جزوه بررسی اجزا و عملکرد و ساختمان تجهیزات برق و تأسیسات آسانسور

جزوه بررسی اجزا و عملکرد و ساختمان تجهیزات برق و تأسیسات آسانسور|30018253|جزوه بررسی اجزا و عملکرد و ساختمان تجهیزات برق و تأسیسات آسانسور
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان جزوه بررسی اجزا و عملکرد و ساختمان تجهیزات برق و تأسیسات آسانسور هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 307شرایط نصب و قرار دادن کابل‌های برق :کابل‌های با عایق و غلاف پلاستیکی را نباید هیچگاه در درجه حرارتی زیر 5 درجه سانتیگراد نصب و کابل کشی کرد. در صورت اجبار قرقره کابل باید چند روز قبل از نصب در محیط گرمی (حدود 20 درجه سانتی گراد) انبار شود.در هنگام کابل کشی شعاع خمش کابل‌های پلاستیکی نباید از 15 برابر قطر خارجی کابل کوچکتر باشد اما در انتهای کابل که سر کابل‌ها قرار دارد می‌توان شعاع خمش را در موارد خاص با رعایت اصول فنی تا نصف مقدار فوق کاهش داد.هنگامیکه کشیدن کابل که توسط دستگاه‌های مخصوص انجام می‌گیرد باید مواظب بود که نیروی کششی وارده به کابل از مقادیر مجاز افزون نگردد.کلید های صنعتی :کلیدها وسایلی هستند که سبب قطع و وصل ویا تغییرحالت مدارهای الکتریکی می شوند. به طورکلی کلیدها به صورت یک پل وچند پل( دوپل وسه پل وغیره ) موجودهستند. کلید باید طوری ساخته شوند که در موقع کارباهم عمل کنند. برای محل های مرطوب یا خشک یا گرم ویادر محل هایی که امکا ن ضربه وجود دارد ساختمان خارجی کلید به طرز خاصی ( مقاومت در برابرعامل خارجی ) ساخته می شود. کلیدها در رنج گسترده ای ازقدرت ( ولتاژ ) و جریان وجود دارند. (ازچند آمپرتا چند هزارآمپر )مثال : کلید دژنکتور( کلید قدرت یا کلید قطع جریان زیاد ) وکلید سکسییونر (جداکنند.) وکلیدهای سه فازتابلویی و کلیدهای روشنایی .

کلیدها ازلحاظ عملکرد به دو دسته تقسیم می شوند .ساده : فقط با نیروی مکانیکی کار می کنند.مرکب : احتیاج به واسطه ای ( مثلا الکتریسیته ) جهت عمل کردن دارند مانند کلیدهای مغناطیسی

کلیدهای سادهلحظه ای : نیروی مکانیکی دائمی نیاز است. مانند زنگ اخباردائمی : برای هر تغییر حالت (وصل به قطع یا بالعکس) احتیاج به یک نیروی مکانیکی لحظه ایدارند.

کلیدهای ساده ی دائمی ازنظرساختمان داخلی به شکلهای مختلف اهرمی( تیغه ای ) غلطکی زبانه ای نیزهستند.کلید تیغه ای ( اهرمی) :ازساده ترین نوع کلیدهااست. ساختمان ونحوه ی کار آن ها بدین شکل است که تیغه های کاردی شکل برروی محور گردانی سوارشده اند. گردش محورتوسط اهرم باعث اتصال تیغه های کاردی شکل به کنتاکترهای ثابت می شود.این کلیدها به علت ساختمان ساده ای که دارند برای جدا کردن مدارهایی که بدون جریان است ویا جریان کمی از آن عبورمی کند مورداستفاده قرارمی گیرد می توان ازاین نوع کلیددرتابلوهای فرمان برای تغییر مدارمصرف ازیک شین به شین دیگراستفاده کرد.

