بررسی و مطالعه تاثیر عوامل اقتصادي و اجتماعي و فيزيولوژيكي بر بزهكاري نوجوانان

بررسی و مطالعه تاثیر عوامل اقتصادي و اجتماعي و فيزيولوژيكي بر بزهكاري نوجوانان|30014436|بررسی و مطالعه تاثیر عوامل اقتصادي و اجتماعي و فيزيولوژيكي بر بزهكاري نوجوانان
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی و مطالعه تاثیر عوامل اقتصادي و اجتماعي و فيزيولوژيكي بر بزهكاري نوجوانان هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

سازه اصلي تحقيق بزه گرايي نوجوانان مي باشد بزه گرايي پديده اي اجتماعي جهاني است كه معمولاً براي جرايم نوجوانان زير 18 سال به كار برده مي شود. اصولاً بزهكاري عبارت است از جرايم كم اهميت. دراينجا از نظريه كنترل اجتماعي دوركيم استفاده مي كنيم دوركيم بزهكاري را غيرقانوني و بي‌هنجاري مي داند. همچنين هيرشي بزهكاري را بي‌اهميتي و بي‌اعتنايي به قيدوبندهاي اجتماعي مطرح كرده است.مهم ترين هدف اين تحقيق ارتباط عوامل اقتصادي، اجتماعي و فيزيولوژيكي با بزهكاري نوجوانان پسر تهران در سال 86 بوده است. در اين تحقيق ما يك متغير مستقل و 19 متغير وابسته داشتيم و از روش پيمايشي استفاده كرديم و به وسيله پرسشنامه‌ها و كتابخانه‌ها و سايت ها اطالعاتمان را جمع آوري كرديم جامعه هدف ما نوجوانان پسر شهر تهران هستند حجم نمونه 50 نفري باشند و به صورت نمونه گيري تصادفي ساده اطلاعات كسب كرديم هيچ كدام از روابط به اثبات نرسيد هيچ كدام نرسيد. 19 فرضيه داشتيم از جمله سن، تحصيلات، تعداد خانواده، نماز خواندن، تحصيلات پدر، تحقير رواني، آزادي رفتار، پول توجيبي، شغل پدر، ميزان درآمد، نوع مسكن، تفريح، تأثيردوستان، تماشاي تلويزيون ... با بزه گرايي نوجوانان هيچ كدام به اثبات نرسيد. اين پژوهش داراي 19 جدول يك بعدي، 19جدول دوبعدي و 19 نمودار مي باشد كه با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است.1 1 مقدمه:بي‌گمان، جوامع بشري در هر شرايطي به همزيستي مسالمت آميز با همنوعان خود نيازمند هستند آنچه مسلم است امروز به دليل اختلالات زيربنايي و ريشه اي مختلفي از جمله در مسائل عقيدتي، فرهنگي و مذهبي و در عين حال تفاوت‌هايي كه در معيارهاي سنجش ارزش‌ها در حيطه هاي گوناگوني وجود داشته است. كودكان و نوجوانان سرمايه‌هاي معنوي جامعه مي باشند و سلامت روح و جسم آن تضمين كننده سلامت جامعه در آينده است. بنابراين مسائل آنان از جمله مسائلي است كه بايد به آن‌ها توجه ويژه اي مبذول داشت. بررسي ريشه اي مسائل نوجوانان و از آن جمله بزهكاري نوجوانان براي رسيدن به يك جامعه ايده‌آل شرطي ضروري است. اصلاح بزهكاري نوجوانان نخستين بار در انگلستان و در قرن نوزدهم (1815 ميلادي) مطرح شد از قديم گفته اند پيشگيري بهتر از درمان است. زيرا بسيار افرادي كه همواره مرتكب جرايم گوناگون مي شوند همان كودكان بزهكار ديروز هستند. بزهكاري به شكلهاي مختلف آن يك معضل اجتماعي رو به رشد است تحقيقات نشان داده است كه عوامل متعددي چون عوامل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي مرتبط با بزهكاري مورد بررسي قرار مي گيرد. اين پژوهش از پنج فصل تشكيل شده است كه فصل اول شامل كليات تحقيق، فصل دوم شامل فرآيند تاريخي موضوع تحقيق، فصل سوم شامل روش شناسي تحقيق، فصل چهارم شامل يافته هاي تحقيق و در آخر فصل پنجم شامل جمع بندي و نتيجه گيري صحبت شده است.2 1 بيان مسئله:بزه گرايي نوجوانان پسر تهران در سال 86سؤال آغازين بزهكاري چيست؟ و چه عواملي باعث بزهكاري نوجوانان مي شود؟ بزهكاري پديده‌اي اجتماعي جهاني است كه معمولاً براي جرايم نوجوانان زير 18 سال به كار برده مي شود. در كشور ما بزهكاري به مجموعه‌ي كل جرايمي گفته مي شود كه در صورت ارتكاب مجازات هايي از قبيل قصاص، ديات، حدود و تعزيزات در پي دارد. اصولاً بزهكاري عبارت است از جرايم كم اهميت. فرد بزهكار فردي است كه قبل از رسيدن به سن هيجده سالگي مرتكب جرمي مي شود. طبق آمار در كشور ايران بر روي اطفال كانون اصلاح و تربيت شهر تهران نشان داد كه بين 40 تا 50 درصد اين اطفال متعلق به خانواده هاي از هم گسيخته بودند. و بيشترين رقم بزهكاري را نوجوانان بين 18 تا 20 سال مرتكب شده اند.عوامل موثر در بزهكاري :عوامل اجتماعي،اقتصادي ،فيزيولوژيكي،دوستان و همسالان بی بند و بار،پيشرفت و گسترش وسايل ارتباط جمعي،پخش فيلم هاي رزمي و جنگي.نظريه دوركيم (كنترل اجتماعي) آنومي (غيرقانوني و بي‌هنجاري):1 نوعي نابساماني فردي در نتيجه نبود قانون و دستورالعمل رفتار2 وضعيت اجتماعي كه در آن قواعد رفتار اجتماعي با يكديگر در ستيز بوده و فرد براي انطباق با آنها دچار پريشاني است.3 وضعيت اجتماعي كه در آن موارد محدودي قواعد اجتماعي وجود دارد. هيرشي با استفاده از نظريه دوركيم مسئله ي بزهكار را بيان كرد. هيرشي بزهكاري را بي‌اهميتي و بي‌اعتنايي به قيد و بندهاي اجتماعي مطرح كرده است.دوركيم جامعه شناس فرانسوي بزه را چنين تعريف مي كند: هر عملي وقتي جرم محسوب مي شود كه احساسات قوي و مشخص وجدان جمعي را جريحه دار سازد.آثار و تبعات آن وجود بزهكاري به عنوان يك مسئله‌ي اجتماعي مي تواند نظم اجتماعي و عمومي را سلب كند. نهادهاي اساسي جامعه نظير خانواده، دين، اقتصاد، تعليم و تربيت، نهادهاي سياسي و همچنين مؤسسات، سازمانهاي نهادي را متزلزل كند. و نهايتاً چهارچوب عمومي را گسيخته كند.3 1 اهداف تحقيق (كلي/جزئي)هدف كلي:بزهكاري نوجوانان تهران در سال 86 به منظور كاهش آنارتباط عوامل اجتماعي، اقتصادي، فيزيولوژيكي با بزهكاري نوجوانان پسر تهران در سال 86هدف جزئي:رابطه‌ي دوستان و همسالان بي بندبار با بزهكاري نوجوانان در جامعهرابطه فقر اقتصادي خانواده با بزهكاري نوجوانان در جامعهرابطه نبود خانواده‌ي سالم با بزهكاري نوجوانان در جامعهتعيين رابطه عواملي چون تعداد فرزندان، درآمد، وضعيت اشتغال، تربيت خانوادگي، تجربه‌ي خشونت و مشاهده خشونت، فرهنگي و رسانه‌هاي گروهي بر بزه‌گرايي نوجوانان4 1 ضرورت و اهميت موضوعبْعد نظري: به علم و دانش و آگاهی و نظريه‌پردازي كمك مي كند.