بررسی اعتیاد در نوجوانان و موادمخدر مورد استفاده آنها و ارائه شیوه تربیتی صحیح

بررسی اعتیاد در نوجوانان و موادمخدر مورد استفاده آنها و ارائه شیوه تربیتی صحیح|30016170|بررسی اعتیاد در نوجوانان و موادمخدر مورد استفاده آنها و ارائه شیوه تربیتی صحیح
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی اعتیاد در نوجوانان و موادمخدر مورد استفاده آنها و ارائه شیوه تربیتی صحیح هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فرمت فایل: Wordتعداد صفحات: 25

نوجوانان معتادتعداد بیشتری ازاین دانش آموزان اولین بار از کلاس ششم شروع به مصرف مواد کرده بودند0دریک بررسی در سال 1998 برروی تقریباً 17000دانش آموزسال آخردبیرستان(سرویس خبری دانشگاه میشیگان)،یک نفرازهر5 دانش آموزبه استفاده ازمواد مخدر حداقل یک باردرماه گذشته اعتراف کردند و بیش ازنیمی گفتند که چندین بارازمواد مخدراستفاده کرده اند0(با این حال هردورقم از سال 1998 کتر بودند)0مصرف کوکائین درخلال 30 روز گذشته به این انحطاط که از سال 1987آغاز شده بود، ادامه داد؛ درسال 1989 تا 8/2 درصد کاهش یافت( در مقایسه با 2/6 درصد در سال 1986 ؛ مراجعه شود به تصویر 2 10)0 مصرف کراک،نوع قابل کشیدن کوکائین ، با این حال در خلال سالگذشته کاهش پیدا نکرد: 1/3 درصد از دانش آموزان سال آخر دبیرستان از آن در سال گذشته درسال1989 استفاده کرده بودند،با نسبت یکسانی در سال 19880با استفاده از کراک در خلال 30 روز گذشته 4/1 درصد در سال 1989 بود0 درحالیکه مصرف کنندگان بزرگسال مواد مخدر از موارد تعریف وتمجید می کنند ،اثرات منفی ومضری بر سایرین دارد0 دریک بررسی طولی، بیش ازهزاردانش آموز سال سوم ودوم دبیرستان بازهمدر سن 24 و 25 سالگی مورد محاسبه قرارگرفتند0آن هایی که مصرف مواد را درسنین نوجوانی آغازکرده بودند، به ادامه دادن مصرف تمایل داشتن کاربرای مواد مخدرغیرمجاز، مانند ماری جوانا که نسبت به کسانی که استفاده نمی کردند سلامت ضغیف تری داشتند،دارای مشاغل ناپایدارتر و تاریخچه های زناشویی بسیار ناپایدارهستند واحتمالاً جرم های بیشتری داشته اند0سیگاری ها افسردگی داشتند ودچارمشکلات تنفسی و ریوی هستند0الکل،ماری جوآنا وتنباکو سه تا ازمعمول ترین موادی هستند که بزرگ سالان استفاده می کنند0الکل :بسیاری ازهمین افراد که نگران مصرف غیرقانونی ماری جوآنا توسط جوانان هستند،هنگامی که معلوم شد الکل هم یک ماده نیرومند وتقویت کننده ذهن است برای بسیاری از دانش آموزان دبیرستانی ودانش جویان کالج غیرقانونی می باشد، کوتاه آمدند( هرچند که این به آسانی در دسترس است) واین که الکل یک شکل بسیار جدی تر وهمه گیرمی باشد0دانش آموزان دبیرستانی به نظرمی رسد که نسبت به قبل کمتراستفاده می کنند ولی دانش جویان کالج وبزرگ سالان کاهش کمتری رانشان می دهند0 هرچند تقریباً تمام دانش آموزان سال سوم دبیرستان درسال 1989،درگزارش که ازدانشگاه میشیگان منتشر شد، نوشیدن مشروبات الکلی درسال پیش از ادغان کرده بودند،ولی درصدی که درخلال ماده گذشته نوشیده بودند،از تعداد پیک های 75 درصدی در سال 1980 به 60 درصد رسیده بود0 چند دانش آموز نوشیدن بسیار زیاد را نیز اعتراف کرده بودند : 23 درصد گفت بودند که درطول دوهفته گذشته 5 بار یا بیشترمشروبات الکلی نوشیده اند، هرچند این تعداد از41 درصد درسال 1983 کمتر بوده است0پسران دوبرابردختران هر روزمشروبات الکلی می نوشیدند وهمچنین مقدارآن نیزدر یک گردهم آیی دوبرابراست0 وافرادی که قصد رفتن به کالج را ندارند بیشتراز سایرین که می خواهند به کالج بروند می نوشند0اغلب افراد جوان اولین بار قبل از رفتن به دبیرستان می نوشیدند0 اغلب نوجوانان شروع به نوشیدن می کنند زیراآن را به نوعی بزرگ شدن احساس می کنند وبه این کارادامه می دهند، به همان دلیلی که افراد بزرگ سال انجام می دهند – بالابردن لذت خوشایند درموقعیت های اجتماعی ، کاهش اضطراب وفرارکردن ازمشکلات هرجند برخی ازنوجوانان به طورمتعادل می نوشند ولی بقیه همانند بزرگ سالان نمی توانند استفاده ازاین ماده را کنترل کنند0 در یک بررسیکه به وسیله مؤسسه ملی منع الکل والکسیم (NIAAA) حمایت مالی شد، بیش ازسه دهم ازافراد جوان جزدسته مشروب خواران مشکل سازبودند0این افراد جوان حداقل چهاربرابرسایرین درسال گذشته وکسانی که تاحدی مشکل داشتندحداقل دوبرابرنوشیده بودند0خطرات رانندگی پس ازنوشیدن الکل بخوبی شناخته شده اند، عامل اصلی مرگ دربین افراد 15 تا 24 ساله تضاد فاتی است که براثرمصرف الکل رخ داده اند (آکادمی امریکایی اطفال،AAP، کمیته بزرگسال، 1987) 0

