بررسی فرآیند شناسایی زمین های نمک دار و عوامل حاصلخیزی خاک

بررسی فرآیند شناسایی زمین های نمک دار و عوامل حاصلخیزی خاک|30015239|بررسی فرآیند شناسایی زمین های نمک دار و عوامل حاصلخیزی خاک
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی فرآیند شناسایی زمین های نمک دار و عوامل حاصلخیزی خاک هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 10در مناطق مورد شک از وجود موضوعی که به عنوان مشکلات شوری بحث می شود و ممانعت سراسری از این استراتژی باید اول شناسایی مناطق مستعد نمکی را درگیر کرد . در این شناسایی ، زمینی مورد استفاده قرار می گیرد که باید طراحی شود . در ممانعت حرکت نمک در سطح زمین به صورتی که این روش ها باید شامل تغییرات در تکرار آبیاری و استراتژی گیاهی درختان و استراتژی مدیریت عمل گرفتن باشد که هر کدام پوشش گیاهی کافی را مخصوصا در منطقه های یاد شده دار می باشند .

حاصلخیزی خاکاهمیت زندگی گیاهیبدون مداخله بشر ، خاک ها اغلب به وسیله یک زندگی گیاهی که هر کدام از دو بخش خاک و آب و هوا است تطبیق شده اند . تعادل تغییرات سطح زمین در اثر عوامل طبیعی و خاک و پوشش گیاهی و آب و هوا معنی می دهند که به سرعت فرسایش وابسته است با علف چرانی و چراگاههایی که واقعا موجود نیست . در حالی که آن قابل فهم است که رویداد فرسایش بزرگ درgeologic ( وابسته به زمین شناسی ) اخیر پایان یافته برخلاف آنکه تعادل داشته باشد ( ریزش خاک کوه و فرسایش برهنه سازی به وسیله آتش سوزی بزرگ که به عنوان مثال زده شد ) نقش پوشش گیاهی در زمان دراز مدت برای مهیا کردن خاک برای محصول بخصوصی ضروری و واجب است . پوشش گیاهی به طور مستقیم و غیر مستقیم تاثیراتش در خاک است زمانی که با اندیشه صحیح از نکات مورد مشاهده در مورد حفاظت خاک را رعایت کند از راه مستقیم محافظت پوشش گیاهی و خاک از راههای زیر مورد استفاده قرار می گیرد :آن ایجاد می شود از یک سایه بان که انرژی ریزش قطرات باران را جذب می کند و به طور مستقیم و مخرب تاثیرات عمیق باران را در خاک کاهش می دهد .آن یک واکنش از راه زمینی در ریزش باران ایجاد می کند .آن یک سیستم ریشه دار کردن می گسترد که بسته به قسمتهای خاک به آن گرایش می یابد . به طور غیر مستقیم ، ماهیت اساسی سیکل های گیاهی را در خاک به وجود می آورد . ریزش برگ درختان و ساقه ها بهتر از ریشه ها و تجزیه شدن با زمان در شکل اصلی مرکب آنها می باشد . که هر کدام متمایل است به توجه هر دو تراکم قسمتهای خاک و مقاومت قسمتهای آن بوسیله شدت عمل فرسایش است . این سیکل اصلی مهم به فعالیت های ارگانیسم کوچک خاک که کمک کننده آن مواد معدنی( از عنصرهای مواد مقوی وابسته است که هر دو اساسی و ضروری است و منابع مواد معدنی در خاک ا ست بنابراین آنها می توانند به وسیله گیاهان پیشرفت کنند .تا اینکه گیاهان باید رشد کنند و در خاک باقی بمانند و شرایط مناسب باید برای استقرار آنها و گستردگی و تکثیر آنها وجود داشته باشد در بعضی خاکها ، بقا در شروع به رشد کردن کم است . دانه ها ( همانند علف ) به سطح خاک که شکسته شده نباشد نیازمند است این یک مشکل اصلی با زمینهای سیاه در شمال New sout wales ی باشد . که این هم دشوار می باشد که تجربه رضایت بخش برقرار کننده پرحاصل چراگاه ( مرتع ) در یک پای مربع ( برای سنجش زمین ) بزرگ پایه گزاری شده است . ) watt , 1974 ) بنابراین استفاده از یک چراگاه مرحله ای به ثبات در خیلی از این خاکها می باشد و مورد قبول نیست که آنها را مورد کشت قرار داد .