مهاجرت های روستایی

مهاجرت های روستایی|31006846|مهاجرت,روستا,مهاجرت های روستایی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان مهاجرت های روستایی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

مقدمه

مهاجرت هاي روستايي به مفهوم خاص خود در ايران از دوره صفويه و با دادن القاب به اصناف شهري و تحقير جامعه روستايي آغاز شد و در دوره مشروطيت نمود بيشتري يافت. پس از كودتاي 1299 و به دنبال تغيير حكومت و آغز روابط سرمايه داري در اتگوي عملكردي شهرها ، اين پديده در كشور تعميم يافت و در زمان پهلوي دوم، پس از تهيه ، تدوين و اجراي برنامه هاي عمراني كشور از سال 1327 و اتخاذ سياست ها و استراتژي هاي نادرست ، اين برنامه ها به دليل متكي بودن به درآمدهاي نفتي و تخصيص دادن بيشتر بودجه هاي عمراني و جاري به شهر ها ، به ويژه شهرهاي بزرگ كشور ، مهاجرت روستاييان به شهر ها تشديد شد به كونه اي كه بسياري از روستاها از جمعيت فعال و جوان تهي شده و برخي نيز به طور كامل تهيه شدند (آقايي زاده و همكاران ،1390: 96 )

اما امروزه بحث مهاجرت به عنوان يكي از مباحث اصلي مطالعات جغرافي دانان ، اقتصاد دانان و جامعه شناسان تبديل شده است. در اين راستا مهاجرت هاي روستا – شهري به دليل پيامد هاي اقتصادي – اجتماعي آن بيشتر از ساير پديده هاي جمعيتي مورد توجه قرار گرفت.