پشینه تحقیق ومبانی نظری پیش بینی واردات برنج

پشینه تحقیق ومبانی نظری پیش بینی واردات برنج|31010135|پشینه تحقیق ومبانی نظری پیش بینی واردات برنج,مبانی نظری پیش بینی واردات برنج,پشینه تحقیق پیش بینی واردات برنج,پشینه تحقیق,مبانی نظری, پیش بینی واردات برنج
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پشینه تحقیق ومبانی نظری پیش بینی واردات برنج هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .


دارای 52صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.


توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

فهرست مطالب
پیش بینی واردات برنج
2-3 مدل‌سازی اقتصادسنجی
2-4 خصوصیات یک مدل خوب
1) قلت منطقی متغیرهای توضیحی
2) قابلیت تشخیص
3) خوبی بر ارزش
4) قدرت تعمیم‌دهی و پیش­گیری
5) 2-5 اشکال تبعی مدل‌های رگرسیونی
6) مدل‌های با کشش ثابت (لگاریتم – خطی) یا لگاریتم – لگاریتمی (لگاریتم از دو سو)
7) مدل‌های نیمه لگاریتمی (Log-Lin و Lin-Log)
8) مدل‌های معکوس
9) 2-6 ماهیت تحلیل رگرسیونی
10) 2-7 ماهیت داده‌ها برای تحلیل رگرسیونی
11) 2-8 روش­شناسی رگرسیونی
12) 2-9 اقتصادسنجی سری­های‌ زمانی
13) 2-9-1 فرآیند تصادفی ساکن (ایستا)
14) 2-9-2 آزمون ریشه واحد (آزمونی باری ایستا بودن)
15) 2-10 معادلات هم­زمان
16) 2-11 پیش­بینی
17) 2-11-1 روش‌های پیش‌بینی رگرسیونی
الف) مدل‌های رگرسیون تک معادله‌ای
ب) مدل‌های ARIMA
ج) مدل­های VAR
د) مدل­های رگرسیون معادله­های هم­زمان
2-11-2 روش­های پیش­بینی غیررگرسیونی
الف) ميانگين ساده
ب) ميانگين متحرك
ج) روش میانگین متحرک وزنی
د) روش­های هموارسازی نمایی
روش تعدیل نمایی یگانه، دوگانه و هالت- وینترز
روش­های هموار­سازی نمایی هالت وینتزر غیر­فصلی (با دو پارامتر)
روش هالت-وینتزر ضربی )با سه پارامتر)
روش هالت-وینتزر جمعی (با سه پارامتر )
2-12 ارزیابی عملکرد روش­های مختلف پیش­بینی و انتخاب بهترین مدل پیش­بینی
2-13 آزمون والد-ولفویتز
2-14 پیشینه پژوهش
الف) تحقیقات انجام شده در داخل کشور
ب) تحقیقات انجام شده در خارج کشور
منابع

محتوای فایل مبانی نظری وپیشینه پژوهش:

در ميان محصولات وارداتي كشور ما برنج از جايگاه خاصي برخوردار است . برنج تنها غله اي است كه فقط براي مصرف انسان كاشته مي شود و بعد از گندم مهم ترين محصو ل از خانواده غلات است . برنج به عنوان يك ماده غذايي بسيار ارزشمند نقش حساسي را در جهان كنوني ايفا مي كند.