بررسي انبار داري و مراحل و وظايف آن و بررسي پروژه مالي

بررسي انبار داري و مراحل و وظايف آن و بررسي پروژه مالي|30012296|بررسي انبار داري و مراحل و وظايف آن و بررسي پروژه مالي
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسي انبار داري و مراحل و وظايف آن و بررسي پروژه مالي هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

سيستم انبارداري در شركت آب و فاضلابفهرست مطالبمقدمهفصل اول : آشنايي با انبارداريتعاريفتعيين محل قرار گرفتن كالابهترين عوامل قرار گرفتن كالا در انبارچيدن و انبار نمودن كالاتهيه كارت شناسايي كالا و نصب آن بر روي اجناسمراحل انبارداريوظايف انباردارعوامل موثر در انتخاب محل انبارعوامل تخريب كالاانواع وسايل حمل و نقلمكان ساخت انباراصل هاي مهم در خريدفصل دوم : ادبيات تحقيقمزايا و معايب سيستماهميت و سازمان انبارهاانواع انبارخروج كالا از موسسهنمودار گردش كالافصل سوم : روش تحقيقمشكلات تحقيقمحدوديت هاي تحقيقويژگي هاي تحقيقروش تحقيقفصل چهارم : تجزيه و تحليل تحقيقسيستم انبارداري در شركت سهامي آب و فاضلابآشنايي با اسناد و مداركورود كالا به انباردرخواست كالادرخواست خريدانواع مناقصهمزايدهرسيد و صدور مواد انباردرخواست كالا و مواد از انبارحواله انبارفرم حواله انبارنمودار مسير تنظيم فرم (حواله انبار) و جريان توزيع نسخه هاي آنفرم رسيد انبارفرم درخواست كالا از انبارفرم درخواست خريدكاردكس انبارنمونه كاردكسروش اولين صادره از اولين واردهفصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهاداتنتيجه گيريپيشنهاداتفهرست منابع مأخذ

مقدمه

كار انبارداري يك شغل مهم و پرمسؤليتي است . اجناس و موجوديهاي انبار با يد تحت اختيار يك انبار دار مسؤل باشد . اگرچه اجناس يكي از مهمترين عوامل هزينه است كه به طور متوسط 55 درصدهاي تمام شده كالاي ساخته شده را تشكيل ميدهد . به همين جهت است كه مؤسسات صنعتي تا حدودي مجهز براي تدارك و خريد و انبار كردن مواد خواهد بود . موجودي هاي انبار با يد در محلهاي محفوظ و دور از خطر بطور منظم طوري نگهداري شود كه دسترسي به ان در موقع لزوم به آساني ميسر باشد. و اقدام راكد وزائد و ناباب انبار با رؤساي مسؤل بنگاه گزارش شود نوع و مقدار مواد و حداقل و حداكثر موجودي هر يك از اقلامي كه ميزان آن توسط مديران فني تعيين مي شود بايد پيوسته مطمح نظر انبار دار قرار گيرد .مسؤليت انبارداري را نبايد در اختيار اشخاص نا وارد به انبارداري مانند سركارگر يا سرپرست كارگاه محول نمود .بنابراين در امور تداركات انبارداري و امور مربوط به ذخاير و انبار كردن بايد اهميت بسياري داده شود .

فصل اول : آشنايي با انبارداري2 1 تعاريف

تعريف انبارداري :عبارت از دريافت جنس يا كالا از خارج ( از قسمتهاي مختلف شركت ، ياديگران از خارج شركت ) و نگهداري آنها با توجه به قوانين انبارداري كه باعث سهولت در تحويل دادن ( صدور ) و تحويل گرفتن ( ورود ) با كمترين وقت و نيروي مورد نياز باشد و رسانيدن اجناس و كالاهاي مورد نياز قسمتها يا خريداران به آنها در حداقل وقت ممكن براساس مدارك و ضوابط قانوني .

تعريف كمك انباردار :كمك انباردار كسي است كه علاوه برمهارت كار انبار مي تواند از عهده كنترل كالاهاي ورودي به انبار ، جابجايي و چيدن آنها ، انبار گرداني ، دادن اطلاعات به واحد سفارشات و تحويل كالاهاي اماني و رعايت اصول و مقررات انبارداري بر آيد .تعريف جابجايي :جابجايي عبارت است از ؛ فعاليتي كه از زمان ورود كالا به انبار و قرار گرفتن در جاي مناسب تا زمان خروج كالا از انبار انجام مي شود .

تعريف سيستم اطلاعاتي انبار :منظور از سيستم اطلاعاتي اجراي عمليات مربوط به كالاي موجود در انبار و همچنين نظارت بر كنترلهاي لازم روي مراحل مختلف اين عمليات برطبق روش منطقي و سيستماتيك مي باشد . يا به عبارت ديگر روشي است منطقي كه ميتوان كالاي مورد نياز تهيه و نگهداري نمود .تعريف شركت سهامي (corporations ) :طبق ماده 1 قانون تجارت : « شركت سهامي شركتي است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسؤليت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمي سرمايه آنها مي باشد » .

تعريف شركت سهامي خاص ( pritoate corpora tion ) :شركتي كه تمام سرمايه آنها در مواقع تأسيس توسط مؤسسين تأمين مي گردد .

تعريف استعلام بها :استعلام بها فرمي است كه مأمور خريد مؤسسه با ارئه آن به چندين فروشنده ( معمولاً حداقل 3 فروشنده ) نسبت به اخذ بهاي فروش آنها اقدام مي نمايد . اين فرم معمولاً شامل كليه مشخصات كالا ، تعداد ، بهاي واحد ، نشاني فروشنده ، مدت اعتبار استعدام ، محل مهر و امضاء فروشنده و ساير شرايط مانند نحوه محل مي باشد .