کلید غلطکی :این کلید از یک یاچندغلطک عایق که توسط اهرم حول محوری می چرخند، تشکیل شده است. برروی غلطکها نوارهای هادی درمحل های مناسبی تعبیه شده است. فرم غلطک وطریقه ی قرار گرفتن نوارهای هادی روی آن طوری است که با حرک غلطک کنتاکتهای ثابتی به هم وصل ویا ازیکدیگرجدا می شوند. با تغییر فرم دادن غلطکها می توان حالتهای مختلفی را از نظر قطع و وصل مدار ایجاد کرد. به علت سائیدگی کنتاکتهای ثابت ونوارهای فلزی هادی روی غلطک عمر این کلیدها کم بوده ودر نتیجه کمتر مورداستفاده قرار می گیرد.روشنایی :نور و منبع روشنائیطیف انرژی تشعشعی قابل رؤیت طول موجی بین 380nm تا 780nmn دارد

طیف انرژی تشعشعات الکترومغناطیسیمنبع نور الکتریکی مبدلی است که انرژی الکتریکی را به انرژی نوری تبدیل می‌ کند. البته فقط قسمت اندکی از انرژی تشعشعی در قسمت مرئی طیف نور قرار دارند مثلاً در لامپ های رشته دار 4 8% در لامپ های با بخار جیوه و سدیم 8 11% و در لامپ های فلوئورسانت 14 18% طیف تشعشعی آن مرئی است. مهمترین کمیت ها برای اندازه گیری نور عبارتند از جریان نوری که لامپ در فضا منتشر می‌ کند شدت نور در آن در جهات مختلف و شدت روشنایی که به هر جسم در فضا می‌ دهد.

جریان نور (Φ)توان نوری را که منبع نور تشعشع می‌ کند جریان نور آن گویند. البته آن قسمت از توانی که به وسیله چشم به صورت نور احساس می‌ شود. در یک نور افکن تمام جریان نور یک منبع را در زاویه خیلی کوچکی (با شدت نور بیشتر) متراکم می‌ کنند. واحد جریان نور لومن(Lm) است. هرگاه در داخل واحد زاویه فضایی واحد شدت نور وجود داشته باشد جریان نور یک لومن خواهیم داشت. کاری که یک منبع نور انجام می‌دهد: Q=Φ tواحد Q لومن ساعت (Lm.h) است.

زاویه فضایی (ω)قسمتی از فضا را که بوسیله یک مخروط محدود شده و جزئی از جریان نور منبع در آن پخش می‌شود.

کره‌ای به شعاع واحد حول منبع نور ترسیم می‌ کنیم و سطح را که مخروط از آن کره جدا می‌ کند اندازه می‌ گیریم اندازه عددی این سطح، اندازه زاویه فضایی ωاست: ω=F. متحرک F برابر یک باشد واحد زاویه فضاییω را خواهیم داشت. بنابراین π . ωmay=واحد زاویه فضایی استراد یا استرادیان(st) است.شدت نور (I):خارج قسمت جریان نور بر زاویه فضایی بی نهایت کوچکی حول یک منبع نور نقطه‌ای را شدت نور یا جریان در آن گویند.واحد شدت نور کاندلا (cd) استو داریم:در بعضی موارد حداکثر شدت نور در راستای افق است مانند شمع.شدت روشنایی (E):شدت روشنایی یک سطح عبارت است از قسمت جریان نوری که روی آن لومن (Lm) بر بزرگی سطحی که روشن می‌ شود (m2)هرگاه روشنایی یکنواخت نباشد نسبت بالا شدت روشنایی را می‌دهد.از این معادله ( پس از منظور کردن ضرایب لازم ) برای محاسبه روشنایی داخلی (اطاق و امثال آن) استفاده می‌ شود.برای محاسبه روشنایی چراغ در حالیکه انعکاس سقف و دیوار استفاده نمی شود مانند روشنایی خیابان و میدان و امثال آن از قانون فاصله ( در فیزیک ) استفاده می‌ شود یعنی شدت روشنایی یک سطح عمود بر جهت اشعه، نسبت مستقیم با شدت نور و نسبت معکوس با محذور فاصله آن سطح از منبع نور دارد.I ثابت است چون مثلاً در فاصله دو متری سطح F2 چهار برابر F1 در فاصله یک متری است، با بسته شدن روشنایی E2 یک چهارم E1 باشد. هر گاه اشعه نور بطور عمودی بر روی سطح بتابد بایستی حاصل بالا را در کسینوس زاویه تابش (α) ضرب کرد.و چون واحد شدت روشنایی لوکس (LUX) است و عبارت است از روشنایی که جریان نور 1Lm در روی سطح 1m2 ایجاد می‌ کند یا روشنایی که یک 1cd سطحی تولید می‌ کند که فاصله اش1m است. یعنی به هر واحد سطح از کره‌ای به شعاع واحد ، حول یک منبع نور با 1cd می‌ رسد بنابراین روی آن روشنایی 1Lx ایجاد می‌ شود.

