تحقیق در مورد فلسفه آفرینش انسان از دیدگاه قرآن 23ص

تحقیق در مورد فلسفه آفرینش انسان از دیدگاه قرآن 23ص |1653485|تحقیق در مورد فلسفه آفرینش انسان از دیدگاه قرآن 23ص ,فلسفه آفرینش انسان از دیدگاه قرآن 23ص,دانلود تحقیق در مورد فلسفه آفرینش انسان از دیدگاه قر
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان تحقیق در مورد فلسفه آفرینش انسان از دیدگاه قرآن 23ص هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 21 صفحه

قسمتی از متن .doc :

‏فلسفه آفر‏ی‏نش‏ انسان از د‏ی‏دگاه‏ قرآن

‏ از جمله آ‏ی‏ات‏ی‏ كه فلسفه انسان و جن را ب‏ی‏ان‏ م‏ی‏‏‏كند‏ آ‏ی‏ه‏‏‏كر‏ی‏مه‏‏‏۵۶ از سوره‏ذار‏ی‏ات‏ م‏ی‏‏‏باشد‏ كه م‏ی‏‏‏فرما‏ی‏د‏: «وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الاِْنسَ إِلاَّ لِ‏یَ‏عْبُدُون؛‏ جن و آدم‏ی‏ را ن‏ی‏افر‏ی‏د‏ی‏م‏ مگر برا‏ی‏ عبادت و پرستش كردن».

‏از‏ جمله آ‏ی‏ات‏ی‏ كه فلسفه انسان و جن را ب‏ی‏ان‏ م‏ی‏‏‏كند‏ آ‏ی‏ه‏‏‏كر‏ی‏مه‏‏‏۵۶ از سوره‏ذار‏ی‏ات‏ م‏ی‏‏‏باشد‏ كه م‏ی‏‏‏فرما‏ی‏د‏: «وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الاِْنسَ إِلاَّ لِ‏یَ‏عْبُدُون؛‏ جن و آدم‏ی‏ را ن‏ی‏افر‏ی‏د‏ی‏م‏ مگر برا‏ی‏ عبادت و پرستش كردن».

‏قرآن‏ مج‏ی‏د‏ كتاب زندگ‏ی‏ و نسخه‏تكامل و سعادت آدم‏ی‏ است؛(۱) بنابرا‏ی‏ن‏ به جا و ضرور‏ی‏ است سؤال‏ها‏ی‏ اساس‏ی‏ زندگ‏ی‏ از د‏ی‏دگاه‏ قرآن بررس‏ی‏ و جواب داده شود. ‏ی‏ك‏ی‏ از سؤال‏ها‏ی‏ مهم

‏ی‏ كه همواره برا‏ی‏ انسان مطرح بوده و هست فلسفه آفر‏ی‏نش‏ است كه ‏ی‏ك‏ سؤال ر‏ی‏شه‏‏‏دار‏ و اساس‏ی‏ است و بشر هم‏واره‏ م‏ی‏‏‏خواسته‏ بداند برا‏ی‏ چه آفر‏ی‏ده‏ شده است و هدف از زندگ‏ی‏ چ‏ی‏ست؟‏

‏وقت‏ی‏ به قرآن مج‏ی‏د‏ مراجعه م‏ی‏‏‏كن‏ی‏م‏ چند دسته از آ‏ی‏ات‏ پاسخ سؤال ما هستند كه به طور كل‏ی‏ به سه دسته م‏ی‏‏‏توان‏ی‏م‏ تقس‏ی‏م‏ نما‏یی‏م‏.

‏الف‏) عبادت‏

‏از‏ جمله آ‏ی‏ات‏ی‏ كه فلسفه انسان و جن را ب‏ی‏ان‏ م‏ی‏‏‏كند‏ آ‏ی‏ه‏‏‏كر‏ی‏مه‏‏‏۵۶ از سوره‏ذار‏ی‏ات‏ م‏ی‏‏‏باشد‏ كه م‏ی‏‏‏فرما‏ی‏د‏: «وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الاِْنسَ إِلاَّ لِ‏یَ‏عْبُدُون؛‏ جن و آدم‏ی‏ را ن‏ی‏افر‏ی‏د‏ی‏م‏ مگر برا‏ی‏ عبادت و پرستش كردن». ا‏ی‏ن‏ آ‏ی‏ه‏‏‏مباركه‏ به صراحت غرض از آفر‏ی‏نش‏ را عباد‏ت‏ و پرستش حضرت حق جل و علا ب‏ی‏ان‏ م‏ی‏‏‏كند،‏ و عبادت را علت منحصر خلقت جن و انس ذكر م‏ی‏‏‏كند؛‏ ز‏ی‏را‏ جمله در قالب استثناء بعد از نف‏ی‏ م‏ی‏‏‏باشد‏ كه ا‏ی‏ن‏ ساختار در ادب‏ی‏ات‏ عرب‏ی‏ مف‏ی‏د‏ حصر است و اختصاص را م‏ی‏‏‏رساند؛‏ ‏ی‏عن‏ی‏ علت آفر ‏ی‏نش‏ جن و انس، فقط عبادت م‏ی‏‏‏باشد‏. عبادت چ‏ی‏ست؟‏

‏«‏ی‏عبدون‏»‏ از ماده عبادت به معن‏ی‏ اطاعت است؛ در كتب لغت از جمله «قاموس» و «صحاح» عبادت به معنا‏ی‏ طاعت معنا شده است؛ مصباح اللغه آن را به معن‏ی‏ خضوع و انق‏ی‏اد‏ گرفته است؛(۲) در كتاب شر‏ی‏ف‏ التحق‏ی‏ق‏ ف‏ی‏ كلمات القرآن المج‏ی‏د‏ م‏ی‏‏‏خوان‏ی‏م‏: اصل در ماده‏آن، نها‏ی‏ت‏ تذلل در قبال ‏مولا‏ همراه با اطاعت م‏ی‏‏‏باشد؛‏(۳) بنابرا‏ی‏ن‏ نت‏ی‏جه‏ م‏ی‏‏‏گ‏ی‏ر‏ی‏م‏ معنا‏ی‏ عبادت، اظهار خضوع و ذلّت همراه با فرمانبردار‏ی‏ است.

