زمین کردن، طرح های مختلف و نحوه اتصال به زمین و حفظت الکتریکی و جنس تجهيزات زمين

زمین کردن، طرح های مختلف و نحوه اتصال به زمین و حفظت الکتریکی و جنس تجهيزات زمين|30020586|زمین کردن, طرح های مختلف و نحوه اتصال به زمین و حفظت الکتریکی و جنس تجهيزات زمين
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان زمین کردن، طرح های مختلف و نحوه اتصال به زمین و حفظت الکتریکی و جنس تجهيزات زمين هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 70

فصل اول: تعریفات کاربردی

1-اهداف اصلی زمین کردناهداف اصلی زمین کردن حفاظت جانی و مالی در حوادث زیر است:1- خطاهای 50HZ (short circuit & Earth Fault)2- حوادث طبیعی گذار (Lighting & Switching operation)نمای کلی از یک سیستم زمین کامل همراه با سطح مقطع های تجهیزات برای LV و HV ساختمان و سرویسهای مختلف ساختمان در شکل 5-8 نشان داده شده است. همچنین شمای سه بعدی مربوط به سیستم زمین یک پست در شکل 7-1 و نمای زمین یک ساختمان الکتریکی (Electrical room) در شکل 7-2 و نمای اتصالات مربوط به سیستم زمین در شکل 7-3 نشان داده شده است.2- قوانین، تعریفات و مشخصات2-1 استانداردهای رایج مورد استفاده در Earthing عبارتنداز:-DIN VDE 0100 part 410Installation of power system with nominal voltages to 1000 V, protective measures, protection against electric shock.-DIN VDE 0100 part 540Installation of power system with nominal voltages to 1000 V, Selection & Installation of electrical equipment, earthing, protective conductors, equpotential bonding con doctors.-DIN VDE 0151 Materials and minimum dimensions of earth electrodes with reference to corrosion.-DIN vde 0101:2000-01Power installation exceeding AC 1 kv.-DIN VDE 0800 PART 2 telecommunications, Earthing and equpotention (boundy)-IEC 60621-2 Electrical installation for outdoor site under heavy-duty conditions. Part 2: General protection requirements.-IEC TRS 60479-1 effects of current passing on human being & live stock-IEEE std. 80-1986 TEEE Gvid For safety in AC substation Earthing.2-2- تعریفاتمهمترین تعریفات مربوط به سیستم زمین عبارتند از:-زمین (Earth) : زمین یک اصطلاح است که به یک موقعیت مکانی و توده ای ازماده مثل شن و سنگریزه ، آبرفت،رس یا غیره اشاره می کند.- زمین مرجع یا زمین نول (Reference earth neutral earth) قسمتی از زمین است که خارج از محدوده نفوذ یک الکترود زمین یا هر سیستم زمین دیگری قرار دارد بطوریکه بین دو نقطه متفاوت و انتخابی آن هیچ ولتاز مشخصی وجود نداشته باشد.-الکترود زمین(Earth electrode) یک هادی الکتریسیته است که داخل زمین دفن می شود و با زمین ارتباط الکتریکی دارد یا یک هادی که در داخل بتونی که در یک سطح بسیار گسترده با زمین در ارتباط است( مثل فونداسیون) دفن شود.- هادی زمین( earthing conductor) هادی است که یک قسمت از سیستم را به الکترود زمین منتقل می کند و ممکن است در طول مسیر با زمین ارتباط الکتریکی داشته باشد و عایق باشد.چنانچه سیم نول از الکترود زمین ایزوله باشد یک سکسیونر(Disconnected switch ) یک کویل earth fault که بین الکترود زمین و ترمینال زمین نصب می شود بعنوان کلید است و هادی زمین شناخته می شود.هادی اصلی زمین (main earthing conductor) یک هادی است که دیگرهادیهای زمین به آن متصل می شوند این هادی شامل موارد زیر نمی شود: