فعالیت های انتخابی (کاشت و برداشت) برای بهبود کیفیت و عمر ماندگاری قارچ های آگاریکوس

فعالیت های انتخابی (کاشت و برداشت) برای بهبود کیفیت و عمر ماندگاری قارچ های آگاریکوس|30014163|فعالیت های انتخابی (کاشت و برداشت) برای بهبود کیفیت و عمر ماندگاری قارچ های آگاریکوس
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان فعالیت های انتخابی (کاشت و برداشت) برای بهبود کیفیت و عمر ماندگاری قارچ های آگاریکوس هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

تجربیات وسیع در طول 7 سال گذشته نشان داده است که اضافه کردن مناسب کلرید کلسیم به آب آبیاری ، بلاچ باکتریایی را کاهش می دهد و کیفیت اولیه را بهبود داده و ماندگاری پس از برداشت را افزایش داده است .بدون کاهش عملکرد محصول نتایج بهینه تا به امروز با اضافه کرد0.3% کلرید کلسیم به دست آمده به تمامی آبی که بکارمی رود برای لایه پوششی بعد از مرحله سنجاقی تا پایان محصول دو محصول اخیر تحت شرایط اشل نیمه تجاری پرورش داده شدند .در امکان نمایش آزمایش قارچ(MTDF) در دانشکده ما یک محصول MTDF) 1907با کلرید کلسیم 0.3%) تیمار شد و دیگری (MTDF 1906) به عنوان محصول تیمار نشده (شاهد) نگهداری شد.قارچ های برداشت شده برای تعیین عملکرد تدرین شد . کیفیت قارچهای تعیین شده با ارزیابی رنگ با استفاده از رنگ سنج «مینولتا 200CR» رنگ وشاخص رسیدگی سرعت باز شدن کلاهک تعیین شد . در طول نگهداری پس از برداشت در بسته ها ی PVC با استفاده از روشهایی که به طور معمول بکار می رود در آزمایشگاه تاثیرات اضافه کردن کلرید کلسیم اضافه شده به آب آبیاری روی محصول و رنگ اولیه قارچها در برداشت به شکل موجود است .تاثیر روی عمر ماندگاری پس از برداشت آنچنانکه ثابت می کند قهوه ای شدن پس از برداشت را در شکل 2 موجود است.منحنی های عملکرد (شکل 1A) روشن می سازد که تیمارهای کلرید کلسیم ،یک محصول صافتر می دهد مخصوصاً در فلاش اول و دوم . به هر حال کلرید کلسیم به طور معنی دار سرتاسر محصول را کاهش نمی دهد .عملکردهای VS 24.4 kg25.7 بوده مزیت های بیولوژیکی VS87.5% و 87.4% برای تیمار کلرید کلسیم و شاهد بهتر است .داده ها در (شکل 1B) آشکارا نشان می دهد که کلرید کلسیم اضافه شده به آب آبیاری رنگ را بهبود داده (ارزش L بالاتر اشاره به ظاهر سفیدتر) قارچ ها از برداشت و تمام چرخه محصول (شکل 1B) با اینکه کاهش عمومی در سفیدی که رخ می دهد در فلاش های بعدی همچنین قارچ هایی که رشد کردند با اضافه کردن کلرید کلسیم نشان می دهد یک کاهش در سرعت قهوه ای شدن پس از برداشت در مقایسه با قارچ های تیمارنشده (شکل2) .از زمانی که کلرید کلسیم یک ماره شیمیایی مجاز خوراکی ارزان عموماً استفاده می شود برای بهبود کیفیت میوه ها و سبزیجات ، این را آشکار می سازد که این روش پتانسیل قابل توجهی یرای بهبود کیفیت در قارچ های تازه دارد که می توان به راحتی بکار رود. به وسیله پرورش دهندگان بدون هیچ نیازی برای تجویز تنظیمی .

3 تاثیر و رسیدگی در برداشت