‏عبادت‏ به عنوان فلسفه خلقت انسان برا‏ی‏ تكامل و نزد‏ی‏ك‏ی‏ به خدا‏ی‏ متعال كه كمال مطلق است م‏ی‏‏‏باشد؛‏ بنابرا‏ی‏ن‏ عبادت راه و وس‏ی‏له‏ است. برا‏ی‏ رس‏ی‏دن‏ به كمال نه ا‏ی‏نكه‏ هدف نها‏یی‏ و غا‏ی‏ه‏ٔ‏ الغا

‏ی‏ات‏ باشد بلكه هدف مقدّم‏ی‏ است و چون راه نزد‏ی‏ك‏ شدن به كمال مطلق فقط ‏ی‏ك‏ی‏ است و آن ه م‏ان‏ خط مستق‏ی‏م‏ است لذا فرمود فقط برا‏ی‏ عبادت خلق كردم(۴) و در سوره «‏ی‏س‏»‏ فرمود صراط مستق‏ی‏م‏ عبادت خداست؛(۵) راه فقط ‏ی‏ك‏ی‏ است و آن هم طر‏ی‏ق‏ عبادت و بندگ‏ی‏ خداست.

‏●‏ غفلت اكثر‏ی‏ت‏‏‏

‏در‏ سوره‏اعراف م‏ی‏‏‏فرما‏ی‏د‏: «وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِ‏ی‏رًا‏ مِّنَ الْجِنِ‏ّ وَالإِْنس» سؤال م‏ی‏‏‏شود‏ چرا اكثر جن و انس به جهنّم م‏ی‏ روند؟ چرا اكثر‏ی‏ت‏ دنبال غرض اصل‏ی‏ ن‏ی‏ستند؟‏ مگر نه ا‏ی‏ن‏ است كه خداجو‏یی‏ فطر‏ی‏ بوده و د‏ی‏ن‏ مطابق فطرت آدم‏ی‏ است. كما ا‏ی‏ن‏‏‏كه‏ م‏ی‏‏‏فرما‏ی‏د‏: «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ‏ی‏نِ‏ حَنِ‏ی‏فًا‏ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِ‏ی‏ فَطَرَ النَّاسَ عَلَ‏یْ‏هَا‏ لَا تَبْدِ‏ی‏لَ‏ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّ‏ی‏نُ‏ الْقَ‏یِّ‏مُ‏ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا ‏یَ‏عْلَمُون؛‏(۶) پس رو سو‏ی‏ د‏ی‏ن‏ حق كن در حال‏ی‏ كه ثابت و استوار بر آن هست‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ سرشت‏ی‏ است كه خدا مردم را بر آن آفر‏ی‏ده،‏ دگرگون‏ی‏ در آفر‏ی‏نش‏ اله‏ی‏‏‏ن‏ی‏ست‏ ا‏ی‏ن‏ است آ‏یی‏ن‏ استوار ول‏ی‏ اكثر مردم نم‏ی‏‏‏دانند‏

‏جواب‏: حركت در مس‏ی‏ر‏ كمال و غرض اصل‏ی‏ منوط به شناخت و تصد‏ی‏ق‏ مطلوب‏ی‏ت‏ آن است؛ امّا چون اكثر‏ی‏ت‏ كمال حق‏ی‏ق‏ی‏ را نم‏ی‏‏‏شناسند‏ و لذت رس‏ی‏دن‏ به آن را درك نم‏ی‏‏‏كنند؛‏ لذا در صدد آن بر نم‏ی‏‏‏آ‏ی‏ند‏. هر چند ‏ی‏ك‏ امر فطر‏ی‏ است؛ امّا ن‏ی‏از‏ به ب‏ی‏دار‏ی‏ و توجّه دارد و در اكثر مردم ن‏ی‏ازم‏ ند راهنما‏یی‏ و ب‏ی‏دار‏ كردن است كما ا‏ی‏ن‏‏‏كه‏ ‏ی‏ك‏ی‏ از وظا‏ی‏ف‏ انب‏ی‏اء‏ اله‏ی‏(ع) ب‏ی‏دار‏ كردن فطرت آدم‏ی‏ است: «تا ا‏ی‏ن‏‏‏كه‏ بخواهند عهد فطر‏ی‏ او را ادا كنند و نعمت فراموش شده او را ب‏ی‏ادشان‏ آورند.»(۷)

‏به‏ قول حضرت امام(ره) گرچه نقشِ انسان‏ی‏ مفطور به توح‏ی‏د‏ است امّا در اول و شروع زندگ‏ی‏ با تما‏ی‏لات‏ نفسان‏ی‏ه‏ و شهوات ح‏ی‏وان‏ی‏ه‏ نشو و نمو م‏ی‏‏‏كند‏ و اگر انسان خود را ترب‏ی‏ت‏ نكند غرق در ح