آشنایی با معماری و آبشارهای لرستان و خانه آبشار

آشنایی با معماری و آبشارهای لرستان و خانه آبشار|30019305|آشنایی با معماری و آبشارهای لرستان و خانه آبشار
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان آشنایی با معماری و آبشارهای لرستان و خانه آبشار هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 39

فهرست1 معماری1 1 تعريف معماري1 2 تعريف معماري از نگاه معماران1 3 حرکت در معماري1 4 نور1 4 1 نور در معماري1 4 2 نور وطبيعت1 4 3 نور و بشر1 4 4 نور و فضاهاي شهري1 4 5 نور مصنوعي1 4 6 طراحي نور مصنوعي در معماري1 5 نقش رنگها و معاني آنها درتزيينات داخلي خانه1 6 صدا1 6 1 عايق بندي ساختمان‌ها در برابر صوت1 6 2 استفاده از موانع صوتي1 6 3 مقدار كاهش صدا توسط ديوارها :1 6 4 موانع زميني (برم Berm)1 7 فرم در معماری2 آبشارهاي لرستان2 1 آبشار وارك2 2 آبشار آب سفيد2 3 آبشار نوژيان2 4 آبشار چكان2 5 آبشار شوي يا تله زنگ2 6 آبشار بيشه2 7 آبشار سركانه گريت2 8 آبشار افرينه3 خانه آبشار (Falling water)1 معماری1 1 تعريف معماريشناخت معماري با شناخت عوامل تشکيل دهنده آن آغاز مي شود. اين برداشت در برگيرنده کليه عناصر کالبدي و ساختاري است و امور و مسائل جامعه شناختي فرهنگي که از شاخه علوم انساني نشاءت گرفته کليتي را مي سازد که بدان، معماري اطلاق مي شود.1 2 تعريف معماري از نگاه معمارانتعريف معماري از نگاه معماران متفاوت است .به برخي از آنها مي پردازيم:ويليام موريس:معماري شامل تمام محيط فيزيکي است که زندگي بشري ر احاطه مي کند وزماني که عضوي از اجتماع متمدن هستيم نمي توانيم از معماري خارج شويم زيرا معماري عبارت است از مجموعه تغييرات و تبديلات مثبتي که هماهنگ با احتياجات بشر روي سطح زمين ايجادشده است و تنها صحراهاي دست نخورده از آن مستثني هستند.جان راسکين:تعريف درست معماري بطوريکه آن رااز يک مجسمه متمايز کند عبارت است از هنر طراحي مجسمه براي يک مکان خاص وجانمايي آن در آنجا براساس مناسب ترين اصول ساختمان .اتين لويي بوله:معماري چيست؟آيا من آن را همسو با وييروويوس به عنوان هنر ساختمان تعريف خواهم کرد؟نه.اين تعريف داراي يک اشکال اساسي است. انسان براي ساختن بايد از تصور خود استفاده کند. نياکان ما کاشانه شان را تنها پس از اين که شکل آن را تصور مي کردند مي ساختند .اين فرآورده ذهني و خلافيت هست که معماري را تشکيل مي دهد اينک ما مي توانيم آن را به عنوان هنر توليد هر نوع ساختمان و به حد کمال رساندن آن تعريف کنيم. بدين ترتيب هنر ساختمان تنها يک هنر ثانوي است که به نظر مي رسد براي ناميدن بخش علمي معماري مناسب باشد .آدولف لوس :زماني که ما يک تپه و توده خاک به طول ۶ فوت و عرض ۳ فوت در جنگل رو به رو ميشويم که با استفاده از بيل به شکل يک هرم روي هم انباشته شده است به فکر فرو ميرويم و چيزي در درون ما ميگويد : «اينجا کسي دفن شده است» . آن توده خاک معماري است.

لوکوربوزيه :اينکه معماري در لحظه اي از خلاقيت بوجود مي آيد يک حقيقت انکار ناپذير است. زمانيکه ذهن درگير چگونگي تضمين استحکام يک ساختمان و نيز تامين خواسته هايي براي آسايش و راحتي است براي رسيدن به هدفي متعالي تر از تامين نيازهاي صرفا کارکردي برانگيخته ميشود و آماده ميگردد تا توانايي¬هاي شاعرانه اي را به معرض نمايش گذارد که ما را بر مي انگيزانند و به ما لذت و سرور مي¬بخشند.1 3 حرکت در معماريحرکت وسيله اي براي درک فضا است . وجود معماري مديون خلق فضا و درک فضا مديون حرکت مي باشد . حرکتي که به شکل خاص خود بوده ولي در ذات ، داراي يک ريشه مي باشد .حرکت در معماري يعني راه رفتن در ميان ديوار ها ، ستونها ، سقفها و ساير عناصر بصري و ايجاد خيال در ذهن .در نهايت هدف نهايي ايجاد خيال است و حرکت در معماري از ماده به خيال مي باشد . و اين کلام به اين معني است که حرکت خيالي در معماري به وسيله عناصر مادي وبصري شکل مي گيرد. فضاي معماري بر اساس نگرش خاص يک معمار به پيرامون خود به وجود مي آيد او ذهنش را به حرکت وا مي دارد تا تفکر کند و فضايي مطابق با آنچه که در ذهن مي پرواند خلق نمايد. فضاي او در ذهنش خلق شده است ، او در فضاي ذهني اش حرکت مي کند تا آنچه که قصد خلق کردنش را دارد به خوبي شکل دهد . معمار دست به کار مي شود انديشه هاي خود را روي کاغذ مي کشد او اين کار را با حرکت دستش انجام مي دهد . در پي همين حرکت ها او فضاي مورد نظرش را به کمک مصالح شکلي کالبدي مي بخشد . تا ديگران نيز آن را درک نمايند .حرکت در معماري را مي توان به شکل سه خاصيت فضايي مشاهده نمود :الف ) پويايي : فضايي را که القاء کننده حس حرکت فيزيکي ( جابجايي ) در فرد باشد فضاي پويا مي گوييم . نظير آنچه در باغ ايراني مشاهده مي نماييم .ب )سياليت : فضايي که حرکت را براي چشم ايجاد مي کند نه جابجايي در فضا را . در فضاي سيال اين چشم هاي ناظر هستند که حرکت مي کنند و فضا را درک مي نمايند نه پاهاي وي . نکته : هر فضاي پويايي سيال نيز مي باشد زيرا به صورت ناخودآگاه حرکت چشم را نيز ايجاد مي نمايدج ) مکث : در ابتدا ذکر شد هر حرکتي در ذات خود داراي سکون مي باشد و آغاز و پايان هر حرکتي را سکون تشکيل مي دهد . در معماري نيز از اين اصل استفاده شده است . در صورت اعمال شدن هرگونه تغيير در حرکت و يا حالت آن ، فضايي به عنوان فضاي مکث در نظر گرفته شده است .وصل ، گذر و اوج در فضاي معماري ، در قالب همين سه خاصيت يعني سکون ( مکث ) ، پويايي ( حرکت فيزيکي ) ، سياليت ( حرک بصري ) شکل مي گيرند .