بررسي برنج و تاريخچه و انواع و کشت آن

بررسي برنج و تاريخچه و انواع و کشت آن|30011840|بررسي برنج و تاريخچه و انواع و کشت آن
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسي برنج و تاريخچه و انواع و کشت آن هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

برنج

تاريخچه:

بقاياي فوسيل پيشين شالي در شرق چين توسط علما وباستان شناسان جمع آوري شده و تاريخ زرع آنرا(3000 ) سال قبل از ميلاد تخمين نموده است . بعضي ها نظريه ميدهند که شالي ابتدا در نواحي جنوب هند پيدا و اهسته اهسته به طرف چين انتقال داده شده است . در زمان هاي قديم شالي را بحيث يک گياه مقدس در مراسم مزهبي و روز هاي تولد ، عروسي و تشيع جنازه بکار ميبردند و اين نمايانگر ارتباط زنده گي اجتماعي بشر در جهان بود.

دراروپا درکشورهاي ايتاليا،هسپانيه،فرانسه،يونان،يوگوسلاويا وبلغاريا از قرن 15 به اين طرف کشت اين نبات رواج يافته است. اين طورمعلوم ميشود که شالي ازهندوچين به ديگرکشورها معرفي گرديده است. طوريکه معلوم است در صفحات شمال مملکت وسعت اراضي شالي ديده ميشود که تقريبا 40 فيصد مجموع نباتات کشور را تشکيل ميدهد . برنج يکي از مهمترين غداهاي افغاني مي باشد که در بين غلات حايز درجه دوم را دارا بوده و تقريبا بيش از يک ميليون جريب زمين سالانه تحت بدز اين نبات قرار مي گيرد و متأسفانه اوسط حاصل في جريب آن 45 55 سير بوده که خيلي ناچيز است . با سعي و کوشش افراد فني و همکاري وزارت زراعت ، مالداري و مواد غذايي مي توان اين نقيصه را رفع نمود و حاصلات في جريب را بلند برد .اهميت اقتصادي :

برنج نبات مهم غذايي بوده و بيشتر از نصف نفوس کشورهاي مردم چين ، هند ، جاپان ، برما ، کوريا ، تايلند ، فلپين ، و برازيل از همين نبات تغذيه ميکند.

تقريبا 93 فيصد شالي دنيا در مناطق شرق دورتوليد ميشود همچنان اين نبات در امريکا ، ايتاليا ، هسپانيا ، مصر وبسياري از ممالک غربي و شرق ميانه توليد مي گردد . ناگفته نبايد گذاشت که در سال 1354 ميزان محصولات برنج در اتحاد شوروي سابق (اوکراين ، ازبکستان ، قزاقستان ) تقريبا به دو ميليون تن بالغ گرديده است . در جهان تخمين از 65 70 کيلوگرام برنج به مصرف سالانه يک نفر ميرسد . شالي يک نبات بومي جنوب شرق آسيا مخصوصا هند ،چين و جاپان بوده و يکتعداد زياد انواع برنج سالانه در اين کشورها توليد و صادر مي گردد .

ساحه مجموعي تحت بذرآن درجهان(142.3) ميليون هکتارزمين است.ساحه تحت بذرمجموعي تحت بذرشالي درکشورما213 هزارهکتارزمين است که ازآن480 هزارتن برنج بدست مي آيد درکشورما اوسط حاصل برنج2253kg/h ميباشد.اوسط حاصل برنج درجهان 2400 2500kg/ha ميباشد.دربعضي کشورهاي اروپائي بلندترين حاصل برنج4 5 ton/h جمع آوري مي نمايد.

قرار راپور ( O.A.F ) در سال 1350 ساحه عمومي تحت بذر شالي کشور 200000 هکتار شان داده شده و قرار راپور ديگردر همان سال بيشتراز 22500 هکتار زمين سالانه تحت کشت اين نبات بوده است .

در افغانستان قرار راپور اخير مقدار(331000 ) تن شالي سالانه بدست آمده ميتوانند و زيادتر تمرکز بذر اين نبات در صفحات شمالي کشور بوده توليدات بيشتر آن از نواحي متذکره بدست ميآيد . انواع شالي هاي که در کشور ما بذر ميگردد از نگاه کيفيت و جنسيت خيلي ها خوب بوده ولي نسبت عدم اشنايي دهقانان به سيستم هاي جديد زراعتي و استعمال مناسب کود کمياوي وغيره عوامل بصورت کلي يکي با ديگر مخلوط بوده و جنسيت شالي خراب شده است . برعکس انواع شالي هاي اصلاح شده باداشتن حاصلات زياد و جنس خالص از انواع شالي هاي دست داشته محلي برتري دارند.

انواع شالي هاي حاصلخيز اصلاح شده جز از طريق تحقيقات نباتي و اصلاح نسل و دورگه ساختن شالي هاي مختلف به منظور در يافت نوع بهتر ميسر شده نميتوانند .مبدأپيدايش واقسام برنج

برنج قديمي ترين نباتي است که ازهندوچين منشأگرفته ونوع زراعتي واساسي آن Oryza sativa است که داراي 2n=24 عددکروموزم ميباشد.

طورفکرمي شود که گويا ازجنوب وجنوب شرق منطقه استوائي آسيا منشأ گرفته است درهمين منطقه بزرگترين اختلافات بين اقسام زراعتي بومي برنج به مشاهده ميرسد.

يک نوع برنج Oryza glaberrima که داراي 2n=24 عدد کروموزم ميباشد که يک نوع بومي کشور نايجريا ميباشد که درافريقا بوده وتنها درغرب مناطق استوائي افريقا کشت ميشود اين نوع برنج درين اواخر شناخته شده ونسبت به Oryza sativa داراي اختلافات ارثي کمترميباشد. Oryza

sativa و Oryza glaberrima به طورطبيعي به حيث نبات يک ساله رويانيده ميشود اما درحاليکه Oryza sativa درصورتيکه ازيخ زدن وخشکي نگهداشته شود به قسم نبات چندين ساله نيز بکاربرده شده ميتواند.

برعلاوه دونوع زراعتي برنج حداقل 18 نوع وحشي برنج شناخته شده است نوع يا اقسام زراعتي برنج ورايتي هاي خيل زيادي رابه وجود آورده است با اساس خصوصيات مارفولوژيکي وفزيولوژيکي وتوافق جغرافيائي يامنطقوي اقسام و ورايتي هاي فوق به گروپ ها تقسيم مي شود که بالترتيب اقسام آن Indica که ازهند منشأگرفته ،Japanica که ازجاپان منشأگرفته ،Javanica ازچين منشأگرفته است ميباشد