بررسی آفت شپشه برنج سيتوافلوپلوس لوريزا Sitophilas Oryzae در انبارهای برنج

بررسی آفت شپشه برنج سيتوافلوپلوس لوريزا Sitophilas Oryzae در انبارهای برنج|30013887|بررسی آفت شپشه برنج سيتوافلوپلوس لوريزا Sitophilas Oryzae در انبارهای برنج
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی آفت شپشه برنج سيتوافلوپلوس لوريزا Sitophilas Oryzae در انبارهای برنج هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

شپشه برنج يا سوسك برنج يكي از آفات مهم انباري برنج در دنيا و در ايران مي باشد. در ايران در سال1340گزارش شد و حشره كامل سرخورطومي كوچك است به رنگ قهوه اي كه طول بدن آن 3 تا5 ميليمتر است روي پيش گرده فرورفتگي هاي گردي ديده مي شود. رنگ عمومي بالپوشها قهوه‌اي تيره است و روي هر بالپوش دو لكه بزرگ به رنگ قهوه‌اي روشن است لاروها فاقد پا مي‌باشند. رنگ آنها سفيد مايل به صورتي و رنگ قهوه اي روشن است لارو آن از محتويات دانه تغذيه مي كنند و پس از مدتي تبديل به شفيره مي شود و سرانجام حشره بالغ با سوراخ كردن دانه بيرون مي آيد.خسارت عمده اين حشرات مانند شپشه گندم در درجه اول مربوط به لارو آن است اما خود حشره كامل نيز در طول زندگي از دانه ها تغذيه مي كند. نه تنها روي برنج بلكه به تمام غلات انباري مانند گندم، جو، ذرت، چاودار و ... حمله مي كند(حتي به بغولات نيز حمله مي كند) طرز زندگي آن مثل شپشه گندم است. طول همه حشرات كامل4 تا 5 ماه حتما بيشتر است. تعداد تخم هايي كه حشره كامل كه مي گذاردبين 400 تا 600 تخم استسوسك نان PUNICEUM STEGOBIUMحشره كامل سوسك بيضي شكل محدبي است به طول 2 تا 3 ميليمتر كه به رنگ عمومي زرد مايل به قهوه‌اي و متمايل به قرمز تيره مي باشد پشتي سينه محدب است و سطح آن نقطه هاي بسيار ريز و موهاي خاكستري رنگ پوشيده شده. بالپوشها به رنگ قرمزحنايي و روي آنها شيارهاي نقطه اي منظمي قرار گرفته و از موهاي خاكستري زرد پوشيده شده است.لارو مقداري خميده به طول 5 ميليمتر است به رنگ سفيد مايل به زرد و از موهاي زرد طلائي پوشيده شده است كه موهاي روي سر بلندتر و انبوه تر از موهاي ساير بخش هاي بدن است.اين آفت ها در تمام نقاط دنيا وجود دارد اصطلاحا همه جاگير( COSMPLITE) منتها وفور آن در مناطق گرم بيشتر از مناطق سرد ومعتدل مي باشد.حشره ماده پس از جفت گيري تخم ها را به صورت منفرد يا بصورت دسته اي در دسته هاي 4 تا 5 تايي و مجموعا 40 تا 80 عدد تخم روي مواد مختلف غذايي مي گذارند. تخم آن پس از گذشت 8 تا 30 روز با توجه به درجه حرارت محيط تفريخ مي شوند و لاروها پس از خروج از تخم موادي را كه روي آن قرار دارند سوراخ مي كنند و تغذيه كرده و دالانهايي در انها ايجاد كرده كه در نهايت لاروها اتاقكي براي خود مي سازد و در درون آن تبديل به شفيره مي شود. به طور معمول دوران تكامل حشره حدوا 7 ماه طول مي كشد و در محيط هاي گرم مي تواند 3 تا 4 نسل در سال ايجاد مي‌كند. طول عمر حشره كامل كوتاه و حداكثر3 هفته است و چون تغذيه چنداني ندارد خسارتي ايجاد نمي كند. خسارت اين آفت مربوط به لارو اين آفت است و اين همه چيز خوار از چوب، كاغذ، غلات و بغولات و ساير بذور و مواد ديگر انباري تغذيه مي كنند به تغذيه از كاغذ و كتاب تمايل زيادي نشان مي دهند حشرات ماده تخم ها را بين صفحات كتاب و يا در شكاف هاي روي جلد مي‌گذارند و لاروهايي‌كه از تخم ها خارج مي‌شوند با تغذيه ازآن دالانهايي در كتاب ايجاد مي‌كنند. لاروهاي اين حشره ا آفات مهم غذايي مي باشند و مواد نشاسته دار را بيشتر مورد حمله قرار مي دهند. وخسارت آن علاوه بر مواردي كه گفته شد روي نان، آرد، ميوه هاي خشك، قهوه، شكلات، ريشه نباتات ديده شده است همچنين لارو اين حشرات از آفات مهم كلكسيون حشرات و گياهان مي باشد و از حشرات مرده وگياهان خشك شده نيز تغذيه مي كند.سوسك توتون LASIADERMU SERRICORNEخانواده ANOBIIDAECOLيكي از افات مهم انباري توتون مي باشد كه در اكثر انبارهاي دخانيات ايران انتشار دارد حشره‌‌اي كوچك است به طول 5/2 تا 3 ميليمتر است به شكل بيضي رنگ ان قرمز قهوه اي تا زرد مايل به قرمز است. وقتي حشره را از پشت نگاه مي‌كنيم سر حشره ديده نمي‌شود و در حالت نيم رخ سر و حلقه اول قفسه سينه بطور كامل به محور طولي بدن عمود است. شاخك 11بندي از نوع اره‌اي،