بررسی و مطالعه مسموميت با اكسيد كربن يا گاز زغال

بررسی و مطالعه مسموميت با اكسيد كربن يا گاز زغال|30015837|بررسی و مطالعه مسموميت با اكسيد كربن يا گاز زغال
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی و مطالعه مسموميت با اكسيد كربن يا گاز زغال هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 8از اجسادي كه براي كالبدگشايي به پزشكي قانوني آورده مي شوند مي توان اجساد مسمومين با گاز زغال يا اكسيد كربن را نام برد، اجساد كساني كه غالباً مظلومانه و بناحق در اثر غلفت و ناداني خود يا برخي اوقات بطور حادثي و بالاحيياد در اثر تنفس كردن گاز اكسيدكربن يا گاز زغال در گذشته اند از آنجايي بالاجبار كه اكثر اين مرگها قابل اجتناب وناحق بوده و بطور غم انگيزي افراد بيگناه و مظلوم وغالباً بي اطلاع و غافل را از بين مي برند جاي آن هست كه در شناسانيدن اين مسموميت و مطلع گردانيدن مردم عادي از خطرات آن اقدام جدي بعمل آيد .گفتيم كه اين مرگها ناشي از مسموميت حاصل از استنشاق گاز اكسيد كربن يا باصطلاح گاز زغال مي باشند كه درتمام محيطهاي زندگي وكاري كم وبيش وجود دارد .گاز اكسيد كربن در اثر سوختن ناقص مواد كربن دار حاصل ميشود وتمام مواد سوختني محتوي كربن مي باشند از قبيل زغال ، چوب ، نفت، گازاويل ، مازوت و غيره بدين ترتيب اين گاز در تمام كانونهاي سوخت و احتراق بوجود مي آيد : منقل، بخاري، اجاق كوره ، آب گرم كن موتور اتومبيل و غيره بعلاوه مواد قابل انفجاري مانند باروت و تي ان تي و غيره بعلت دارا بودن كربن بعد از انفجار مقدار زيادي اكسيد كربن بوجود مي آورند .ظاهراً سوختن كامل مواد سوختني فوق الذكر نبايد توليد اكسيد كربن ( CO) بكند بلكه طبق فرمول زير بايد گازكربنيك ( C O2 )بوجود بياورد ولي اگر سوخت ناقص بود و اكسيژن كم باشد توليد اكسيدكربن ( C O ) مي گردد ولي درعمل نه تنها در موارد ناقص سوخت اين مواد ( معيوب بودن دستگاه ) اكسيد كربن بوجود مي آيد بلكه بعد از سوخت كامل و در بهترين شرايط وسالمترين دستگاهها نيز باز اكسيدكربن درست مي شود كه ناشي از يك پديده شيميايي بنام ( ردو كسيونآندوترميك ) مي باشد كه آن به علت حرارت زياد گاز كربنيك ( CO2 ) حاصل از سوخت كامل تبديل به اكسيد كربن ( CO ) مي گردد بطوريكه طبق نظريه كن آبرست در بهترين وسالمترين وسايل سوخت حداقل يكصدم گازها حاصل از احتراق اكسيد كربن مي باشد يعني نسبت اكسيد كربن ( CO ) به گاز كربنيك ( CO2 ) حداقل يكصدم مي باشد بدين ترتيب مشاهده مي شودكه هيچ كانون سوخت وسوزي ولو سالم و بي عيب كه به رنگ وشكل و وضع مطلوب هم بسوزد بدون توليد اكسيد كربن نخواهد بود تا چه رسد به اينكه معيوب وناسالم بوده و كامل هم نسوزد كه در اين صورت مقدار اكسيد كربن توليد شده خيلي زياد خواهد بود . اكسيد كربن گاز بي رنگ و بويي است كه كمي سبك تر از هوا بوده و فوق العاده سمي و خطرناك مي باشد و به طرز دردناكي از انسانهاي بي گناه قرباني مي گيرد .