دانلود- پاورپوینت آمادگی دفاعی پایه نهم درس دوم ( تهاجم و دفاع )

دانلود- پاورپوینت آمادگی دفاعی پایه نهم درس سوم ( انقلاب اسلامی ، تداوم نهضت عاشورا )

دانلود- تحقیق در مورد وضعيت شبكه آب و فاضلاب شهرستان محمودآباد از توابع استان مازندران

دانلود- تحقیق در مورد زلزله و مديريت بحران

دانلود- پاورپوینت آمادگی دفاعی پایه نهم درس چهارم(بسیج، مدرسۀ عشق)

دانلود- تحقیق در مورد گزارش انجام آزمايشات ميكروبيولوژيكي محيطي

دانلود- تحقیق در مورد آلودگي صوتي

دانلود- تحقیق در مورد معرفي اجمالي مخازن CNG و آزمون آنها

دانلود- تحقیق در مورد اهميت كاربري فضاي سبز در بين كاربريها

دانلود- تحقیق در مورد بازيابي اكسيدهاي عناصر نادر خاكي از محصول فرعي اسيد فسفريك

تحقیق در مورد پاركهاي كوهستاني و مراقبت از آنها

تحقیق در مورد ترافيك (طرح جامع انضباط ترافيكي)

تحقیق در مورد ايجاد ايمني و ساماندهي تردد وسائط نقليه و ... در شهر ديوان دره

تحقیق در مورد ترافيك (ايجاد ايمني و راحتي تردد وسائط نقليه و عابرين پياده)

تحقیق در مورد تهويه در ساختمان ها

پاورپوینت آمادگی دفاعی پایه نهم درس پنجم (دوران دفاع مقدس)

پاورپوینت آمادگی دفاعی پایه نهم درس ششم (مردان مبارز و زنان قهرمان )

پاورپوینت آمادگی دفاعی پایه نهم درس هفتم (پدافند غیرعامل)

پاورپوینت آمادگی دفاعی پایه نهم درس هشتم (جنگ نرم)

پاورپوینت آمادگی دفاعی پایه نهم درس نهم(نظام جمع و جنگ افزار شناسی)

پاورپوینت آمادگی دفاعی پایه نهم درس نهم(آمادگی در برابر زلزله)

پاورپوینت آمادگی دفاعی پایه نهم درس یازده (ایمنی در برابر زلزله)

پاورپوینت آمادگی دفاعی پایه نهم درس دوازدهم (در زمان وقوع و بعد از زلزله چه باید کرد؟)

پاورپوینت پیام های آسمانی پایه نهم درس اول (تو را چگونه بشناسم؟)

پاورپوینت پیام های آسمانی پایه نهم درس دوم (در پناه ایمان)