گزارش تخصصی آموزگار اول ابتدایی کاهش بیش از حد وابستگی یکی ازدانش آموزان به مادرش باروش های مناسب

گزارش تخصصی آموزگار اول ابتدایی کاهش بیش از حد وابستگی یکی ازدانش آموزان به مادرش باروش های مناسب|30011452|گزارش تخصصی آموزگار اول ابتدایی کاهش بیش از حد وابستگی یکی ازدانش آموزان به مادرش باروش های مناسب
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان گزارش تخصصی آموزگار اول ابتدایی کاهش بیش از حد وابستگی یکی ازدانش آموزان به مادرش باروش های مناسب هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فرمت فایل فایل ورد غیر قابل ویرایشتعداد صفحات 27چكيدهمقدمه (بیان مساله و سایقه موضوع )ارزیابی از وضع موجوداهداف گزارشهدف اختصاصیاهداف جزئیسوالات پژوهشمقایسه با شاخصجمع آوری اطلاعات1مشاهده رفتار دانش آموز در کلاس2مصاحبه با مدیر و سایر همکاران مدرسه3مصاحبه با مادر زهراتجزیه وتحلیل و گردآوری اطلاعاتارائه راهکارموقتیدلايل انتخاب راه حلموانع ترس دانش اموزان مدرسه در پایه اولراه حل ها* كم كردن وابستگي زهرا* ايجاد آمادگي ذهني در زهراايجاد انگيزهاجرای راهکارهاارزیابی بعد از اجرای راه حلارزشیابی تأثیراقدام جدید وتعیین اعتبارآنآنچه والدین باید بدانندپیشنهاداتمحیط و فضای آموزشی۱ – نزدیک بودن فاصله خانه و مدرسه۲ وسعت زمین، بنا و امکانات۳ رعایت آزادی های فردی۴ ایجاد تعلق خاطر به مدرسه و اجزاء آن و پرورش حس خویشاوندی۵ نیاز واقعی به دستشویی یا مفری برای غلبه فشارهای روحینظام آموزشینقاط قوتنتیجه گیری وگزارش نهاییراهکارهایی برای حل مشکل مشابه درخانواده هافهرست منابع