رساله دبیرستان دخترانه با رویکرد معماری پایدار

رساله دبیرستان دخترانه با رویکرد معماری پایدار|31012615|رساله دبیرستان دخترانه با رویکرد معماری پایدار
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان رساله دبیرستان دخترانه با رویکرد معماری پایدار هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

دانلود فایل معماری کامل
در قالب فایل word و متشکل از 125 صفحه قابل ویرایش و آماده پرینت

این رابطه بصورت فایل word تنظیم شده در ۱۲۵ صفحه می پردازیم تا کاربران عزیز بتوانند از این مطالعات استفاده نمایند .
همواره در هر مقطعی دو اصل چگونگی کیفیت آموزش و چگونگی فضا های آموزشی و ساختار کلی فضای آموزشی مورد اهمیت می باشد که در این میان چگونگی فضای آموزشی و نحوه طراحی و معماری آن حتی بر کیفیت محتوای آموزشی پیشی گرفته است زیرا آنچه دانش آموز بدان نیازمند است وجود در فضایی متناسب با نیاز وی و روحیات و خلقیات وی می باشد در غیر اینصورت مکان های آموزشی بیشتر به زندن شبیه می باشند که بودن در این فضا برای دانش آموز زجر می باشد که در این راستا طراحی فضا های اموزشی با رویکرد معماری پایدار در کار رعایت ضوابط و استاندارد های طراحی میتواند در بوجود آمدن فضایی مناسب تاثیر داشته باشد که در همین رابطه به ارائه مطالعات ارشد معماری دبیرستان دخترانه با رویکرد معماری پایدار می پردازیم که در ادامه میتوانید سر فصل های مربوطه را مشاهده نمایید .

رساله ارشد طراحی دبیرستان دخترانه با رویکرد معماری پایدار
پایان نامه معماری دبیرستان دخترانه با رویکرد معماری پایدار
سر فصل های رساله

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه ——————————————————————— ۱

۲-۱ بیان مسئله تحقیق ————————————————————- ۲

۳-۱ اهمیت مساله —————————————————————–۳

۴-۱ اهداف پروژه —————————————————————–۴

۵-۱ روش تحقیق —————————————————————– ۵

۶-۱ ساختار رساله —————————————————————- ۵

فصل دوم : مبانی نظری وادبیات تحقیق

۱-۲ پایداری از نظر لغوی ———————————————————– ۷

۲-۲ تعریف پایداری ————————————————————— ۷

۳-۲ معماری پایدار—————————————————————- ۸

۴-۲ تعاریفی از معماری پایدار ——————————————————– ۹

۵-۲ الگوهای معماری پایدار ——————————————————- ۱۰

۶-۲ توسعه——————————————————————–۱۱

۷-۲ توسعه پایدار ————————————————————— ۱۲

۸-۲ اهمیت و ضرورت توسعه پایدار ————————————————– ۱۴

۹-۲ اهداف توسعه پایدار ———————————————————– ۱۴

۱۰-۲ اهداف توسعه ————————————————————– ۱۴

۱۱-۲ توسعه پایدار و معماری ——————————————————- ۱۵

۱۲-۲ شرح وظایف مدارس پایدار —————————————————– ۱۵

۱۳-۲ مولفه های توسعه پایدار ——————————————————- ۱۷

۱-۱۳-۲ انسان —————————————————————– ۱۷

۲-۱۳-۲ کودکان و نوجوانان ——————————————————– ۱۷

۳-۱۳-۲ زنان —————————————————————— ۱۷

۴-۱۳-۲ محیط زیست ———————————————————— ۱۸

۵-۱۳-۲ فرهنگ —————————————————————- ۱۸

۶-۱۳-۲ آموزش—————————————————————–۱۸

۱۳-۲ پیشینه معماری پایدار ——————————————————— ۱۹

۱۴-۲ علم ——————————————————————— ۱۹

۱۵-۲ مشارکت —————————————————————– ۲۰

۱۶- ۲ تاریخ ——————————————————————- ۲۰

۱۷-۲ نحوه و نوع استفاده از محیط—————————————————- ۲۰

۱۸-۲ نظم ——————————————————————– ۲۱

۱۹-۲ فرهنگ —————————————————————— ۲۳

۱-۱۹-۲ تعاریف فرهنگ ———————————————————– ۲۳

۲۰-۲ معماری و اقلیم ————————————————————- ۲۵

۱-۲۰-۲ تاثیراقلیم بر معماری ——————————————————- ۲۵

۲۱-۲ سیر تحول تاریخی مدارس —————————————————– ۲۶

۱-۲۱-۲ معماری و مدرسه ——————————————————— ۲۶

۲-۲۱-۲ شرایط ایجاد و طراحی فضاهای آموزشی——————————————۲۷

۳-۲۱-۲ همسازی با اقلیم منطقه —————————————————— ۲۷

۴-۲۱-۲ فضایی منطبق با شرایط جسمی و روانی —————————————— ۲۸

۵-۲۱-۲ ساختن فضای آموزشی با عملکرد بالا ——————————————– ۲۹

۶-۲۱-۲ ایجاد حس کنجکاوی و خلاقیت ———————————————– ۲۹

۷-۲۱-۲ شکل کلی فضای معماری —————————————————- ۲۹

۲۲-۲ مدرسه سازی و بحران هویت ————————————————— ۳۰

۲۳-۲ سیر تحول تاریخی مدارس —————————————————– ۳۱

۱-۲۳-۲ معماری و مدرسه ——————————————————— ۳۱

۲-۲۳-۲ شرایط ایجاد و طراحی فضاهای آموزشی—————————————— ۳۳

۳-۲۳-۲ همسازی با اقلیم منطقه —————————————————— ۳۳

۴-۲۳-۲ فضایی منطبق با شرایط جسمی و روانی —————————————— ۳۴

۵-۲۳-۲ ساختن فضای آموزشی با عملکرد بالا ——————————————– ۳۴

۶-۲۳-۲ ایجاد حس کنجکاوی و خلاقیت ———————————————— ۳۵

۷-۲۳-۲ شکل کلی فضای معماری —————————————————- ۳۵

۲۴-۲ پیشینه مدارس در ایران——————————————————– ۳۵

۱-۲۴-۲ پیش از اسلام ————————————————————-۳۶

۲-۲۴-۲ ابتدای دوران اسلامی ——————————————————- ۳۸

۳-۲۴-۲ عصر صفویان ———————————————————— ۴۲

۴-۲۴-۲ دوران معاصر————————————————————-۴۵

۲۵-۲ مدارس خارجیان————————————————————-۵۰

۲۶-۲ مطالعات تطبیقی ———————————————————— ۵۳

۱-۲۶-۲ مدرسه آقا بزرگ کاشان —————————————————— ۵۳

۲-۲۶-۲ مدرسه ابتدایی گاندو ——————————————————- ۵۶

۳-۲۶- ۲ کالج سنت لئوناردو——————————————————– ۵۸

۴-۲۶-۲ دبستان جراردو مولینا ——————————————————–۶۰

فصل سوم : مطالعات اقلیمی

۱-۳ اقلیم استان کرمانشاه ———————————————————– ۶۵

۲-۳ بادهای مهم استان کرمانشاه —————————————————— ۶۶

۳-۳ وضعیت منابع آب استان کرمانشاه ————————————————– ۶۷

۴-۳ وضعیت لرزه خیزی استان کرمانشاه ———————————————— ۶۸

۵-۳ نقشه خطوط هم تبخیر استان —————————————————– ۶۹

