بررسی مراحل مختلف و عوامل موثر بر بکارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک

بررسی مراحل مختلف و عوامل موثر بر بکارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک|30013772|بررسی مراحل مختلف و عوامل موثر بر بکارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی مراحل مختلف و عوامل موثر بر بکارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

چکیدهحسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک بر ارزیابی فرآیند تجاری و پردازش استراتژیک و ارزیابی اهداف، ریسک ها و کنترل های سازمان، متمرکز است. حسابرسی داخلی با شناسایی، ارزیابی و نظارت بر ریسک شرکت، به کسب اطمینان از کفایت منابع و اینکه آنها بر اولویت ها متمرکز هستند، کمک می کند. به طور کلی، حسابرسی مبتنی بر ریسک، نواحی پرخطر را ارزیابی می نماید و مهمتر اینکه، ارزیابی مستمر ریسک را اجرا می کند.فهرست مطالب

چکیده ‌أفصل اول ‌جکلیات تحقیق ‌جپیشگفتار 11) حسابرسی داخلی 42) حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک 5هدف هاي كنترل داخلي و حسابرسي داخلي 12عناصر تشکیل دهنده کنترل داخلی 14تعریف حسابرسی داخلی 15استقلال حسابرس داخلی 17دامنه حسابرسی داخلی 19کنترل داخلی صندوق و بانک 21برنامه رسیدگی صندوق و بانک 223) مدیریت ریسک بنگاه و نقش حسابرسی داخلی در پیاده سازی آن 23مدیریت ریسک 28تعاریف 28مراحل اصلی در پیاده‌سازی مدیریت ریسک 30منابع 33فصل اولکلیات تحقیقپیشگفتارپیچیدگی سازمانی و گسترش معاملات تجاری در اغلب کشورها موجب شده است که مدیران بنگاه های انتفاعی و غیرانتفاعی با توجه به مسئولیت خود و در راستای دستیابی به اهداف سازمانی و به منظور کسب اطمینان از هدایت بهینه کلیه منابع، واحدی به نام حسابرسی داخلی تشکیل دهند. دامنه فعاليت هاي حسابرسي داخلي به مراتب بيش از پيش گسترش يافته است. از مهمترین ساز و کارهای ایفای مسئولیت پاسخگویی، کنترل های داخلی و به تبع آن حسابرسی داخلی است. حسابرسی داخلی در تدوین روش های کنترل داخلی اعم از مالی و غیرمالی، استقرار سیستم کنترل داخلی، بررسی و ارزیابی سیستم کنترل داخلی، ارائه پیشنهادهای سازنده برای بهبود این سیستم و ارزیابی اثربخشی و کارایی استفاده از منابع بنگاه، نقشی اساسی و کلیدی دارد و در این راستا، سیستم های مالی، مدیریتی و عملیاتی و همچنین رسیدگی های ویژه را در دامنه کار خود دارد. محدوده فعالیت ها، روش ها و وظایف حسابرسی داخلی در سازمان و چگونگی گزارشگری آن باید به روشنی مشخص بوده و افراد و گروه های ذیصلاح دائماً عملکرد حسابرسی داخلی را ارزیابی نمایند. مدیران نیز باید از نتایج فعالیت های حسابرسی داخلی در جهت بهبود سازمان و اصلاح عملکردها استفاده کنند.حسابرسي‌ داخلي‌ يعني‌ وظيفه‌ ارزيابي‌ كه‌ در داخل‌ واحد مورد رسيدگي‌ و توسط‌ كاركنان‌ آن‌، به‌ منظور ارائه‌ خدمت‌ به‌ آن‌ واحد به‌ وجود مي‌آيد و از اركان‌ اصلي‌ محيط‌ كنترلي‌ محسوب‌ مي‌شود. ارزيابي‌ و بررسي‌ كفايت‌ و اثربخشي‌ سيستم هاي‌ حسابداري‌ و كنترل‌ داخلي‌، از جمله‌ وظايف‌ اصلي‌ واحد حسابرسي‌ داخلي‌ است (استانداردهای حسابرسی، بخش610، بند5). حسابرسي داخلي، فعاليتي مستقل و مشاوره اي با اهداف مشخص است كه براي ايجاد ارزش و بهبود عملكرد، طراحي شده است. حسابرسي داخلي به شركت كمك مي كند تا با رويكردي ساختارمند به اهداف خود برسد كه در نتیجه اثربخشي مديريت ريسك، كنترل ها و فعاليت هاي حاکمیتی را ارزيابي می کند و بهبود مي بخشد (انجمن حسابرسان داخلی1، 2000). حسابرسان داخلی باید برای جلوگیری و کشف بی نظمی های کنترل داخلی، درک دقیقی از عملیات، فرآیندها و رویه های شرکت داشته باشند و به منظور تعیین اینکه آیا فرآیندها و روشها همانطوری کار می کنند که مدنظر بوده است، باید قادر به طراحی و اجرای آزمون ها باشند (کلارک2 و همکاران، 1980). ارائه اطلاعات مربوط به كفايت و كارآيي نظام كنترل هاي داخلي و كيفيت عملكرد واحد تجاري به رئیس هيئت مديره و مديران اجرائي واحد تجاري، از مسئوليت هاي حسابرسان داخلي است. شرکت هایی که بهترین دستورالعمل حسابرسی داخلی را دارند آنهایی که رویه های پیشرو را به کار می گیرند و با انتظارات و اهداف راهبردی مقرر توسط مدیریت و هیئت مدیره همگامند عموماً کنترل های بهتری خواهند داشت (هیرث3، 2008). استانداردهای حسابرسی مستقل در طی مدت ها نقش حسابرسی داخلی را به عنوان منبع ارزشمند بالقوه در فرآیند گزارشگری مالی تأیید کرده اند (انجمن حسابداران رسمی امریکا4، 