ماری جوآنا :ماری جوآنا برای قرن ها در سراسر دنیا استفاده می شده است، ولی ازدهه 1960 در طبقه متوسط آمریکا مصرف آن شیوع یافت0 با وجود کاهش در مصرف آن ازسال 1979،ولی هنوزهم به طورگسترده ای مصرف آن دراین کشور رایج است(بر اساس گزارش دانشگاه میشیگان ، از 37 درصد به 17 درصد دربین جوانانی که ازماری جوآنا استفاده کردند)بزرگسال به همان دلایلی مصرف ماریجوآنا را آغاز می کنند که مصرف الکل آ ن ها کنجکاواند ومی خواهند کارهایی را انجام دهند که دوستانشان انجام می دهند و سریع به بلوغ برسند0جاذبه دیگرماری جوآنا ارزش آن به عنوان نشانه ای ازشورش علیه معیارهای والدین بود، ولی این جذابیت ممکن آزاد شود، زیرا نوجوانان امروزی احتمالاًً بیشتربا والدینی سروکاردارند که خودشان ماری جواآنا مصرف می کنند0 استفاده مفرط ازماری جوآنا می تواند منجربه مشکلات ریوی وقلبی شود0 منجربه تصادفات ترافیکی می شود0 ومانع ازتقویت حافظه ویادگیری می گردد0 این همچنین ممکن است تحریک پذیری را کاهش دهد،با تکالیف مدرسه تداخل پیدا کند وباعث مشکلات خانوادگی شود0در میان 49پسردریک بررسی(متوسط سن 16 سال)،آن های که بیش ازدوباردرهفته ماری جوآنا مصرف می کنند احتمالاً بیش ازافرادی که ازآن استفاده نمی کنند عادات تغذیه ای ضغیقف تری داشتند وبه دنبال آن دچار مشکلات سلامتی ازقبیل عفونت تنفسی وخستگی مفرط می شوند0