بررسی بودجه و انواع و کنترل آن و مروری بر اهداف بودجه بندي

بررسی بودجه و انواع و کنترل آن و مروری بر اهداف بودجه بندي|30012790|بررسی بودجه و انواع و کنترل آن و مروری بر اهداف بودجه بندي
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی بودجه و انواع و کنترل آن و مروری بر اهداف بودجه بندي هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .بودجه (واژه‌ای فرانسوی) است که به صورت عمومی به لیستی از تمامی درآمدها و هزینه‌ها اتلاق می‌گردد. هدف بودجه به طور خلاصه به شرح زیر است:۱ پیش بینی درآمدها و مخارج۲ مقایسه عملکرد واقعی و پیش بینی شده در بودجه در آینده.بودجه برنامه مالي دولت براي يك سال مالي مي باشد كه شامل پيش بيني درآمدها و منابع تامين اعتبار و هزينه هاي يك دستگاه مي باشد.

بودجهبودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و همچنين برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي است كه منجر به دستيابي به اهداف دولت مي شود و از سه قسمت اساسي زير تشكيل مي شود :1) بودجه عمومي دولت شامل :الف) : بودجه جاريب) : بودجه عمراني2) بودجه شركتهاي دولتي و بانك ها3) بودجه موسسات انتفاعي وابسته به دولتبنابراين بودجه از مفاهيم فني است كه آحاد جامعه متناسب با ديدگاههاي خود از آن تعابير متفاوتي دارندبودجه پيش بيني درآمد هزينه استبودجه تخصيص پول براي هدف مشخص استبودجه وسيله كنترل هزينه هاستبودجه برآورد هزينه هاي آينده استبودجه دولت در واقع به نوعي تراز عمليات مالي دولت مي باشد كه منابع و مصارف دولتي با عنوان دريافتها و پرداختها در آن منظور مي شود.در هر كشوري كه از نظام پارلماني پيروي مي نمايد با اندك تفاوتي از چهار مرحله جداگانه تشكيل مي شود كه مجموع اين چهار مرحله را ، دوره بودجه اي ، مراحل بودجه ، يا سيكل بودجه ناميده اند كه به ترتيب عبارتند از1) مرحله تهيه و تنظيم پيشنهاد بودجه توسط دولت2) مرحله تصويب بودجه توسط مجلس3) مرحله اجراي بودجه توسط دولت4) مرحله نظارت بر بودجه توسط مجلس– دريافت اصول، ‌سياستها و خط مشي هاي برنامه هاي توسعه و سياستها و خط مشي ها و برنامه هاي مصوب رئيس سازمان در زمينه فعاليتهاي جاري و عمراني.تهيه بودجه جاري و عمراني كل سازمان بر اساس برنامه هاي مصوب رئيس سازمان و در قالب قوانين و مقررات و ضوابط و معيارهاي مملكتي و ارائه بودجه كل به رئيس سازمان جهت تصويب.