دانلود- تحقیق ارتقاي فرآيند آموزش و توانمندسازي كاركنان در بيمارستان به روش FOCUS- PDCA

دانلود- تحقیق علل بی انگیزگی مشمولان در اعزام به سربازی و راهکارهای ایجاد علاقه به خدمت سربازی

دانلود- تحقیق نقش انقلاب اسلامی ایران در بیداری اسلامی

دانلود- تحقیق صلاحیت های حرفه ای معلمان

دانلود- مبانی نظری اثربخشی آموزش ضمن خدمت

دانلود- مبانی نظری فرسودگی کاری

دانلود- تحقیق نوآوری سازمانی

دانلود- مبانی نظری جلسات اداری

دانلود- پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپيل برگ

دانلود- جزوه پایگاه داده 1 و 2