1991 و هیئت نظارت بر حسابداری شرکت های سهامی عام5، a2007). نخستین هدف سیستم کنترل داخلی سازمان، ارائه اطمینان معقول به مدیریت اجرایی از این موارد است: اطلاعات مالی صحیح و قابل اعتمادند، سازمان در انطباق با سیاست ها، نقشه ها، رویه ها، قوانین و مقررات و قراردادها است، دارایی ها در برابر خسارت و سرقت محافظت شده اند، منابع به نحوی اثر بخش و مقرون به صرفه به کار گرفته شده اند و اهداف مشخص شده برای عملیات و برنامه ها، قابل دستیابی اند. حسابرسی داخلی روی ارزیابی این سیستم یا چارچوب کنترل داخلی متمرکز است. گونه دوم کار حسابرسی که حسابرسان به اجرای آن راهنمایی شده اند، بررسی صحت و قابلیت اعتماد اطلاعات مالی و عملیاتی و ابزار مورد استفاده برای شناسایی، اندازه گیری، طبقه بندی و گزارش این اطلاعات است. حسابرسان داخلی باید سیستم های اطلاعاتی را بیازمایند و تعیین کنند که آیا سوابق و گزارش های مالی و عملیاتی شامل اطلاعات صحیح، قابل اعتماد، به موقع، کامل و مفید می باشند و اینکه آیا کنترل های نگهداری سوابق و گزارشگری کافی و موثر هستند یا خیر. بررسی سیستم های مقرر، به منظور کسب اطمینان از مطابقت با سیاست ها، طرح ها، رویه ها، قوانین و مقررات، نشانگر رکن سوم فعالیت های حسابرسی است که توسط استانداردها تشریح شده است. مدیریت اجرایی مسئول برقراری سیستم هایی به منظور حصول اطمینان از تطابق با این الزامات است و نقش حسابرسان داخلی تعیین این است که آیا سیستم های طراحی شده توسط مدیریت، کافی و موثر هستند و آیا فعالیت های حسابرسی شده با الزامات مقتضی منطبق می باشند یا خیر (فادزیل6 و همکاران، 2005). حسابرسی داخلی نقشی اساسی در حوزه مدیریت ریسک ایفا می کند. مدیریت سازمان مسئول تعیین ریسک های درونی و بیرونی است، اما حسابرسان داخلی در تعیین ریسک های بالقوه، ارزیابی ریسک ها و تعیین نقاط ریسک پذیر سازمان به مدیریت کمک می کنند. همچنین در زمینه اثر معیارهای واکنش به ریسک ها، کنترلهای کلیدی و اینکه آیا ریسک های سازمان به حدی قابل قبول کاهش یافته اند یا خیر، اظهارنظری بی طرفانه و مستقل ارائه می کنند (جهانبانی و باقرپور، 1389). پرسش مطرح در این پژوهش، این است که: «کدام ویژگی های شرکت ها، آنها را تشویق می کند که از حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک استفاده نمایند؟ و آیا حسابرسان داخلی در فرآیند مدیریت ریسک شرکت ها، سهیم هستند؟»همچنین، اهمیت این پژوهش را می توان در قالب رخدادهای اخیر کشور مطرح نمود. سوء استفاده ها و اختلاس های مالی اخیر در شرکت ها، نیاز مبرم به وجود سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی و علی الخصوص حسابرسی داخلی مبتنی برریسک را نمایان ساخته است. پژوهش حاضر نخستین کاری است که در این راستا، به فعل مبدل می شود.در بخش های بعدی مقاله به توضیح ارتباط حسابرسی داخلی با مدیریت ریسک واحد تجاری، پیشینه پژوهش، فرضیه ها، یافته ها و نتیجه گیری پرداخته می شود.1) حسابرسی داخلیساویر و وینتن7 (1996) به چهار منفعتی اشاره نمودند که از جانب حسابرسان داخلی عاید مدیران می شود:1) آنان مبانی لازم برای اجرای عملیات و قضاوت را در دسترس مدیران قرار می دهند.2) از طریق گزارش نقاط ضعف کنترل داخلی و پیشنهاد برای بهبود آن، به مدیران کمک می کنند.3) در مورد راه حل مشکلات واحد تجاری به مدیران و هیئت مدیره ها، مشاوره می دهند.4) برای تمام سطوح مدیریت اطلاعات بموقع، قابل اعتماد و مفید تهیه می کنند.بررسی انجام شده توسط موسسه حاکمیت شرکتی مالزی8، موسسه حسابرسان داخلی مالزی9 و ارنست و یانگ10 نشان داد که حسابرسی داخلی برای درک و فهم فرآیندهای تجاری شرکت ها ایجاد شده است و حسابرسان داخلی به عنوان مشاور مدیریت برای کاهش خطرها فعالیت می کنند. همچنین آنان به اداره موثرتر و کاراتر شرکت کمک می کنند. داشتن استقلال سازماني كافي و بي طرفي باعث مي شود كه خدمات حسابرسي داخلي به بهترين شكل ارائه شود (فادزیل و همکاران، 2005).در استاندارد 300 انجمن حسابرسان داخلی11، طبقه بندی حوزه کاری حسابرسی داخلی این چنین بیان شده است:1) اعتبار و درستی اطلاعات (استاندارد 310)؛2) پذیرش و رعایت خط مشیءها، طرح ها، رویه ها، قوانین ومقررات (استاندارد 320)؛3) حفاظت از دارایی ها (استاندارد 330)؛4) استفاده اقتصادی و کارآمد از ثروت (استاندارد 340)؛و5) اجرای اهداف با استفاده از بودجه های مقرر برای عملیات و برنامه ها (استاندارد 350)

2) حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک