بررسی آماری رابطه سبک های مدیریت و رضایتمندی شغلی (مدیریت رابطه مدار و وظیفه مدار)

بررسی آماری رابطه سبک های مدیریت و رضایتمندی شغلی (مدیریت رابطه مدار و وظیفه مدار)|30021009|بررسی آماری رابطه سبک های مدیریت و رضایتمندی شغلی (مدیریت رابطه مدار و وظیفه مدار)
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی آماری رابطه سبک های مدیریت و رضایتمندی شغلی (مدیریت رابطه مدار و وظیفه مدار) هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 38

مدیریت رابطه مدار به :1 ) شرایط کارکنان از لحاظ سلامتی ؛2 ) میزان توانایی و استعداد آنان ؛3 ) کیفیت عمومی آنان (کارکنان) ؛4 ) شرایط روحی و روانی ؛5 ) شرایط جسمانی و توانایی انجام کار ؛6 ) وضعیت خانوادگی و عدم مشکلات خانوادگی ؛7 ) روابط دوستانه و گرم میان کارکنان ؛8 ) وضعیت ارتباط گرم سازمانی بین اعضای سازمان ؛9 ) الویت دادن به افراد قبل از کار و تولید ؛10 ) ترجیح به افراد تا به کار ؛11 ) ارتقاء در اثر حفظ روابط درون سازمان ؛12 ) مزایا در اثر حفظ روابط سازمانی ؛13 ) پاداش در مقابل حفظ روابط و موقعیت های کاری ؛24 ) مرخصی برای رفع مشکلات ؛15 ) اولویت در هر مرحله به افراد قبل از کار .سبک های مدیریت و رابطه آن با رضایتمندی شغلی :مدیریت وظیفه مدار معمولاً به :- میزان تولید و خدمت ؛- کیفیت تولید ؛- کمییّت و میزان تولید و خدمت ؛- رضایت افراد از او در سطح فرادست ؛- نظم و انضباط در کار و شغل ؛- نظم و انضباط درآمد و شد و رفت کارکنان ؛- خوش قولی و دسبلین در کار و تولید ؛- اولویت به کار تا افراد و گرفتاری آنان ؛- به ترجیح شغل به شرایط افراد ؛- بی تفاوتی در اثر کار و تولید و خدمت ؛- مزایا در اثر کار و تولید و خدمت ؛- پاداش در مقابل کار واقعی ؛- مرخصی در حد قانون و پیش بینی شده.

پرسشنامه رضایت شغلی و داده های استخراج شده از مجموع 80 پرسشنامه :ردیف عنوان سوالات رضایت شغلی الف ب ج جمع1 نگاه به ساعتت در محیط کار ×2 وقتی صبح شنبه می شود ×3 در انتهای یک روزکاری چه احساسی دارید؟ ×4 از بابت کار خود نگرانی دراید (از بابت) ×5 با کدام جمله موافقید :از تمام مهارت های شما استفاده می شود.بیش از مهارت باید کار کنید.کارهایی انجام می دهید که هرگز فکر نمی کردید از عهده آن برآئید ×6 کدام جمله درباره شما صدق می کند ×7 چه مقدار از وقت شما صرف تلفن های شخصی می شود ×8 آیا رویای داشتن شغل دیگری در سر دارید؟ ×9 آیا در شغل کنونی احساس توانایی و قابلیت می کنید ×10 آیا احساس محبت و نفرت و بی تفاوتی به همکاران دارید ×11 کدام جمله درباره شغل شما صادق است ×12 از بین واژه ها آنها که قوت شما هستند انتخاب کنید هـ د و ح13 شغل شما کدام یک از ویژگی های سوال بالا را نشان می دهد × × ×14 با کدامیک از جمله های زیر موافق هستید ×15 آیا اضافه کاری می کنید ×