نگاهی به صورت حساب سود و زیان شرکت لوله سازی ایران

نگاهی به صورت حساب سود و زیان شرکت لوله سازی ایران|30017708|نگاهی به صورت حساب سود و زیان شرکت لوله سازی ایران
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان نگاهی به صورت حساب سود و زیان شرکت لوله سازی ایران هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 105

تمرین1 صورت حساب سود و زیان – اطلاعات زیر مربوط به شرکت لوله سازی ایران در شهریور ماه میباشد :دستمزد مستقیم 30000 ریالبهای تمام کالای فروش رفته 111000 ریال .سر بار کارخانه بر مبنای 150٪ دستمزد مستقیم جذب میگرددحساب موجود یها مانده های ابتدا و پایان دوره را بشرح زیر نشان میدهد :اول دوره پایان دورهریال ریالمواد خام 7000 7400کالای در جریان ساخت 9600 13000کالای ساخته شده 15000 17500سایر اطلاعات :هزینه های توزیع و فروش 14100هزینه های اداری و تشکیلاتی 22900فروش شهریور ماه 18000مطلوبست : تهیه صورت حساب سود و زیان همراه با جدولی که نشان دهنده بهای تمام شده مکالای ساخته شده و فروش رفته باشد .جواب :صورت سود و زیانفروش 182000بهای تمام شده کالای فروش رفته ( 111000)سود ناخالص 71000هزینه ها :هزینه توزیع و فروش 14100هزینه اداری و تشکیلاتی 22900جمع ( 37000)سود خالص عملیاتی 34000جدول بهای تمام شده کالای ساخته شدههزینه های تولید :مواد 41900دستمزد 30000سربار 45000جمع هزینه های تولید 116900کالای در جریان ساخت ابتدای دوره 9600بهای ساخت 126500کالای در جریان ساخت پایان دوره ( 13000)بهای تمام شده کالای ساخته شده 113500چون خرید مواد مشخص نیست بهای تمام شده کالای فروش رفته و کالای ساخته شده را از پایین به بالا حل می کند .جدول بهای تمام شده کالای فروش رفتهکالای ساخته شده ابتدای دوره 15000بهای تمام شده کالای ساخته شده طی دوره 113500بهای تمام شده کا لای اماده فروش 128500کالای ساخته شده پایان دوره ( 17500)بهای تمام شده کالای فروش رفته 111000بهای تمام شده کالای اماده برای فروش 128500 = 17500+ 111000بهای تمام شده کالای ساخته شده طی دوره 113500 = 15000 – 128500سربار کارخانه 45000 = 150٪ × 30000بهای ساخت 126500 = 13000 + 113500جمع هزینه های تولید 116900 = 9600 – 126500جمع هزینه تولید = مواد مصرفی + دستمزد مستقیم + سربار کارخانه116900 = مواد مصرفی + 30000 + 45000 : طبق فرمول41900 = مواد مصرفی=============================================================2 صورت حساب سود و زیان ، نسبت سود – شرکت تولیدی غرب اطلاعات زیر را برای سال 1× 13 گزارش نموده است :ریال ریالسربار کارخانه : بر مبنای 50٪دستمزد مستقیم جذب میگرددفروش 314000موجودیهای ابتدای دوره : موجودیهای پایان دوره :کالای در جریان ساخت4600 کالای در جریان ساخت 6200کالای ساخته شده 5900 کالای ساخته شده 9270خرید مواد طی سال 140000 سایر هزینه ها :موجودی مواد : توزیع و فروش 23115ابتدای دوره 3800 اداری و تشکیلاتی 17650پایان دوره 4300دستمزد مستقیم 67350مطلوبست : ( 1) تهیه صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به 29/12/1×13 .(2) نسبت سود خالص قبل از کسر مالیات به فروش .جواب :جدول مواد مصرفیموجودی مواد ابتدای دوره 3800خرید مواد طی دوره 140000مواد آماده مصرف 143800موجودی مواد پایان دوره ( 4300)مواد مصرفی 13950033675 = 50٪ × 67350جدول بهای تمام شده کالای ساخته شدهکالای در جریان ساخت ابتدای دوره 4600مواد13900دستمزد 67350سربار 33675جمع هزینه های تولید 240525بهای ساخت 245125کالای در جریان پایان دوره ( 6200)بهای تمام شده کالای ساخته شده238925جدول بهای تمام شده کالای فروش رفتهکالای ساخته شده ابتدای دوره 5900بهای تمام شده کالای ساخته شده طی دوره 238925بهای تمام شده کالای آماده برای فروش 244825کالای ساخته شده پایان دوره ( 9270)بهای تمام شده کالای فروش رفته 235555

نسبت سود خالص قبل از کسر مالیات به فروش 12 ٪ = 376803140003 جدول بهای تمام شده کالای فروش رفته – دایره حسابداری شرکت دی اطلاعات زیر را تهیه و به مدیریت شرکت ارائه کرده است :موجودی ها در ابتدای دوره : ریال ریالمواد خام 36000کالای در جریان ساخت 15000سوخت 3400لوازم تعمیرات 2600کالای ساخته شده 1200069000خرید مواد خام 58000خرید سوخت 5200دستمزد مستقیم 83100سربار متفرقه کار خانه 2300خرید لوازم تعمیرات 4200استهلاک تاسیسات 2700سرپرستی 2200هزینه حمل به خارج 1100نگهبانی 800دستمزد غیر مستقیم 2000161600کل هزینه 230600موجودیها در پایان دوره :مواد خام 40000کالای در جریان ساخت 12000سوخت 2000لوازم تعمیرات 2800کالای ساخته شده 1400070800جمع