آشنایی با اصول انبارداری، مراحل اجرایی خرید، ورود کالا به انبار، کدگذاری، کنترل موجودی و م

آشنایی با اصول انبارداری، مراحل اجرایی خرید، ورود کالا به انبار، کدگذاری، کنترل موجودی و م|30020703|آشنایی با اصول انبارداری, مراحل اجرایی خرید, ورود کالا به انبار, کدگذاری, کنترل موجودی و محاسبات عمومی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان آشنایی با اصول انبارداری، مراحل اجرایی خرید، ورود کالا به انبار، کدگذاری، کنترل موجودی و م هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 88

فهرستمقدمه .................................................................................................................................5فصل اولاصول انبارداريكليات ..................................................................................................................................8تعريف انبار و مخازن ............................................................................................................9وظايف انباردار ....................................................................................................................9انواع موجودي هاي انبار ......................................................................................................10سازمان انبار .........................................................................................................................11نقش انبار در اقتصاد كشور ....................................................................................................14نقش انبار در صنعت .............................................................................................................15سيستم انبارداري و مزاياي آن ...............................................................................................18خط مشي هاي انبارداري ......................................................................................................20فصل دوم- مراحل اجرايي خريدقسمت اول: خريدهاي داخلي ..............................................................................................23سفارش خريد كالا به فروشنده ...........................................................................................25دفتر راهنمايي سفارش ها ...................................................................................................27قسمت دوم: خريدهاي خارجي .........................................................................................30قيمت براساس (C^F) ....................................................................................................31فصل سوم- منابع ورود كالا به انباراز طريق خريدهاي داخلي .................................................................................................33ورود كالاهاي خريداري شده به انبار ............................................................................... 36تحويل كالا به انبار ...........................................................................................................36درخواست كالا و مواد از انبار ..........................................................................................38تحويل و خروج كالا از انبار ............................................................................................39رسيد انبار مستقيم ............................................................................................................39دريافت ابزار آلات از انبار ..............................................................................................40

فصل چهارم – كدگذاري كالا و لوازمقسمت اول: كليات كدگذاري ........................................................................................43روش الفبايي .................................................................................................................43روش شماره گذاري ساده .................................................................................................44روش الفبا و شماره (حروف و عدد) ..................................................................................44روش نيمونيك ..................................................................................................................45كدگذاري براساس طبقه بندي كالا ....................................................................................45طبقه بندي و كدگذاري استاندارد بين المللي ......................................................................47روش طبقه بندي و كدگذاري اختصاصي ..........................................................................49قسمت دوم: چيدن جنسي انبار ..........................................................................................51سيستم كاردكس .............................................................................................................53كارت روي قفسه (Bin Card) ...................................................................................56گزارش موجودي انبار ......................................................................................................57فصل پنجم- كنترل موجودي هاي انبارقسمت اول: موجودي برداري «عيني» اجناس ....................................................................60وظايف انبار در ارتباط با سفارش و موجودي ها ................................................................63ميزان حداقل موجودي و ذخيره احتياطي ...........................................................................63متوسط موجودي ..............................................................................................................64تعيين بهاي موجودي هاي انبار .........................................................................................66روش بهاي تمام شده واقعي .............................................................................................. 67روش بهاي تمام شده با قيمت بازار هر كدام كه كمتر است ................................................71قسمت دوم: هزينه هاي انبارداري ......................................................................................72هزينه سفارش .................................................................................................................. 73قسمت سوم: حسابداري انبار و تداركات ...........................................................................74فصل ششم – قانون محاسبات عمومياموال دولتي ......................................................................................................................78اظهار نظر و پيشنهاد ...........................................................................................................86نتيجه گيري .......................................................................................................................87منابع .................................................................................................................................88

مقدمه:در بررسي مؤسسات و سازمان هاي مختلف، خصوصاً توليدي و صنعتي، ملاحظه مي شود كه اكثر سرمايه هاي آن ها را مواد لازم و كالاهاي مصرفي تشكيل مي دهد و قسمت عمده سرمايه آن ها مصرف تهيه اجناسو وسايل مذكور مي گردد.اگر موجودي هاي جنسي يك مؤسسه بيش تر از اندازه مورد احتياج باشد. قسمتي از سرمايه آن مؤسسه به حال ركورد در مي آيد و اگر اين موجودي كمتر از حد لزوم باشد در برنامه عملياتيو خدماتي آنها وقفه حاصل مي شود. در راستاي جلوگيري از ركورد سرمايه و يا ايجاد وقفه در اجراي وظايف سازمان و يا مؤسسه لازم است روشي صحيح، اساسي و مقرون به صرفه در انجام خريد نگهداري و مصرف كالا به مورد اجرا گذارده شود. در سازمان هاي موفق و پيشرفته، وظايف مربوط به انبار داري و كنترل مواد در درجه اول اهميت قرار دارد. با توجه به نكات مذكور تهيه تداركات كالا و ارائه خدمات موردنياز با كيفيت مناسب و رعايت صرفه جويي و همچنين حفظ و حراست اموال و كالا و در دسترس قرار دادن سريع آن ها از وظايف عمده كارپردازي و انبار مي باشد.استفاده از برنامه هايعلمي و كاربرد آن در تهيه و تدارك كالا و مخصوصاً انبارداري و نتايج زير را در بر دارد:- مواد و كالا با حداقل قيمت تهيه و تدارك مي شود.- از ركود سرمايه و كالا جلوگيري مي شود.- ازتوقف و كندي كار جلوگيري مي شود.- بررسي و كنترل موجودي ها، ميزان مصرف، تعيين نقطه سفارش و همچنين ميزان سفارش به سهولت امكان پذير مي باشد.- عمليات حسابرسي و حسابداري به آساني انجام مي شود.- ميزان ضايعات انبار تقليل مي يابد.- حفظ و حراست و جلوگيري از سوء استفاده احتمالي امكان پذير مي باشد.- اطلاعات و آمار لازم در اسرع وقت در اختيار مديريت قرار داده مي شود.- با توجه به نكات مذكور، تهيه و تدارك كالا و ارائه خدمات مورد نياز با كيفيت مناسب و رعيت صرفه جويي و همچنين حفظ و حراست اموال و كالا در دسترس قرار دادن سريع آنها از وظايف عمده كارپردازي و انبار مي باشد.