مفاهيم برش و رفتار برشی و روشهای آزمایشی برش پارچه های تاری پودری و بررسی تغيير شكل برشي پ

مفاهيم برش و رفتار برشی و روشهای آزمایشی برش پارچه های تاری پودری و بررسی تغيير شكل برشي پ|30020839|مفاهيم برش و رفتار برشی و روشهای آزمایشی برش پارچه های تاری پودری و بررسی تغيير شكل برشي پارچه و ارائه مدل رياضي براي خصوصيات برشي
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان مفاهيم برش و رفتار برشی و روشهای آزمایشی برش پارچه های تاری پودری و بررسی تغيير شكل برشي پ هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 115فهرست مطالبمقدمه 1فصل اول : رفتار عمومي برشي پارچه هاي تاري پودي 41-1- تغيير شکلهاي پيچيده پارچه و معرفي پديده برش 51-2- تعريف برش پارچه (Shearing) 71-2-1- طبيعت برش 71-2-2- مسأله عملي برش 161-3- منحني برش پارچه 201-3-1- منحني رفت و برگشتي برش ( دو طرفه ) 211-3-2- منحني برش يکطرفه 251-4- خصوصيات برش پارچه 281-4-1- رفتار برش پارچه 281-4-2 رابطه بين تغيير شکل برشي و خمشي پارچه 36فصل دوم : روشهاي آزمايشي برش پارچه هاي تاري پودي 382-1- مقدمه 392-2- روش آزمايشي Cusick 442-3- روش آزمايشي KES (سيتم ارزيابي كاواباتا) 492-3-1- مقدمه 492-3-2- تاريخچه پيدايش دستگاه KES . 502-3-3- معرفي و شناخت آزمايش برش توسط دستگاه KES 522-4- روش آناليز تصويري 59فصل سوم : استفاده از روش آناليز المان محدوددر بررسي تغيير فرم برشي پارچه تاري پودي 663-1- مقدمه اي بر تجزيه و تحليل تغيير شكل هاي پيچيده پارچه 673-1-1- ساختمان پارچه و فرض پيوستگي آن 683-1-2- سيماي تغيير شكل پارچه 703-1-3- اندازه گيري كرنش 723-1-4- اندازه گيري تنش 743-1-5- روابط تنش – كرنش 753-1-6- حالتهاي خاص 763-1-7- بررسي اعتبار روابط 783-2- روشهاي المان محدود در مكانيك نساجي 803-2-1- مقدمه 803-2-2- اصول آناليز المان محدود ( با استفاده از نتايج آزمايش KES) 813-2-3- محاسبات تئوريك آناليز برش 833-2-3-1- تغيير شكل برش پارچه 833-2-3-2- توزيع كرنش برشي 843-2-3-3- توزيع تنش برشي 863-2-3-4- عناصر ثابت در معادله 883-2-3-5- مدول برشي 893-2-3-6- روش محاسبة مدول برشي (C33) با استفاده از مدول كششي (C22 ) 91فصل چهارم : خصوصيات برشي پارچه هاي تاري پودي در جهات مختلف پارچه 924-1- مقدمه 934-2- مدلسازي براي خصوصيات برشي غيرهمگون (آنيزوتروپيك ) 954-3- نمودارهاي قطبي مدل برشي 974-3-1- صور عمومي‌ 974-3-2- اثردانسيتة بافت بر روي برش پارچه 1004-4- ارتباط بين سختي برشي و هيسترسيس در جهات مختلف پارچه 102

منابع و مراجع 110

مقدمهپارچه هاي نساجي در هنگام استفاده هاي معمول و كاربرد هاي عملي ، مثل پوشش لباس ، مصارف خانگي و مصارف صنعتي ، تحت يك سري از تغيير شكل هاي پيچيده قرار مي گيرد . اين تغيير شكل ها شامل : افت پارچه ، چروك يا تا خوردگي ، كيفيت زير دست ، خمش پذيري و ديگر اثراتي است كه مرتبط با اصول زيبايي پارچهمي باشند .پديده برش، يكي از همين تغيير شكل هاي پيچيده است كه در سطح پارچه اتفاقمي افتد . به نظر مي رسد كه به اين خصوصيت فيزيكي – مكانيكي پارچه به دليل آنكه در ظاهر ديده نمي شود ، در قياس با ديگر فرم هاي تغيير شكل پارچه ، كمتر توجه شده است . در حالي كه بايد اذعان نمود كه قابليت منحصر به فرد پارچه براي پوشش سطوح سه بعدي ، در گرو همين پديده مي باشد .توانايي پارچه براي پذيرش تغيير شكل برشي ، يكي از ملزوماتي است كه پارچهمي تواند به عنوان پوشاك ، بر بدن انسان انطباق داشته باشد ، بدون آنكه ايجاد احساس ناراحتي كند پارچه به عنوان جسمي جدايي ناپذير از نياز هاي بشري مورد استفاده هاي گوناگون قرار مي گيرد ، بدون آنكه اغلب مصرف كنندگان – و يا حتي برخي كارشناسان علم نساجي – اطلاع داشته باشند كه كاربرد هاي ويژه پارچه در قياس با ديگر مواد جهان پيرامون ، به پديده برش مربوط است . رفتار برشي پارچه– با توجه به منابع موجود – نسبت به ديگر خصوصيات و رفتار هاي پارچه كمتر مورد ارزيابي قرار گرفته است و البته تا كنون هيچ استاندارد اجرائي براي آن تعيين نگرديده است .منظور از انتخاب اين موضوع آشنایی با مفاهيم اساسي برش ، اين پديده مهم فيزيكي مكانيكي پارچه و دخيل در كاربرد هاي معمول و روزمره پارچه مي باشد .براي نيل به اين هدف ، در فصل اول مفهوم برش پارچه تاري پودي ، رفتار و منحني مربوطه از نگاهي ساده در چند بخش مختلف به تفصيل تشريح مي شود و در ادامه ارتباط برش با تغيير شكل خمشي پارچه ، روشن مي گردد .در فصل دوم ، به روش هاي آزمايشي مهمي كه تا كنون براي ارزيابي خصوصيات برشي پارچه هاي تاري پودي در منابع ذكر شده اند ، پرداخته مي شود ؛ كه از اين دست مي توان به دستگاه آزمايش گر برشي Kawabata اشاره نمود كه هم اكنون به عنوان روش پيشرو براي تعيين مقادير مختلف برش ، استفاده مي گردد . همچنين در اين فصل شيوه آناليز تصويري برش پارچه كه در سال 2005 ، به شيوه عكس برداري از پروسه برش مقادير آن را ارزيابي مي نمايد ، نشان داده مي شود .