خانواده به عنوان كوچكترين واحد اجتماعي اساس تشكيل جامعه و حفظ عواطف انساني است يكي از عوامل مؤثر در رفتار فرد خانواده مي باشد. اساساً يكي از كاركردهاي خانواده اجتماعي كردن نوجوان و هرگونه نارسايي در تعليم و تربيت تأثيرات نامطلوبي در بهنجار نمودن فرزندان مي گذارد. در پس بسياري از بزهكاري‌هاي نوجوانان كانون خانواده متلاشي است لذا خانواده بايد هر چه بيشتر مورد توجه قرار گيرد. و تلاش شود تا از بروز مشكلات در خانواده جلوگيري بعمل آيد.بْعد كاربردي: چه كاربردي براي كاهش يا افزايش آن انجام دهيم:بزهكاري نوجوانان بعنوان يك پديده‌ي اجتماعي معلول تعاملهاي ناسازگار بين اعضاي خانواده است. پيامدهاي سوء بزهكاري نوجوانان نه تنها بر پيكر جامعه بلكه بر خانواده و تمام كساني كه به نوعي با خانواده در ارتباط مي باشند، اثر منفي مي گذارد. پس بررسي در محيط خانواده يكي از فاكتورهاي حياتي در تعيين و پيش بيني بزهكاري است. پايين بودن سطح ابراز عواطف در خانواده نقش تعيين كننده در گرايش نوجوانان به سمت بزهكاري دارد. ارتباط صميمانه، روابط صحيح خانوادگي، ثبات خانوادگي و همچنين كمك به همدلي خانواده و عدم تعارض والدين و عدم درگير بودن با ساير اعضاء خانواده باعث مي شود كه كودكان و نوجوانان كمتر دست به بزهكاري بزنند.5 1 فرضيات تحقيق يا سؤالات اساسي:1 به نظر مي رسد بين سن و بزه گرايي نوجوانان رابطه وجود داشته باشد.2 به نظر مي رسد بين مذهب و بزه گرايي نوجوانان رابطه وجود داشته باشد.3 به نظر مي رسد بين نوع مدرك تحصيلي و بزه گرايي نوجوانان رابطه وجود داشته باشد.4 به نظر مي رسد بين درصد قدرت جسمي و بزه گرايي نوجوانان رابطه وجود داشته باشد.5 به نظر مي رسد بين نوع تربيت خانوادگي و بزه گرايي نوجوانان رابطه وجود داشته باشد.6 به نظر مي رسد بين نوع خودنمايي و بزه گرايي نوجوانان رابطه وجود داشته باشد.7 به نظر مي رسد بين وسايل ارتباط جمعي و بزه گرايي نوجوانان رابطه وجود داشته باشد.8 به نظر مي رسد بين ساعت استفاده از ماهواره و بزه گرايي نوجوانان رابطه وجود داشته باشد.9 به نظر مي رسد بين نوع قوميت خانواده و بزه گرايي نوجوانان رابطه وجود داشته باشد.10 به نظر مي رسد بين نوع مشكلات روحي و بزه گرايي نوجوانان رابطه وجود داشته باشد.11 به نظر مي رسد بين نبود امنيت اجتماعي و بزه گرايي نوجوانان رابطه وجود داشته باشد.12 به نظر مي رسد بين تحصيلات دوستان و بزه گرايي نوجوانان رابطه وجود داشته باشد.13 به نظر مي رسد بين نبود حامي و بزه گرايي نوجوانان رابطه وجود داشته باشد.14 به نظر مي رسد بين قدرت اقتصادي و بزه گرايي نوجوانان رابطه وجود داشته باشد.15 به نظر مي رسد بين شغل پدر و بزه گرايي نوجوانان رابطه وجود داشته باشد.16 به نظر مي رسد بين تعداد دفعاتي كه فرد تحت تأثير ديگران قرار مي گيرد و بزه گرايي