دانلود- HOTEL B4

دانلود- HOTEL B5

دانلود- پروژه متلب-خوشه بندی k-میانگین ذرات یا k-means particles

دانلود- HOTEL B6 ...... شامل 2 مدل

دانلود- پکیج بودجه بندی تمام دروس ابتدایی از اول تا ششم دبستان

دانلود- مجموعه سورس کد با ++c-++c آموزش مربع جادویی جمع دو عدد خیلی بزرگ vector عملگر ها برای رشته های کاراکتری فشرده سازی کد گذاری هافمن برج هانوی اجتماع و اشتراک دو مجموعه

دانلود- مجموعه سورس کد با ++c -

دانلود- مجموعه سورس کد با ++c پک 3

دانلود- HOTEL C5..... edit

دانلود- HOTEL A1