دانلود- بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران

دانلود- مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

دانلود- چگونگی ابطال رای داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال

دانلود- بررسی اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی

دانلود- بررسی داوری قراردادی با تاکید بر داوری در تجارت الکترونیک و بیان قواعد آن

دانلود- مدلهای مربوط به موضوعات تغییر و گونه یابی موضوعات استراتژیک تغییر

دانلود- انواع و ابعاد سبکهای فرزند پروری و عوامل موثر بر آن

دانلود- بررسی ابعاد سلامت با تاکید بر سلامت روانی و بررسی نظریه های آن

دانلود- بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دانلود- ادبیات و مبانی نظری عزت نفس 102 آپدیت شده

پاورپوینت اختلالات خلقی

پاورپوینت تغذیه مناسب برای ورزش شنا

بررسی امور مالی مربوط به شرکت کربن ایران

فساد مالی و اداری در ایران و چگونگی پیشگیری و مبارزه با آن

اثرات فساد اداری بر نرخ تورم در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

علل و ریشه های فساد اداری و تاثیرات آن بر جامعه و راهکارهای پیشگیری از آن

فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرآیند توسعه اقتصادی

پیشینه تحقیق امکان سنجی استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت

محاسبه قیمت تمام شده خدمات و فعالیتهای دانشگاه با هزینه یابی بر مبنای فعالیت

پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکتها

پاورپوینت تغذیه غواصان ویژه درس تغذیه ورزشی

بررسی فقهی و حقوقی روشهای حل و فصل دعاوی با تاکید با قضاوت و داوری در ایران و حقوق بین الملل

بررسی روشهای قضاوت و داوری در حل اختلافات

مبانی فقهی مشروعیت و عدم مشروعیت ارجاع دعاوی به محاکم غیر مسلمان

بررسی اثر سه نوع سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر احساس شادی