انتخاب سیستم خنک کاری توربینی گاز و بررسی توزیع و پخش انتقال جرمی و گرمایی

انتخاب سیستم خنک کاری توربینی گاز و بررسی توزیع و پخش انتقال جرمی و گرمایی|30020702|انتخاب سیستم خنک کاری توربینی گاز و بررسی توزیع و پخش انتقال جرمی و گرمایی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان انتخاب سیستم خنک کاری توربینی گاز و بررسی توزیع و پخش انتقال جرمی و گرمایی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 123

انتخاب سیستم خنک کاری توربینی گاز :

این فصل اساساً توزیع و پخش انتقال جرمی و گرمایی را در کانون توجه قرار می دهده ، از آنجایی که برای خنک کاری اجزای توربو ماشینی به کار می روند ، و خواننده انتظار داد تا با اساس این رشته ها آشنا گردد .شماری از کتب مفید می تواند در بررسی این اصول توصیه گردد ، همچون :دینامیک سیالات ، استریتر – تحلیلی از انتقال جرم و حرارت ، اکرت و دراک – اصول انتقال جرم و گرما ، اینکروپا و دویت – کتاب راهنمای انتقال گرما ، هارت نِت و ورُزنا – انتقال جرم و گرمای همرفتی کایز تئوری لایة مرز ( شیلیختینگ و دینامیک و ترمودینامیک ) جریان سیال تراکمی وقتی مرجعی جامع از اطلاعات در دسترس است ، نویسنده توجه خواننده را به چنین مرجعی جلب می کند .با این وجود وقتی که فرضیه ای انتشار می یابد نوسینده در خلاصه کردن آن تلاش می کند .فهرست اصلاحات

a : سرعتی صوتb : بعد خطی در عدد دورانیA : سطح مرجع ، سطح حلقوی مسیر گازیAg : سطح بیرونی ایرفویل: عدد شناوریBR و M : نرخ وزشCP : ظرفیت گرمایی ویژه در فشار ثابتd : قطر هیدرولیکe : ارتفاع اغتشاشی گرا: عدد اکرتFP : پارامتر جریان برای هوای خنک کاریg : شتاب جاذبهG : پارامتر زیری انتقال گرما: عدد گراشوفh : ضریب انتقال گرماht : ضریب انتقال گرمایی افزایش یافته با اغتشاش گرها= نرخ شار اندازه حرکتK : رسانایی گرماییKf : رسانایی گرمایی سیالL : طول مرجعM : نرخ جریان جرمیMC : نرخ جریانخنک کاری: نرخ وزش: عدد ماخN ، Rpm : سرعت روتور: عدد ناسلت: عدد پرانتلPR : نرخ فشار کمپرسورPS : فشار استاتیکیPt : فشار کلPtin : فشار ورودی کلQ : نرخ انتقال گرما و نرخ انتقال انرژی: شارگرماییP : فاصله اغتشاش گرهاr : موقعیت شعاعیR : شعاع متوسط ، شعاع مشعل ، مقاومت و ثابت گازRi : شعاع موضعی تیغهRT : شعاع نوک تیغهRh : شعاع توپی تیغه: عدد رینولدز بر اساس قطر هیدرولیک

: عدد رینوادز بر اساس L: عدد دورانیS : فاصله عمودی سطحSt : عدد استانتونt : زمانTc : دمای هوای خنک کننده و همچنین دمای تخلیه کمپرسورTf : دمای سطحی لایهTg : دمای گازTgin : دمای گاز ورودیTm : دمای فلز ، همچنین دما ی لایه ترکیبTref : دمای استاتیک محلیTu : شدت اغتشاش: نوسان سرعت محوری محلیUin : سرعت گاز ورودیU,V,W : جریان اصلی یا مؤلفه های سرعت جریان خنک کاری در جهات X ، Y ، ZW : عرض: زاویه شیب فواره لایه ای: زاویه بین فواره لایه و بردارهای جریان اصلیr : نسبت گرمایی ویژه: ضریب حجمی انبساط گرمایی و زبری سطحh : پخشندگی گردابی گرماm : پخشندگی گردابی اندازه حرکت: تأثیر انتقال گرما: بازده گرمایی: گرانروی مطلق گاز: دانسیته6 : محدوده تنش گسیختگی ( شکست ): فرکانس دورانیفهرست پارامترهاaw : دیواره آدیاباتیکb : بالکC : حنک کنd : بر اساس قطر لبه حمله ( سیلندر )f : لایهhc : ردیف پره داغO : کلیtur : توربینیW : دیواره: وضعیت جریان اصلی ( جریان آزاد )

خنک کاری توربین به عنوان یک فن آوری کلیدی برای پیشرفت موتورهای توربینی گازیعملکرد یک موتور توربینی گازی شدیداً تحت تأثیر دمای ورودی توربینی است و افزایش عملکرد می تواند با ماکزیمم دمای ورودی مجاز توربین حاصل شود . از نقطه توقف ( معیار ) عملکرد، احتراق استوکیومتر یک با دمای ورود توربینی حوالی 2000 درجه سانتی گراد ( 3650 درجه فارنهایت ) ، یک ترمودینامیک ایده آل خواهد بود، چون کاری صرف تراکم هوای مورد نیاز محصولات رقیق تراکم نمی شود . بنا بر این رویه کنونی صنعت ، دمای ورودی توربینی را به دمای سوخت استوکیومنز یک نزدیکتر می سازد ، به ویژه برای موتورهای نظامی با این وجود دمای مجاز قطعه فلزی برای اغلب آلیاژهای پیشرفته و فرآیند های صنعتی نمی تواند فراتر از محدوده 980-930 درجه سانتی گراد (1800-1700 درجه فارنهایت ) برود .برای عملکرد مناسب در دماهای گازی بالاتر از این محدوده دمایی ، به سیستم خنک کاری با بازده بالا لازم است .آوانس در خنک کاری روش مهمی برای رسیدن به دماهای بالاتر در ورودی توربینی و در حقیقت سوق دادن به عملکردی بهبود یافته و بهتر کردن توربین است . انتقال گرما بدین نحو عامل طراحی بسیار مهمی برای تمامی بخشهای یک توربین گازی مدرن به ویژه احتراق کننده ( مشعل ) و بخشهای توربینی می باشد . در شرح طراحی خنک کاری بخش داغ یادآوری این نکته لازم است که طراح توربین به طور مداوم تحت فشار مالی و حد دوام دیگر ملزومات مختلف مربوط به چیدمان داخلی اجزا می باشد . همه اینها به شدت مجموعه ای از طراحی سیستم خنک کاری را تحت تأثیر قرار می دهند .

چالش های خنک کاری برای افزایش مداوم دمای گاز و نسبت فشار کمپرسور .ارتقاء در موتورهای مدرن توربین گازی با بازده و توان ویژه بالا به مدد افزایش درجه حرارت کارکرد و در مجموع نسبت فشار کمپرسور سنجیده می شود . اغلب موتورهای باسیکل ساده معمول با نسبت های فشار بالاتر و تطبیق یافته با درجات گازی بالاتر می توانند به توان بالاتری برای همان اندازه و وزن و کلاً به راندمان بهتری از سوخت موتور برسند .موتورها دارای کواپراتور( بهبود دهنده )منفعتی ترمودینامیکی از نسبت فشار بالای کمپرسور نمی برند.آلیاژهای پیشرفته برای ایرفویل های توربین می توانند به صورت ایمن در داماهای فلزی زیر 980 درجه سانتی گراد ( 1800 درجه فارنهایت ) کار کنند و آلیاژهای مربوط به دیسک ها در دمای 700 درجه سانتی گراد ( 1300 درجه فارنهایت ) کار می کنند .اما توربین های گازی مدرن در دماهای ورودی کار می کنند که کاملاً بالای این حدود باشند . همچنین تفاوت زیادی در دمای کارکرد توربین های پیشرفته هوایی و توربین های صنعتی می باشد ، که نتیجه تفاوت های بنیادی در عمر مورد نیاز ، وزن و کیفیت سوخت / هوا می باشد .برای موتورهای هوایی پیشرفته دماهای ورودی نوسانی ( TRIT ) نزدیک به 1650 درجه سانتی گراد ( 3000 درجه فارنهایت ) و نسبتهای فشار کمپرسور حدود 40:1 یک واقعیت می باشند .یک توان ویژه بالا که در ابتدا برای این نوع موتور قابل رویت می باشد معمولاً در یک راندمان بالا بدست می آید .چنین وضعیتهای سخت عملکردی به طور ذاتی بازدیدهای متناوب و سنجش موتور را به طور مداوم نیاز دارند . برای موتورهای صنعتی مهم ترین نیاز ، طولانی بودن دوره حد دوام ، بدون بازدیدهای متناوب و تعمیرات کلی سیستم ها می باشد .از اجزای اصلی توربینی صنعتی معمولاً انتظار می رود که حداقل 30000 ساعت بین تعمیرات کلی سیستم ها را با پنانسیلی که آن را قابل تعمیر در نظر بگیرد و عمر موتور را به 100000 ساعت افزایش دهد ، کار کنند .