بررسي ويژگيهاي و نقوش و اندازه زيلوها و مروري بر زيلوبافي و نقش پردازي و ترتيب بافت آ

بررسي ويژگيهاي و نقوش و اندازه زيلوها و مروري بر زيلوبافي و نقش پردازي و ترتيب بافت آ|30011959|بررسي ويژگيهاي و نقوش و اندازه زيلوها و مروري بر زيلوبافي و نقش پردازي و ترتيب بافت آ
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسي ويژگيهاي و نقوش و اندازه زيلوها و مروري بر زيلوبافي و نقش پردازي و ترتيب بافت آ هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فهرست مطالب:مقدمهقدمت زيلو بافيدار زيلومراحل آماده سازي ماده اصلي در زيلو بافينقش پردازي و ترتيب بافت آنويژگيهاي زيلواندازه زيلورنگ زيلونقوش زيلوخط نوشته هانقوش زيلوهاي موزه ميبدمنابع و ماخذمقدمه

سير تحول هنرهاي ايران را مي توان در رشته هاي مختلف صنايع دستي آن بررسي كرد. هنرمندان و صنعتگران مطابق خواسته سفارش دهندگان آثار شان را ايجاد مي نمودند. شيوه كار يكي بود و فقط پركاري و ظرافت وجه تمايز بين دو كار از هنرمند مي توانست باشدطرحهاي مورد نظر هنرمندان در رشته هاي مختلف مطابق ابزار و ماده خاصي كه به كار گرفته مي شده كم و بيش متفاوت بوده است. اما موضوع يكسان و همگاني است. چنان كه نقوش گياهي و نقوش تزئيني را مي توان در اكثر آثار و صنايع رايج مشاهده نمود. در حيطه هنرهاي تجسمي هنگامي كه مي كوشيم نقشمايه را تعريف كنيم مطلوب چنان است كه به پالايشي (پر معني) دست يابيم تا به مرز نقش مجرد كامل و روشن برسيم و طبيعي است كه هنرمند براي دستيابي به چنين مقصودي به عوامل بسياري از جمله استعداد آگاهي صبر و تحمل و رنج فراوان نياز دارد و سر لوحه همه اين عوامل عشق و علاقه و ايمان به زيبايي نهفته در طبيعت است.بي گمان نقشه مايه هاي اصيل چنين پديده آمد ه اند.در استان يزد موقعيت خاص آب و هوايي وضعيت اقتصادي و نياز از علت هاي روي آوردن مردم به صنايع دستي بوده كه اين صنايع از زمانهاي بسيار دور تا امروز مورد توجه صنعتگران هنرمند و مردم هنر شناس قرار دارد. و در اين ميان زيلو يكي از صنايع معروف استان يزد مي باشد كه قدمت آن به دوره پيش از اسلام مي رسد. در اين پژوهش تلاش بر آن بوده تا در حد امكان گوشه اي از دقت و توجه هنرمند (زيلو باف)را كه در طول دوره هاي مختلف سعي در ساده كردن مفاهيم والا داشته و حاصل ذوق و سليقه و هنرشان در طي ساليان متمادي به صورت شكل هايي ساده و پر مايه به يادگار مانده است بازسازي و ساماندهي كنيم. با مطالعه نقوش زيلو كه گاهاء نام (نقوش تزئيني) بر خود گرفته اند مي توان دريافت كه اين نقوش براستي چيزي نيست جز بيان حس و حال هنرمنداني كه در كمال خلوص و بدون هيچ گونه تكلف و افزون گويي پيام تجسمي شان را بيان نموده اند.مسلم اين است كه پژوهش حاوي همه نقش مايه هاي بجا مانده نيست. بلكه اختصاري است در حد ظرفيت اين پژوهش و با هدف توجه به ارزشهاي نهفته در نقوش زيلو و سرانجام تعظيمي در مقابل نقش آفرينان گمنام آن.