برنامه ریزی معماری می پردازیم که در ادامه میتوانید به مشاهده سر فصل های مربوطه بپردازید .

رساله دانشکده گردشگری
رساله دانشکده گردشگری
سر فصل های رساله

فصل اول : کلیات مطالعاتی طرح

۱-۱- مقدمه —————————————————— ۲

۱-۲- بیان مسئله ————————————————— ۳

۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق —————————————–۷

۱-۴- تعریف متغیرهای تحقیق —————————————– ۸

۱-۵- دلایل انتخاب مکان طراحی —————————————- ۹

۱-۶- اهداف کلی و جزیی تحقیق ————————————— ۱۱

۱-۷- دلایل انتخاب مقیاس پروژه ————————————— ۱۱

۱-۸- روش انجام تحقیق ———————————————۱۴

۱-۸-۱- روش کلی مطالعه ——————————————– ۱۴

۱-۸-۲- روش توصیفی – تحلیلی—————————————۱۴

۱-۸-۳-روش تحلیلی – مقایسه ایی————————————– ۱۴

۱-۸-۴- نوع و چگونگی جمع آوری داده ها ——————————– ۱۵

۱-۸-۵- روش تحلیل داده ها —————————————— ۱۵

۱-۹- ساختار رساله ———————————————— ۱۵

فصل دوم : ادبیات موضوع ؛ مبانی نظری و مصادیق

۲-۱- مقدمه—————————————————– ۱۷

۲-۲-مبانی گردشگری ———————————————- ۱۷

۲-۳- پدیده شناسی و گردشگری —————————————- ۱۹

۴-۲- رابطه گردشگری با مفاهیمی چون فراغت و تفریح———————— ۲۰

۲-۵- گردشگری و فضای شهری ————————————— ۲۱

۲-۶- تفرج در طبیعت و محیط های طبیعی——————————— ۲۲

۲-۷- شهر و گردشگری ———————————————- ۲۳

۲-۷-۱- کاربری های گردشگری شهری———————————– ۲۶

۲-۷-۲- گردشگری شهری و فضای شهری———————————۲۷

۲-۷-۳- عناصر و فرصت های گردشگری شهری —————————– ۳۰

۲-۷-۴- فرهنگ و گردشگری شهری ————————————-۳۲

۲-۸- عوامل و اجزای موثر بر تجربه گردشگری —————————– ۳۳

۲-۹- پایداری —————————————————- ۳۵

۲-۱۰- گردشگری پایدار———————————————-۳۵

۲-۱۰-۱- اهداف گردشگری پایدار————————————— ۳۶

۲-۱۱- گردشگری و سرمایه ——————————————-۳۷

۲-۱۲- گردشگری فرهنگی ——————————————- ۳۹

۲-۱۳- گردشگری شهری ———————————————۴۲

۲-۱۴- گردشگری روستایی——————————————- ۴۴

۲-۱۵- طراحی با توجه کیفیت محیطی————————————- ۴۶

۲-۱۵-۱- خوانایی ————————————————- ۴۸

۲-۱۵-۲- سرزندگی————————————————-۴۸

۲-۱۵-۳- هویت————————————————– ۴۹

۲-۱۵-۴- زیبایی————————————————— ۵۰

۲-۱۵-۵- مقیاس و تناسب ——————————————– ۵۱

۲-۱۵-۶- غنای حسی ———————————————– ۵۲

۲-۱۵-۷- نفوذپذیری ———————————————– ۵۲

۲-۱۵-۸- تنوع ————————————————— ۵۳

۲-۱۵-۹- انعطاف پذیری ——————————————– ۵۳

۲-۱۵-۱۰- ماندگاری ———————————————–۵۴

۲-۱۶- گردشگری به عنوان یک سیستم ———————————– ۵۴

۲-۱۷- عناصر گردشگری وانواع گردشگری ——————————– ۵۶

۲-۱۸- مهمترین انواع گردشگری —————————————- ۵۷

۲-۱۹- مباحث نظری ———————————————– ۵۹

۲-۲۰- دیدگاهها و مدلهای ارائه شده در زمینه سیستم گردشگری —————— ۶۳

۲-۲۰-۱- دیدگاه سازمان جهانی گردشگری ——————————– ۶۳

۲-۲۰-۲- دیدگاه گان ———————————————– ۶۵

