دانلود- اندازه گیری رطوبت

دانلود- اندازه گیری دما

دانلود- مطالعه انواع خطاهای بوجود آمده در ترانسفورماتورهای فوق توزیع و روشهای پیشگیری

دانلود- انواع پستهای فشار قوی

دانلود- نیروگاه برق آبی

دانلود- نیروگاه بخار

دانلود- مدلسازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS و بررسی مقایسه ای نرم افزارهای موجود

دانلود- طراحی ژنراتورهای سنکرون

دانلود- پروژه پایانی سیستم های توزیع

دانلود- پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728

برق شهری

آشنایی با سیستم های حفاظت ترانسفورماتور

مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن

مته های صنعتی

ماشین‌های‌ عمومی‌ تراش‌ چوب‌ - آئین‌ حفاظت‌ و ایمنی

لعابکاری فلزات

کارخانه صنعتی پنبه ریز ( بوشهر مسواک )

شستشوی آهن از مسیر هوایی معمولاً از طریق بخشی از لوله برای پاک سازی خاک و شن صورت گرفته است

سیستم های ساخت و ساز خشك

ریخته گری

جوشكاری لیزر

پروژه پایانی بررسی تصفیه آب به روش صنعتی

پروژه پایانی ابر رساناها

بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی

بررسی ساختار میکروسکوپی چدن خاکستری کم کربن(متالوگرافی)