۶-۳ نقشه هم باران استان کرمانشاه ————————————————— ۷۰

۷-۳ نقشه هم دمای استان ———————————————————- ۷۲

۸-۳ ویژگیهای انسانی و تاریخی منطقه ————————————————- ۷۳

فصل چهارم : مطالعات تکمیلی

۱-۴ تراکم ساختمانی در کاربری آموزشی ———————————————– ۷۵

۱-۱-۴ مقررات ساختمانی در حوزه زمینهای آموزشی با کاربری آموزشی ————————– ۷۵

۲-۱-۴ پارکینگ در کاربری آموزشی ————————————————— ۷۶

۲-۴ ارکان و اصول طراحی فضای آموزشی ———————————————– ۷۶

۱-۲-۴ مکان یابی فضای آموزشی —————————————————– ۷۶

۲-۲-۴ قرارگیری مرکز آموزشی در سایت شهر ——————————————– ۷۷

۳-۲-۴ تحلیل و پیشنهادات همجواریها ————————————————– ۷۸

۴-۲-۴ مکان یابی با توجه به فرم و شکل زمین ——————————————– ۷۹

۳-۴ شرایط محیطی ————————————————————– ۸۰

۱-۳-۴ اوضاع طبیعی زمین ——————————————————— ۸۰

۲-۳-۴ جهت یابی فضای آموزشی —————————————————- ۸۰

۳-۳-۴ دسترسی به فضای آموزشی—————————————————- ۸۰

۴-۴ شعاع دسترسی ————————————————————– ۸۱

۵-۴ عوامل کاهش شعاع دسترسی —————————————————– ۸۱

۶-۴ ایمنی واحدهای آموزشی ——————————————————–۸۲

۱-۶-۴ ایمنی در مقابل سوانح طبیعی ————————————————– ۸۲

۲-۶-۴ ایمنی در مقابل سوانح غیر طبیعی ————————————————۸۲

۷-۴ رعایت عقب نشینی جلوی ورودی مدارس ——————————————- ۸۴

۸-۴ ساختار و سازمان دهی محیط در مدرسه ——————————————— ۸۴

۹-۴ تناسبات انسانی و نقش آن در طراحی ———————————————– ۸۵

۱-۹-۴ ابعاد و اندازه‌های وسایل مدرسه ———————————————— ۸۶

۱۰-۴ خصوصیات فیزیکی مدارس ————————————————– ۸۷

۱۱-۴ انواع سازماندهی مدارس —————————————————— ۸۹

۱-۱۱-۴ سازماندهی مرکزی———————————————————۸۹

۲-۱۱-۴ سازماندهی خطی———————————————————- ۹۲

۳-۱۱-۴ سازماندهی شعاعی——————————————————– ۹۵

۴-۱۱-۴ سازماندهی مجموعه‌ای یا گروهی ———————————————- ۹۶

۱۲-۴ خصوصیات فیزیکی مدرسه—————————————————–۹۸

۱-۱۲-۴ ظرفیت مدارس ———————————————————– ۹۸

۲-۱۲-۴ تعداد طبقات مدارس ——————————————————- ۹۹

۱۳-۴ مساحت و حداقل سطح زیر بنای مورد نیاز —————————————— ۹۹

۱۴-۴ ظرفیت و سرانه فضاها ——————————————————- ۱۰۱

۱۵-۴ سازمان دهی و ساخت کلاس ————————————————–۱۰۴

۱-۱۵-۴ سازمان اجتماعی کلاس —————————————————–۱۰۴

۲-۱۵-۴ سازمان دهی محیط فیزیکی (انواع چیدمان در کلاس) ——————————– ۱۰۴

۱۶-۴ خصوصیات محیط درس ——————————————————۱۰۸

۱-۱۶-۴ نورگیری کلاس‌ها ——————————————————– ۱۰۸

۲-۱۶-۴ استفاده از نور طبیعی —————————————————— ۱۰۸

۳-۱۶-۴ استفاده از نور مصنوعی —————————————————–۱۰۹

۴-۱۶-۴ شرایط مناسب هوا در فضاهای داخلی —————————————— ۱۱۰

۵-۱۶-۴ سرعت تهویه جهت تجدید هوا———————————————– ۱۱۱

۱۷-۴ خروجی‌های مدارس ——————————————————– ۱۱۲

۱۸-۴ راهروهای پله ————————————————————- ۱۱۲

۱۹-۴ راهرو ها ————————————————————— ۱۱۳

۲۰-۴ نرده‌های حفاظ پله ——————————————————— ۱۱۳

۲۱-۴ درها —————————————————————— ۱۱۳

۲۲-۴ فضاهای واحد آموزشی——————————————————- ۱۱۴

۱-۲۲-۴ فضاهای بسته یا سرپوشیده—————————————————۱۱۴

۲-۲۲-۴ فضاهای باز و محوطه آموزشی ————————————————۱۱۵

۲۳-۴ نکاتی در طراحی فضاهای اموزشی———————————————– ۱۱۵

۲۴-۴ بررسی شرایط اقلیمی در مدارس ———————————————– ۱۱۸

۱-۲۴-۴ آب و هوا ————————————————————– ۱۱۸

۲-۲۴-۴ باد ——————————————————————- ۱۱۸

۳-۲۴-۴ تابش آفتاب ————————————————————-۱۱۸

۲۵-۴ بررسی نور در کلاس ——————————————————— ۱۱۹

۱-۲۵-۴ پنجره ها—————————————————————-۱۲۰

۲۶-۴ نمازخانه —————————————————————–۱۲۱

۲۷-۴ بوفه و سالن غذاخوری——————————————————– ۱۲۱

۲۸-۴ سرویس بهداشتی———————————————————–۱۲۲

۲۹-۲ فضای سبز —————————————————————-۱۲۲

۳۰-۴ اصول مربوط به طراحی فضاهای ورزشی در مدارس———————————— ۱۲۳

۲۵-۴ امنیت ——————————————————————–۱۲۵