دانلود- مجموعه 550 تست از دروس رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

دانلود- جزوه زبان تخصصی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

دانلود- جزوه ترجمه عربی به فارسی و برعکس رشته عربی

دانلود- جزوه صرف و نحو رشته عربی

دانلود- پاورپوینت خلاصه کتاب نظریه زبان ها و ماشین ها ترجمه مهندس سید حجت الله جلیلی

دانلود- پاورپوینت نمایش مجموعه ها با درخت

دانلود- پاورپوینت خلاصه کتاب هوش مصنوعی تالیف استوارت راسل و پیتر نورویگ ترجمه جعفر نژاد قمی انتشارات رهیافت

دانلود- پاورپوینت گروه های خبری به همراه فایل word

دانلود- پاورپوینت پروژه درس نرم افزار 1

دانلود- پاورپوینت بررسي سبك اسناد (مكان كنترل) و عزت نفس در دانشجويان پژوهشگران

پاورپوینت بیش فعالی به همراه فایل word

پاورپوینت مدارهاي مرتبه اول

پاورپوینت بازي هاي بومي و محلي كودكانه

پاورپوینت خلاصه کتاب آسيب شناسي رواني1 تالیف ديويسون، نيل و كرينگ ترجمه دكتر مهدي دهستاني

پاورپوینت بحران نرم‌ افزار و بررسي پيچيدگي نرم‌ افزار

پاورپوینت خلاصه کتاب روان شناسي تربيتي تالیف دكتر علي اكبر سيف

پاورپوینت خلاصه کتاب روان شناسی تربيتی تالیف دکتر علی اکبر سيف

پاورپوینت قرص هاي پيش گيري از بارداري

پاورپوینت خلاصه کتاب روان شناسي رشد1 تالیف دكتر علي اكبر شعاري نژاد

پاورپوینت تحلیلی بر نظام ملی نوآوری ایران

پاورپوینت خلاصه کتاب روان شناسي عمومي تالیف اتكينسون، اسميت، بم و هكسما

پاورپوینت جنبه های بهداشتی پرتوهای یون ساز

پاورپوینت خلاصه کتاب روان شناسي يادگيري تالیف دكتر محمد پارسا

پاورپوینت خلاصه کتاب روان شناسی تربیتی تالیف علی اکبر سیف

پاورپوینت خلاصه کتاب روانشناسي رشد2 (نوجواني و بلوغ) تالیف دكتر علي اكبر شعاري نژاد