نوجوانان رابطه وجود داشته باشد.17 به نظر مي رسد بين ميزان تحصيلات پدرو مادر و بزه گرايي نوجوانان رابطه وجود داشته باشد.18 به نظر مي رسد بين متراژ مسكوني و بزه گرايي نوجوانان رابطه وجود داشته باشد.19 به نظر مي رسد بين تعداد دفعاتي كه مورد خشونت قرار مي گيرند و بزه گرايي نوجوانان رابطه وجود داشته باشد.20 به نظر مي رسد بين تعداد فرزندان خانواده و بزه گرايي نوجوانان رابطه وجود داشته باشد.21 به نظر مي رسد بين ميزان پول توجيبي و بزه گرايي نوجوانان رابطه وجود داشته باشد.22 به نظر مي رسد بين ميزان درآمد و بزه گرايي نوجوانان رابطه وجود داشته باشد.23 به نظر مي رسد بين نوع شغل و بزه گرايي نوجوانان رابطه وجود داشته باشد.24 به نظر مي رسد بين طلاق والدين و بزه گرايي نوجوانان رابطه وجود داشته باشد.25 به نظر مي رسد بين نوع مسكن و بزه گرايي نوجوانان رابطه وجود داشته باشد.26 به نظر مي رسد بين ساعات آزادي و بزه گرايي نوجوانان رابطه وجود داشته باشد.27 به نظر مي رسد بين گروه همسالان و بزه گرايي نوجوانان رابطه وجود داشته باشد.28 به نظر مي رسد بين نبود سياست درست و بزه گرايي نوجوانان رابطه وجود داشته باشد.29 به نظر مي رسد بين عدالت اجتماعي و بزه گرايي نوجوانان رابطه وجود داشته باشد.30 به نظر مي رسد بين زورگويي پدر و مادر و بزه گرايي نوجوانان رابطه وجود داشته باشد.

6 1 تعريف اصطلاحات و متغيرهاي تحقيق (عملي/ نظري)1 ميزان درآمد :نظري: ميزان پولي است كه هر خانواده در ماه از يك منبع براي گذراندن زندگي دريافت مي كند.عملياتي: ميزان پول دريافتي بابت حقوق و اضافه كاري است و درآمدي كه با تومان محاسبه مي‌شود و از طبقات خارج نيست. 1) کمتر از دویست هزار تومان 2) از دویست تا چهارصد هزار تومان 3) از چهارصدهزار تومان به بالا2 مقدار فاصله‌ي سني :نظري: تفاوت تعداد سالهاي عمري كه بين والدین و فرزندان است.عملياتي: منظور اين است كه فاصله‌ي سني از 3 طبقه زير خارج نيست:1) كمتر از 20 سال 2) از 20 تا 30 سال 3) از 30 سال به بالا3 نوع قوميت:نظري: متولد شدن در وطن اصلي و مادري مي باشد.عملياتي: در اينجا منظور تهران و غيرتهران است.4 ميزان مشاجره:نظري: بگو مگوهايي كه بين فرزندان والدین به وجود مي آيد.عملياتي: مشاجره هاي لفظي با معرفه هايي چون دفعات مشاجره، نحوه‌ي مشاجره درنظر بوده كه از طبقات زير خارج نيست1) 4 بار 2) 4 تا 6 بار 3) 6 بار بيشتر5 تعداد دفعاتي كه فرد تحت تأثير حرف ديگران:نظري: زماني كه فرد فرصت مي كند تا با ديگران درباره زندگي حرف مي زند.عملياتي: با معرفه هايي نظير ساعت گفتگو / مكان گفتگو/ محتواي گفتگو1) كمتر از 2 ساعت ب) از 2 تا 4 ساعت 3) از 4 ساعت به بالاتر6 نوع تربيت خانوادگي:نظري: روشي كه پدر و مادر در نظر مي گيرند تا فرزند را تربيت كنندعملياتي: معرفه هايي نظير زمان تربيت/ محيط تربيت كه خارج از طبقات زير نيست.1) تنبيه بدني 2) تنبيه روحي 3) نصيحت گفتگو7 نوع فرهنگ خانوادگي: