گزارش تخصصی معاون آموزشی علاقمند کردن همکاران مدرسه به درس پژوهی با روش های مناسب

گزارش تخصصی معاون آموزشی علاقمند کردن همکاران مدرسه به درس پژوهی با روش های مناسب|30011506|گزارش تخصصی معاون آموزشی علاقمند کردن همکاران مدرسه به درس پژوهی با روش های مناسب
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان گزارش تخصصی معاون آموزشی علاقمند کردن همکاران مدرسه به درس پژوهی با روش های مناسب هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فرمت فایل فایل ورد غیر قابل ویرایشتعداد صفحات 29

فهرست مطالبچکیدهمقدمه ( بیان کلی طرح و موضوع )توصیف وضعیت موجود و تشخیص مسئلهاهداف گزارش تخصصیهدف اصلیاهداف فرعیمقایسه با شاخصجمع آوری اطلاعاتاقدام پژوهی و درس پژوهیدرس پژوهی چیست ؟اهمیت و رویکرد درس پژوهیتاب آوری و تعلق اجتماعیارتباط بین مورد پژوهی ودرس پژوهیامتیاز یا ویژگی درس پژوهی نسبت به اقدام پژوهیچگونگی ایجاد علاقه در همکاران جهت انجام پژوهشنظر همکاران درباره اجرای طرح درس پژوهیتجزویه وتحلیل اطلاعاتانتخاب راه حل جدید وموقتی و نظارت برآنگرد آوری اطلاعات شواهد (2)ارزشیابی تاثیر اقدام جدید وتعیین اعتبار آننتیجه گیریپیشنهاداتکاربردیپژوهشیفهرست منابع