پاورپوینت شیوه های صحیح الگو برداری از هندسه طبیعت در معماری

پاورپوینت شیوه های صحیح الگو برداری از هندسه طبیعت در معماری|30008602|پاورپوینت هندسه طبیعت در معماری,پتورپوینت شیوه های صحیح الگو برداری از هندسه, الگو برداری از هندسه طبیعت در معماری,شیوه های الگو برداری از هندسه طبیعت در معماری,طبیعت در معماری
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پاورپوینت شیوه های صحیح الگو برداری از هندسه طبیعت در معماری هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .


هندسه در معماری

یکی از اصلی ترین مباحث معماری بحث هندسه است.هندسه در عین مجرد بودنش مهم ترین زبانی است که معمار به وسیله ی آن کیفیت های ویژه فضایی را می افریند. ما در طرحی ابتدا به هندسه آن می اندیشیم.

واژه شناسی هندسه
واژه هندسه از هنداسه و هنداسک پهلوی برگرفته شده است که به معنای اندازه است این واژه از هن+دا+سک درست شده است و به معنای هم+آفریدن و ساختن+استوار کردن و برپا کردن.. هن یا هم پیشوند جمع ساز است ودا با واژه هایی مانند دادار به معنای خالق و آفریننده و قانون گذار و داد یا دا به معنای عدالت و قانون (همچون دادگاه یا داور یا ....)هم ریشه است.دهخدا سک یا سکیدن را استوار کردن و یا کندن زمین دانست است
.

تعریف هندسه در میان فیلسوفان
افلاطون کار هندسه را تنویر ذهن و همچون صابون شستن فکر می داند. به طوریکه بر سر در مدرسه معروف آکادمیا نوشته بود«هر کس هندسه نمی داند بدین سرا در نیاید.» از این بیان او روشن می شود که برای او هندسه پیشنیاز مطالعات ماوراء طبیعی و راه رسیدن از محسوس به معقول است. به بیان دیگر ین جمله جنبه پدیدارشنسی فلسفه او را نشان می دهد.
حکیمان ایرانی هم هندسه را دانشی ارزشمند می دانستند که واسطه عالم کیفیتها و کمیتها بود.ابوریحان بیرونی هندسه را «دانستن اندازه ها و چندی یک از دیگر و خاصیت صورتها و شکلها که اندر جسم موجود است» تعریف می کند.
ابن سینا هندسه را تجریدی ذهنی می دانست
که ماهیتاً مقید به عالم ماده است.

هندسه انسانی و غیر انسانی در سامانه ها
هندسه بخش مهمی از قانون همه سامانه هاست. شکل گیری ویژگیهای متفاوت سامانه ها ناشی از تفاوت در دو خاستگاه زیر است:
1-اجزاء و عناصر سامنه.
2-چیدمان اجزاء یا هندسه سامانه.
برای شکل گرفتن ویژگیهای خاص در هر سامانه چگونگی روابط و چیدمان اجزاء بسیار مهم تر از خود اجزاء است ،چرا که بسیاری از سامانه ها اجزای مشترک اما آثار متفاوتی دارند که این آثار ناشی از هندسه متفاوت آنهاست.به عنوان مثال میتوان ترکیبات آلی را نام بردکه همه متشکل از اجزاء مشترک هستند اما بو،رنگ،خاصیت و در کل آثار متفاوتی دارند.
و.........