بررسی بیماری ها و کاشت و داشت و برداشت و نکات کشت گیاه سیب زمینی

بررسی بیماری ها و کاشت و داشت و برداشت و نکات کشت گیاه سیب زمینی|30009655|بررسی بیماری ها و کاشت و داشت و برداشت و نکات کشت گیاه سیب زمینی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی بیماری ها و کاشت و داشت و برداشت و نکات کشت گیاه سیب زمینی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

آماده سازي بستر کشتبراي دستيابي به حداکثر عملکرد با غده هايي بدون عيب و نقص و داراي شکل خوب و ايجاد پشته هايي که غده هاي سيب زميني به آساني و با سرعت برداشت شوند عمليات آماده سازي سبز کشت داراي اهميت فراواني است.در پائيز قبل از کشت، زيرکني با ساب سويل لازم است و بعد زمين را شخم زده و به همان ترتيب رها مي نمايند تا سرماي زمستان آفات موجود در خاک را از بين ببرد و علفهاي هرز بر اثر بيرون ماندن ريشه خشک گردند. در بهار مجددا زمين را شخم زده عمق شخم در اين حالت تا ميزاني است که ريشه گياه بتواند نفوذ نمايد.کلوخه هاي خاک بايد کاملا خرد شود و در ضمن رطوبت خاک به اندازه کافي باشد. گرچه اين دو نياز گياه با يکديگر سازگار نيستند چه هر عمل خاک ورزي سبب از دست رفتن رطوبت خاک مي شود. رطوبت خاک را مي توان با سرعت بخشيدن به آماده سازي خاک تا حدودي حفظ نمود.کلوخه هاي خاک: دلايل زيادي در توجيه از بين بردن کلوخه هاي خاک ارائه مي شود که اکثر آنها مکانيکي است. کلوخه هاي خاک از لحاظ اندازه مشابه يا بزرگتر از غده هايي هستند که مي بايد به طور مکانيکي يا به کمک بلند کننده ها جدا شوند. در فصول خشک کلوخه ها ممکن است داراي لبه هاي تيز شده و به غده ها آسيب برسانند. اندازه مطلوب ذرات خاک بيشتر از 12 ميليمتر نيست.سنگ: وجود خرده سنگها و شنهاي کوچکتر از 12 ميليمتر در مزرعه مزيتي به شمار مي رود زيرا سبب نفوذپذيري خاک مي شوند ولي سنگهاي بزرگتر در هنگام برداشت محصول سبب اسيب رسيدن به غده و ايجاد اشکال در جداسازي بهنگام برداشت مي شود. به طور کلي وجود سنگ در مزرعه سبب بروز مشکلاتي در عمليات کاشت، داشت و برداشت سيب زميني مي شود که مي توان به صدمه ديدن دستگاههاي آماده سازي زمين، ممانعت از قرار گرفتن غده ها در محل اصلي خود، اشغال فضاي خاکي که مي تواند منبع غذا و روطبت براي گياه باشد و کندي حرکت ماشين برداشت اشاره نمود. وجود سنگ ضايعات قابل ملاحظه اي براي غده هاي حساس سيب زميني بوجود مي آورد، لذا چنانچه در مزرعه اي سنگ به مقدار زياد وجود داشته باشد بهتر است قبل از آماده سازي بستر کشت اقدام به گردآوري و خارج ساختن آنها نمود.علاوه بر مقدار سنگ در مزرعه شکل سنگ نيز در آسيب رساندن به غده ها موثر است. جدول ذيل مقدار آسيب وارده بر غده ها را بر حسب اندزه و شکل سنگ نشان مي دهد.روش جمع آوري و خارج ساختن سنگ:دستگاههايي که براي اين منظور به کار مي روند مانند حالت قبل است با اين تفاوت که داراي نوار نقاله يا زنجير نقاله مي باشد که سنگها را پس از جدا نمودن از خاک در تريلي يا کاميون مي ريزد بعضي دستگاههايي از اين قبيل داراي مخزني مي باشند که سنگها را جمع آوري و سپس به کمک جلکهاي هيدروليکي مخزن از روي شاسي دستگاه بلند شده و در کاميون يا تريلي خاک مي نمايد. انجام اين کار پاييز سال قبل از کشت يا بهار، قبل از اقدام به کشت مي باشد.شکستن و خرد نمودن سنگها:دستگاههايي که براي اين منظور به کار مي روند عمدتا براي سنگهاي رسوبي ساخته شده اند زيرا سنگهاي رسوبي ساخته شده اند زيرا سنگهاي آذرين معمولا سخت هستند مگر اينکه داراي خاصيت تورق باشند. سنگهايي که داراي اندازه اي بيش از حد متعارف هستند توسط نقاله اي به جلوي دو غلتک که با نيروي هيدروليک مي چرخند انتقال مي يابند . فاصله بين دو غلتک توسط سوپاپ ويژه اي تنظيم مي شوند به همين دليل مي توان دستگاه را در حالي که داراي بار است به کار انداخت. سنگهاي خرد شده اگر داراي قطري کنتر از 12 ميليمتر باشد از فضاي بين ميله هاي نقاله بر روي زمين مي ريزند ولي اگر بزرگتر از آن باشند توسط نقاله در يک رديف جمع آوري مي گردد. در نوع ديگري از دستگاههاي شکننده سنگ وزنه هايي متصل به زنجيرهايي از فولاد در اطراف محوري قرار دارند که با چرخش سريع محور زنجيرها با سنگها برخورد کرده و آنها را خرد مي نمايد.هزينه تعمير و نگهداري اين نوع دستگاهها به خاطر فرسايش ناشي از شکستن سنگها بيشتر از دستگاههاي جمع آوري و رديف کن سنگها مي باشد.لازم به تذکر است که استفاده از دستگاههاي سنگ شکن يا سنگ جمع کن به بافت خاکهاي بي ثبات لطمه مي زند لذا بايستي در انتخاب آنها دقت فراوان به کار برد.بررسي هاي انجام شده در مرکز تحقيقات گليتورپ انگلستان نشان داده است که با جمع آوري و رديف نمودن سنگ از کشتزارهاي سيب زميني ضايعات غده ها در حدود 60 درصد کاهش يافته و حدود 25 درصد افزايش محصول را مي توان انتظار داشت ولي شکستن سنگها به منظور کاهش اندازه آنها چنين نتيجه اي را نشان نداده است.جمع آوري سنگ و کلوخه از مزارع سيب زميني سبب امکان استفاده از دستگاه برداشت سيب زميني بدون نياز به کارگر اضافي مي شود.شخم زدن زمين :در کاشت سيب زميني نيازي به شخم با عمق بيش از 250 200 ميليمتر نيست. شخم زدن بهتر است در پائيز صورت گيرد مگر اينکه خاک سبک و انجام شخم در بهار ميسر باشد. زير خاک نمودن بقاياي گياهي ضروريست براي اين منظور از وسايلي که براي اين منظور از وسايلي که براي مدفون ساختن بقاياي گياهي به کار مي رود مي توان استفاده نمود.بکارگيري گاو آهن دوار (روتواتر) و ديسک مقدم برشخم ممکن است مفيد باشد. استفاده از گاو آهن واگرد يادوطرفه از نظر هموار نگاهداشتن زمين مفيد است.خاک ورزي پيش از کاشت:در نهايت خاک نرم بايستي تا عمق 100 150 ميليمتر قرار گرفته باشد چنانچه خاک سخت باشد، شخم پائيزه و قراردادن سطح خاک در معرض يخبندان زمستان مفيد خواهد بود. کار با خاک نبايد خيلي زود انجام گيرد والا تراکم خاک نرم مرطوب در زير قسمت سطحي نتيجه مي شود در وضعيت خشکي زمين بهتر است به منظور حفظ رطوبت خاک آخرين عمل خاک ورزي و تهيه بستر کشت همزمان و يا اندکي قبل از عمل کاشت غده ها صورت گيرد.پشته هاي سيب زميني:سيب زميني معمولا بر روي پشته ها کشت مي شود کاشت سيب زميني بر روي پشته اين حسن را دارد که نياز به کاشت غده در عمق زياد نيست.پشته هاي سيب زميني : سيب زميني معمولأبر روي پشته ها کشت مي شود کاشت سيب زميني بر روي پشته اين حسن را دارد که نياز به کاشت غده در عمق زياد نيست و بعد ها غده هاي تشکيل شده پوشيده از خاک کافي خواهند بود.