بررسی مواد و اجزای قالب بندي در فونداسیون و انواع قالب هاي فونداسيون

بررسی مواد و اجزای قالب بندي در فونداسیون و انواع قالب هاي فونداسيون|30018196|بررسی مواد و اجزای قالب بندي در فونداسیون و انواع قالب هاي فونداسيون
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی مواد و اجزای قالب بندي در فونداسیون و انواع قالب هاي فونداسيون هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 32فهرست مطالب

مفاهيم پايه11ـ1 معرفي11ـ2 اهداف2نماي ظاهري2هزينه2استفاده مجدد (تكرار)2تداركات3بهره وري3مصالح براي ساخت قالب32ـ1 معرفي32ـ2 چوب42ـ2ـ3 انواع چوب42ـ3 آلومينيوم42ـ4 فايبرگلاس42ـ5 نيمرخ هاي سبك وورق هاي فولادي5بار گذاري و فشار بتن53ـ1 بارهاي طراحي63ـ2 بارمرده63ـ3 بارزنده63ـ4 وزن بتن63ـ5 فشارجانبي بتن6قالب هاي فونداسيون7استفاده از بدنه خاكبرداري7استفاده از قالب منفي7قالب بندي75_3 انواع قالب هاي فونداسيون7قالب سنتي8قالب چند لايي8قالب هاي فلزي8قالب هاي ديوار96 1 معرفي96 2 انواع قالب هاي ديوار96 2 1 قالب هاي سنتي ديوار96 2 2 قالب هاي پانلي ديوار116 2 3 قالب هاي يكپارچه ديوار116 2 4 قالب هاي بالا رونده127 1 قالب هاي ستون13قالب سنتي13قالب هاي فلزي13قالب هاي دال وتير168 1 اجزاي قالب هاي سقف (دال)168 2 انواع قالب هاي سقف168 5 قالب هاي يكپارچه دال188 6 قالب هاي ميزي188 7 قالب هاي تونلي18قالب لغزنده1910 1 معرفي19قالب هاي پل هاي بتن آرمه2011 1 معرفي20قالب هاي تونل2212 1 روش اجراي روكش بتني تونل22منابع22

مفاهيم پايه1ـ1 معرفيدرسال هاي اخير، تحولات عمده اي درقالب بندي ساختمان ها به وجود آمده است . انگيزه هاي متعددي درتغييرازسيستم قالب بندي سنتي به قالب بندي صنعتي تأثيرگذاربوده است . اين انگيزه ها شامل بهبود كيفيت نماي بتن ، بهبود سرعت ،‌صنعتي كردن كارودرنتيجه كاهش هزينه هاي اجرايي با قبول سرمايه گذاري اوليه بيشترمي باشند . به وجود آمدن پيمانكاران طرح وساخت (مشاورـ پيمانكار) كه درآنها طراحي واجرا دريك قالب قرارمي گيرد ، ازعوامل تأثيرگذارعمده برتحول صنعتي شدن قالب بندي است . از عمده تأثيراتي كه اين شيوه قراردادي دارد ، امكان ايجاد تغييرات درطرح به منظورافزايش بهره وري است كه اين تغييرات دورازذهن ومنطق مهندسي بنا نشده اند . اهميت اين تغييرات اضافه شدن دوهدف به قالب بندي بتن است ، كه عبارتند از : تداركات ، وبهره وري .حذف طاق ها ، برجستگي وتزيينات معماري از نماي ساختمان ، وبه وجود آمدن قالب هاي مدولاربا تعداد تكراروسرعت زياد ، از عوامل تأثيرگذاربركاهش هزينه ها وافزايش بهره وري درپيمانكاران ساخت واجرا بود.با صنعتي شدن توليد قالب ، مصالح مصرفي نيز از الوارهاي چوبي تبديل به نيمرخ ها ، ورق ها وورق هاي شكل داده شده فولادي ، آلومينيومي ،‌چندلايي ، وفايبرگلاس گرديد .دركنارتوسعه درفن آوري قالب ، با افزايش توان ماشين حمل وريختن بتن ودرنتيجه افزايش سرعت بتن ريزي ، فشارهاي ناشي از بتن ريزي نيز افزايش پيدا كرد كه اين موضوع مستلزم استفاده از تكنيك هاي پيشرفته درطراحي ومصالح مرغوبتربود .امروزه فن آوري ساخت قالب پيشرفت چشمگيري پيدا كرده است . علاوه برپيشرفت درزمينه قالب هاي متعارف ، پيشرفت هاي چشمگيري دراستفاده از قالب هاي عمليات خاص نظيرقالب هاي لغزان ، قالب هاي بالا رونده ، قالب هاي پيشرونده ، قالب هاي ميزي وموارد مشابه به وجود آمده است كه امكان پيشرفت دراين زمينه ها جز از راه تحقيق ومحاسبات دقيق مهندسي ميسرنيست .