۲-۲۰-۳- دیدگاه بریونز، تجیدا و مورالس ———————————- ۶۷

۲-۲۰-۴- دیدگاه ————————————————–۶۸

۲-۲۰-۵- دیدگاه هولدن ——————————————— ۶۹

۲-۲۱- تعاریف و مفاهیم استاندارد بخش گردشگری و میراث فرهنگی ————– ۷۰

۲-۲۲- گردشگر ————————————————— ۷۱

۲-۲۳- استراتژی قطب رشد گردشگری ———————————– ۷۴

۲-۲۴- آشنایی با دانشکده کارآفرینی هنر و گردشگری————————–۷۴

۲-۲۴-۱- اهداف دانشکده ——————————————– ۷۵

۲-۲۴-۲- ضرورت ایجاد دانشکده————————————— ۷۶

۲-۲۴-۳- اقدامات انجام شده برای ایجاد رشته های دانشکده ——————— ۷۸

۲-۲۴-۵- گروه های آموزشی دانشکده———————————— ۷۹

۲-۲۴-۶- ساختمان دانشکده —————————————— ۷۹

۲-۲۴-۷- گروه اقتصاد شهری در مقطع کارشناسی ارشد ———————— ۸۱

۲-۲۴-۸- گروه اقتصاد هنر در مقطع کارشناسی ارشد ————————– ۸۱

۲-۲۴-۹- گروه کارآفرینی فرهنگی در مقطع کارشناسی ارشد ——————— ۸۲

۲-۲۴-۱۰- گروه مدیریت جهانگردی در مقطع کارشناسی ارشد ——————- ۸۳

۲-۲۴-۱۱- گروه پژوهش هنر با گرایش کارآفرینی، اقتصاد و مدیریت در مقطع دکتری —- ۸۴

۲-۲۵- دانشکده گردشگری مجتمع آموزش عالی بم ————————– ۸۴

۲-۲۶- دانشگاه گردشگری سمنان ————————————— ۸۷

۲-۲۶-۱- دانشکده گردشگری —————————————– ۸۷

فصل سوم : مواد و روش اجرای تحقیق

فصل چهارم : داده های تحقیق و تحلیل اطلاعات

۴-۱- اقلیم های آب و هوایی ایران

۴-۲- اقلیم خشک

۴-۳- موقعیت جغرافیایی استان کرمان

۴-۳-۱- همسایگان استان

۴-۴- وجه تسمیه استان کرمان

۴-۵- وضعیت توپوگرافی استان کرمان

۴-۶- سبک معماری بومی در کرمان

۴-۷- ویژگی های اقلیمی استان کرمان

۴-۸- نمودارهای آب و هوای کرمان

۴-۸-۱- نمودار آب و هوا

۴-۸-۲- نمودار دما

۴-۸-۳- جدول آب و هوا

۴-۹- بادهای استان کرمان

۴-۱۰- پوشش گیاهی استان کرمان

۴-۱۱- ویژگی‌های جمعیتی استان کرمان

۴-۱۲- زبان در استان کرمان

۴-۱۳- دین و مذهب در استان کرمان

فصل پنجم : برنامه ریزی فیزیکی پروژه

۵-۱- امکانات مرکزی

۵-۲- تجهیزات در کلاسهای دروس اختصاصی

۵-۲-۱- فضای لازم برای هر دانشجو

۵-۲-۲- آموزشی-تئوری

۵-۳- اداری

۵-۳-۱- اتاق رئیس دانشگاه

۵-۳-۲- اتاق معاون

۵-۳-۳- مدیر گروه

۵-۳-۴- معاون آموزشی

۵-۳-۵- مالی(حسابداری)

۵-۳-۶- حراست و انتظامات

۵-۳-۷- مشاور تحصیلی

۵-۴- فضا های فرهنگی- رفاهی

۵-۴-۱- انتشارات

۵-۴-۲- بوفه

۵-۵- سالن اجتماعات

۵-۵-۱- فضای سالن

۵-۵-۲- سالن انتظار

۵-۵-۳- صندلیهای سالن کنفرانس

۵-۶- نماز خانه

۵-۶-۱- وضو خانه

۵-۶-۲- فضای نمازخانه

۵-۷- کتابخانه

۵-۷-۱- اتاق های مطالعه فردی

۵-۷-۲- سالن مطالعه

۵-۷-۳- اتاق نوار خانه

۵-۷-۴- محل برگدان

۵-۷-۵- مخزن کتاب

۵-۷-۶- محل متصدی

۵-۸- وضعیت کلی دانشکده گردشگری

۵-۸-۱- سازمان اداری

۵-۸-۲- شرح فضا

۵-۸-۳- الگوی محاسبه تعداد کلاس

۵-۸-۴- روابط عملکردی اجزا

۵-۹- برنامه فیزیکی

منابع و مآخذ