زمان تشکيل پشته ها بستگي به عمق کشت،حرارت خاک،وضعيت رطوبت خاکو نحوه کنترل علفهاي هرز دارد.تجربيات متععدنشان داده است که پشته هاي مطلوب براي رديفهايي با عرض 900 750 ميليمتر سطح مقطعي برابر با 750/0 متر مربع دارد. اين سطح انقدر بزرگ مي باشدکه در صورت فراهم بودن شرايط مناسبحدود 50 تن در هکتار محصول داشته باشيم بدون اينکه سبز شدن زايد انجام شود.برسيهاي مختلف ثابت نموده است که سيب زميني داراي شبکه ريشه اي ضعيفي است در صورتي که خاک زير پشته غير قابل نفوذ باشد ميزان محصول به مقدار زيادي کاهش مي يابد چنين لايه غير قابل نفوذي عمق ريشه را محدود ساخته و اب قابل استحصال توسط ريشه در زمان خشکي زمين کاهش مي يابد.در چنين زميني دفعات ابياري به مراتب بيشتر از زميني است که در ان ريشه بتواند در عمق بيشتري نفوذ نمايد.يکي از مضار چنين زمينهاي که داراي لايه غير قابل نفوذ مي باشند يا خاک در عمق معيني متراکم شده اين است که پس از ابياري زياد ياپس از بارندگي شديت براي مدت مديدي به حال اشباع در ايدو امکان از بين رفتن ريشه يا پوسيدگي غده بوجود ايدفليب کانيل از اوروگوئه در يافت که بين عملکرد محصول سيب زميني و عمق منطقه A ارتباط مثبتي وجود دارد (ص 85)خروج جوانه ها از غده متأثر از عوامل زير مي باشد:کيفيت بذر (سن بذر و مرحله جوانه زدن)حرارت خاکرطوبت خاکدر صورتي که بذر سيب زميني کيفيت مطلوبي نداشته باشد بايستي به نحوه کشت توجه بيشتري شود عمق کاشت و روشهاي اماده سازي بستر کشت بر حرارت و رطوبت خاک در اطراف غده ها تأثير مي گذارد. خاک در لايه هاي زيرين به مراتب کندتر از لايه هاي رويي خشک مي گرددبنابرين در زمينهاي خشک بهتر است غده ها در عمق بيشتري کاشته شوند. در وضعيت گرما امکان کاشت عميق تر غده ها مي باشد و بهتر است در صورتي که حرارت محيط بالا باشد غده ها عميق تر کاشته شوند. در محيط مرطوب نياز به کشت عميق غده ها نيست در محيط سرد نيز کشت غده ها در عمق اندک مفيد خواهد بود.فاصله رديفها و چرخهاي تراکتورهر نوع تنظيم چرخ تراکتدر بهد از شخم و قبل از کاشت غده ها سبب تراکم بيشتر خاک و ايجاد کلوخه هاي زياد مي گردد. استفاده از چزخهاي زوج يا چرخهاي پره اي متصل به چرخ لاستيکي سبب کاهش فشاروزن تراکتور بر سطح تماس چرخها با خاک شده و بالنتيجه از تراکم خاک و فشرده شدن ان مي کاهد.دوشهاي مختلفي براي کاستن از فشرده شدن خاک پيشنهاد شده :بعد از شخم زدن تمام رفتنهاي تراکتور شامل کاشت غده ها ، پخش کود شيميايي و جين کردن، سله شکني از مسيرهاي مشخصي صورت گيرددر پائيز مزرعه به دقت علامت گذاري شده و براي هر يک از عمليات از مارکر استفاده شود.روش ديگري که براي جلوگيري ار متراکم و فشرده شدن خاک نرم ناشي از اثر يخبندان رمستاني بکار مي رود نصب ادوات خاک ورزي در جلوي چرخها مي باشد. اين روش بيشتر در تراکتورهاي ويژه حمل ادوات و تراکنورهاي که در جلو وعقب داراي باروي هبدروليک و محور انتقال نيرو هستند قتبل اعمال است. به هر حال نصب چند واحد کولتيواتر بر روي شاسي حامل ادوات در پشت چرخهاي تراکتور از فشرده شدن خاک مي کاهد. کلوخه هاي خاک در زير و کنار پشته ها توسط چرخها پس از کشت غده ها ايجاد مي شوند. اين تأثيرات با انتخاب فاصله بيشتر رديفهاي(بيش از 750 ميليمتر) کاهش مي