تراکم نور (درخشندگی) (B) :یک جسم وقتی قابل رؤیت است که تشعشع کند نورانی باشد یا نوری را که روی آن می‌ تابد منعکس کند. تراکم نور B یک سطح خیلی کوچک نورانی در یک جهت معین عبارت است از خارج قسمت شدت نور آن در این جهت بر سطح عمود بر جهت تابش.F = سطح نورانی، m2 cFx = سطحی که دیده می‌ شود m2 cبرای α = 0دقت شود که در دو جسم هم اندازه و یکسان ولی با رنگهای تیره و روشن تحت یک شدت روشنایی جسم با رنگ روشن دارای تراکم نور بیشتر است. واحد تراکم نور استیلب (sb)1است :تعاریفماهیت نور درباره ماهیت نور دو نظریه مهم وجود دارد.1 تئوری ذره‌ای تئوری ذره‌ای براین اصول متکی است که منبع نور انرژی نورانی را بصورت ذرات ریزی بنام فوتون در خط مستقیم از خود پرتاب می کند.2 تئوری الکترومغناطیسی بنابراین تئوری اشعه‌های نورانی بصورت امواج الکترومغناطیسی با سرعت sec/km300000 از منبع نور منتشر می شود. در بخش مربوطه به روشنائی،‌ ما نظریه الکترومغناطیسی را مبنای کارمان قرار می دهیم.امواجی‌که دارای طول موجی بین 400 تا 800 نانومتر هستنند برای چشم انسان قابل رویت می باشند. طول موج هائی که دراین محدوده قرار دارند هرکدام دارای رنگی مشخص بوده و برای مثال رنگ قرمز دارای طول موج 700 نانومتر می باشد.اشعه‌های ماوراء ‌بنفش ( اشعه UV ) قابل رویت نیستند و طول موج آنها هم درجدول طیف نور زیر رنگ قراردارد.اشعه‌های مادون قرمز نیز قابل رویت نیستند و طول موجشان در طول طیف نور در بالای رنگ قرمز می‌باشد. اشعه‌های مادون قرمز بر روی پوست بدن اثر گذاشته و آنرا گرم می کنند.طیف نور رنگهایی که در نور طبیعی وجود دارند و قابل رویت هستند، طیف نور را تشکیل می‌دهند. مخلوطی از تمام رنگهائی که قابل رویت هستند (رنگهای طیف نور) باعث ایجاد نورسفید می شود و همین طور برعکس، نور سفید را می توان به رنگهای طیف نور تجزیه نمود. این عمل را می توان بوسیله یک منشور شیشه‌ای و یا بوسیله یک قطره آب انجام داد ( قوس و قزح).

کمیت اصلی نور و روشنائی :جریان نوری (شارنوری) – توان نوری : مقدار کل انواری را که در تمام جهات از یک منبع نور در هر ثانیه در فضا پخش م یشود جریان نوری می نامند. از آنجائی که انرژی بر واحد زمان را توان می نامند، بنابراین جریان نوری را می توان توان نوری یک منبع نور نیز دانست. جریان نوری ( توان نوری) یک منبع را با نشان میدهند و واحد آن لومن ( Lumen)) است که به اختصار با (Lm) نشان میدهند.برای مثال یک لامپ رشته‌ای 100 وات دارای جریان نوری 1380 لومن می باشد.تعریف یک لومن عبارت است از جریان نوری که از یک جسم کاملاً‌تیره به سطح 5805% میلیمتر مربع در درجه حرارت 2042 درجه کلوین ساطع می گردد و یا اینکه یک لومن عبارت است از وات در طول موج 5550 آنگسترم.ضریب بهره نوری : در منابع نور الکتریکی فقط قسمتی از توان الکتریکی آن به نور تبدیل و ما بقی آن به حررات تبدیل می شود. توان الکتریکی داده شده به لامپ برحسب وات و توان نوری گرفته شده از لامپ برحسب لومن می باشند. نسبت توان نوری منبع نور را به توان الکتریکی آن (p) ضریب بهره‌ نوری می نامند و واحد آن می باشد.