يابد. فاصله بيش از 750 ميليمتر مفيد و فاصله 900 ميليمتر ارجح است زيرا سبب مي شود که پشته ها با خاک کم عمق درست شود و فضاي بيشتري براي چرخها موجود است(تصوير فوق)افزايش فاصله بين پشته ها سبب کاهش تراکم خاک در کنار پشته ها مي گردد و يکي از فوائد ان افزايش نرخ برداشت محصول به ميزان 17 در صد و کاهش اسيب ديدگي غده هاي اطراف پشته ها در اثر فشار چرخهاي تراکتور مي باشد. 2 ص 41به طور کلي براي اماده سازي بستر کشتاعمال زير توصيه مي شود:شخم زدن با گاو اهن داراي خاکبرگردان ، ديسک زدن و صاف کردن رمين با لودر در خاکهاي سبک. در صورتي که خاک لومي رسي باشد استفاده از زير شکن يا ساب سويل و شخم زدن در پائيز قبل از کشت و ديسک زدن در بهار قبل از کشت توصيه مي شود استفاده از دستگاهايي چون روتواتر، هرس رفت و برگشتي نيز توصيه مي گردد. خاک بايستي تا عمق 250 ميليمتر نرم و فاقد کلوخه باشد.سردخانه براي کاشت اورده مي شود نبايستي يلافاصله کشت شوند غده ها بايستي داراي جوانه زرد متمايل به سبز باشند غده تي که داراي چشمهاي بسته باشد به کندي جوانه مي زند و ممکن است توسط ميکروارگانيسم موجود در خاک اسيب ببيند. کاشت غده هاي که جوانه زده باشد داراي رشد سريع جوانه زدن زودتر از موقع و عملکرد بالايي مي باشد. جوانه هايي که بر روي غده بوجود مي ايد. هنگام کاشت بايد قوي و سالم باشند در روش صحيح جوانه زدن غده ها در مقابل نور روز در درجه حرارت معتدل قرار مي گيرند تا جوانه ها سخت و محکم شوند گر چه جوانه زدن سيب زميني قبل از کشت سبب خروج ورشد سريع جوانه مي شود ولي دليل عملکرد زياد ان نيست.

عمليات قبل از کندن غده هاهيچ گاه غده سيب زميني را نارس برداشت ننماييد زيرا غده نارس داراي پوست بسيار نازک و ظريفي است و ديوار سلولهاي غده درست در زير اپيدرم خيلي نازک تر از غده هاي رسيده مي باشند، به همين دليلا پارگي پوست و پوست کن شدن در غده هاي نارس به اساني اتفاق مي افتد. با رسيدن غده ها پوست سيب زميني داراي لايه ضخيم تري از چوب پنبه شده و در برابر سايش و پارگي مقاوم مي شود. سيب زميني که پوست ان پاره شده بعد از مدتي به رنگ قهوه اي و سپس سياه در امده و اب خود را از دست داده و فاسد مي شود. برداشت محصول قبل از رسيدن کامل غده ها هنگامي با صرفه مي باشد که بهاي مناسبي براي ان پرداخت شود زيرا سيب زميني نارس را بايستي بلافاصله پس از خارج نمودن از خاک به مصرف رسانيد . اينکه کمي عملکرد محصول ممکن است با بهاي بيشتري جبران گردد يک واقعيت مي باشد. زمان رسيدن سيب زميني هنگامي است که گباه سيب زميني خشک شود البته برداشت زودتر غده ها امکان دارد ولي پس از کندن ساقه و برگ بايد به غده ها فرصت دادتا به پوست سازي و سخت نمودن بافت پوششي خود بپردازند.زمان برداشت : براي تعيين زمان برداشت در نظر داشتن نکات ذيل ضروري است:عملکرد حقيقي و عملکرد قابل حصول سيب زمينيبهاي حقيقي و بهاي مورد انتضارتأثير زمان برداشت بر کيفيت محصولوضعيت فعلي زمين و هوا و شرايط مورد نظرزمان امادگي زمين براي محصول بعدي برداشت زودتر از موقع محصول سيب زميني در کيفيت ان تأثير مي گذارد. در طول مدت رشد مقدار مواد خشک غده ها به تدريج افزايش مي بابد، در حالي که مجموع مواد قندي و کاهش مقدار مواد قندي کاسته مي گردد.